2017-02-23

Rapport från Baltimore II: Om svåruttalade namn, flyktingpolitik och Sputnik

"Dear Sir", säger panelens ordförande till mig strax innan seminariet ska börja. "May I ask you to introduce yourself to the seminar? I'm sure I'll pronounce your name in a wrong way, and it would be embarrassing for us both."

Ja ja. Så är det att vara svensk i USA och dessutom heta "Bjereld". (De har rätt svårt med "Ulf" också...) Jag tänker medlidsamt på alla de personer jag själv har presenterat inför en publik och som inte hetat Johansson eller Karlsson i efternamn och vars namn jag sorglöst misshandlat till oigenkännlighet.

Nu är konferensen med International Studies Association (ISA) i full gång. Drygt 5 600 forskare deltar, och antalet paneler/seminarier uppgår till 1 300 stycken.


I dag presenterade hustrun och jag en uppsats där vi problematiserade sambanden mellan utbildningsnivå och åsikter i frågor om invandring och flyktingpolitik. Människor med hög utbildning tenderar att vara mer positiva till flyktingmottagning och att ha en mer positiv uppfattning av invandrare från andra delar av världen. Varför är det så? Uppsatsen var samförfattad med Linn Sandberg.

I samma panel redovisade Federica Genovese sin forskning om på vilket sätt geografisk närhet och antalet döda påverkar hur empatisk mediebevakningen blir i samband med flyktingkatastrofer på Medelhavet. Nicholas Micinski visade hur säkerhetspolitiska överväganden påverkade USA:s flyktingmottagning, särskilt med avseende på varför USA tagit emot så många flyktingar från Irak och så få från Afghanistan. Därutöver har jag följt paneler bl a om USA:s agerande i Syrienkriget och om twitters betydelse i den internationella diplomatin.

På förekommen anledning vill jag också påminna om att det finns en särskild krets i Dantes Inferno för panelister som inte respekterar uppgjorda tidsramar.

Har även hunnit med att tacka nej till medverkan i den statliga ryska nyhetstjänsten Sputnik, för att kommentera oroligheterna i Rinkeby.

I morgon torsdag blir det seminarier och paneler mest hela dagen. Hoppas snart kunna återkomma med ytterligare intryck.
*

Noterar att ytterligare opinionsmätningar - denna gång Ipsos - bekräftar bilden av att Moderaterna tappat väljarsympatier efter sitt flirtande med Sverigedemokraterna. Läget mellan blocken är stabilt, men Centerpartiet växer och Moderaterna minskar. Maktbalansen inom Alliansen förskjuts och ingen kan veta vad som kommer ut av detta. Spännande politiska tider väntar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag har tidigare läst uppsatsen "Starkare oro för främlingsfientlighet än för invandring" av Linn Sandberg och Marie Demker från 2014. Mycket vatten har runnit under broarna sen dess, inte minst hösten 2015, så jag hoppas att senare analyser presenterades. Nu tror jag inte att författarna var lika klantiga som Novus https://politologerna.wordpress.com/2014/08/28/som-man-fragar-far-man-svar-om-att-mata-svenska-folkets-installning-till-flyktingmottagande/
Om jag minns rätt lyfter författarna fram medias påverkan och visar att attityderna har samband med utbildningsnivå etc. Ju rikare desto mer positiv enkelt uttryckt. En alternativförklaring skulle kunna vara att en högavlönad i Vasastan (tautologi?) är mer positiv än en lågavlönad i Biskopsgården (tautologi igen?) eftersom den personliga konkreta erfarenheten är väsensskild.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Buntar all svensk forskning ihop immigranter och flyktingar?

När det gäller immigranter har tex USA, Australien och Kanada lärt sig dra åt sig de allra starkaste människorna. USA har fyllt Silicon Valley med immigranter som är entreprenörer, forskare, ingenjörer och ekonomer. Kanada har ett program där man får uppehållstillstånd i utbyte mot att investera CAD 250,000 i en affärsrörelse. I Australien har man ett poängsystem som tar hänsyn till yrke, utbildning, förmögenhet osv. Sverige skulle i teorin också kunna tävla om de starkaste immigranterna runt om i världen, som förmodligen skulle integreras ganska snabbt i välmående stadsdelar.

Med flyktingar är det annorlunda - där får landet finna sig i att ta emot en blandning av riff-raff och skötsamma/produktiva människor.

Är det möjligt att svenskarnas attityder skulle vara annorlunda om man segmenterar flyktingar och immigranter i undersökningarna? Är det möjligt att attityderna skulle styras i helt annan riktning om Sverige under ett decennium försökte dra till sig immigranterna som nu hamnar i de stora engelsk-talande immigrantländerna?