2016-07-09

Har debatten om "svenska värderingar" äntligen nått vägs ände?

Har debatten om "svenska värderingar" äntligen nått vägs ände?

Det är sannerligen inte ofta jag finner anledning att citera den moderate europaparlamentarikern Gunnar Hökmark, men i en text från igår visar han lejonklon. På ett pregnant sätt synliggör han att det är svensk lag som utgör grunden för rättsstaten, inte några "svenska värderingar". Hökmark skriver:

Det finns en alltmer utbredd retorik om att det i Sverige råder några bestämda svenska värderingar. Det är fel. I Sverige råder svensk lag. Den är inte en fråga om tyckande eller vädjande utan grunden för rättsstaten och därmed det öppna samhälle som garanterar oss rätten till många olika värderingar. Däremot finns det i vårt samhälle värderingar som gett oss de lagar vi har liksom de påverkar vårt agerande som människor i en mängd olika situationer. Men de råder inte över oss. Det gör lagen.
(...)
 Det innebär bland annat att kvinnor, eller män, inte ska utsättas för sexuella trakasserier, övergrepp eller våld. Det är i den delen inte en fråga om värderingar som vi ska vädja till människor att omfatta, undervisa dem i eller hoppas på ett stöd för. Svensk lag ska upprätthållas genom polis, domstolar och rättsväsendets övriga institutioner.

Debatten om "svenska värderingar" har alltför ofta präglats av en medveten oklarhet från framträdande politikers sida. Avser man värderingar som har sitt ursprung i Sverige eller avser man värderingar som är vanligt förekommande i Sverige?

Ofta talar politiker om "svenska värderingar" som om dessa värderingar hade sitt ursprung här eller var specifika för Sverige - varför skulle vi annars förvänta oss att "de andra" inte känner till dem? Men i praktiken menar de värderingar som är vanligt förekommande i Sverige. Dessa värderingar är då inte specifikt "svenska", utan i stället traditionella sekulära upplysningsidéer och individualism, främst i form av mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet mellan män och kvinnor.

Gunnar Hökmarks text var lite som barnet som berättar att kejsaren är naken. Hökmark säger säkert inget annat än vad han alltid har sagt - men han säger det vid en tidpunkt när alltför många springer runt och sneglar på vad andra säger.

Det är pikant att Gunnar Hökmark publicerar sin text dagen innan hans egen partiledare Anna Kinberg Batra talar i Almedalen. Många bedömare tror att "svenska värderingar" var tänkta att bli en viktig del i Anna Kinberg Batras tal. Det skall bli intressant att lyssna in hur hon formulerar sig i dessa frågor i kväll, givet Gunnar Hökmarks artikel.

Alla som uppehåller sig i Sverige är fria att ha vilka värderingar de vill. Men de är skyldiga att efterleva svensk lag. Det är det som kännetecknar en demokrati och en rättsstat.

10 kommentarer:

eva sa...

Tack! äntligen en kritisk röst kring talet om "svenska värderingar" !jag trodde ide'erna om frihet jämlikhet o broderskap härrörde från upplysningstidens Frankrike . hur ska det bli med människors rättigheter att tänka o handla fritt när en statsminister går ut o talar om hur man ska hälsa på varandra i Sverige. Kritisera gärna skilda värderingar men upphöj inte några till " svenska". Anna K-B. Hävdar "att göra rätt för sig o inte leva på bidrag skulle vara en typiskt svensk värdering. det är naturligtvis bara nys utan istället en universell uppfattning. Demokratiska ideer är goda värderingar men de är inte "svenska". Sprid dem gärna men använd dem inte som vapen mot nmänniskor från andra kulturer. Då blir hela grunden för dessa demokratiska ideer satt ur spel!

Anonym sa...

Att påpeka att svensk lag gäller i Sverige är ju begåvat. Annas kunde vi ju tro att den gäller i Norge eller i Irak eller någon annan stans. Jag förstår också att talet om svenska värderingar stör många förespråkare av mångkulturens välsignelser. Själv tycker jag inte att det är särskilt viktigt att definiera värderingar som är specifikt svenska. Förmodligen är de ganska få. " Dessa värderingar är då inte specifikt "svenska", utan i stället traditionella sekulära upplysningsidéer och individualism, främst i form av mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet mellan män och kvinnor" skriver Bjereld. Det tycker också jag i stort sett. Däremot finns mycket stora kulturella skillnader mellan olika delar av världen. och diskussionen föranleds naturligtvis av att de flesta nyanlända kommer från kulturer med väsentligt annorlunda värderingar. Läs t ex World Value Surways undersökningar (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Inglehart_Values_Map2.svg) eller den forskning som Rothstein m fl ägnat sig åt. Då inser man att debatten om "svenska värderingar" inte har nått vägsände utan kommer att vara aktuell under många år framåt.
Klas Bengtsson

AarneOj sa...

Så, hur blev talet med detta i åtanke

Karin K sa...

Anser verkligen politiker i Sverige att skollagen och asylrätten ska följas? Innan jag läste Gunnar Hökmarks text som på ett bra sätt sammanfattar självklarheter läste jag vad Jan Guillou skriver om hur skollagen ignoreras av politiker.

Anonym sa...

Beklämmande är att svenska massmedier infantilt,okritiskt och ohjedade fortsätter att sprida partiernas orgier av uppmaningar till en ny totalitärt tänkande och beteende,med undantag för Ekots Tomas Ramberg som ensamt bland journalisterna problematiserade begreppet som får en att tänka på Ordf.Maos tänkande..


Anonym sa...

Självklart finns ingen tydlig definition av svenska värderingar. Det kanske är bättre att fokusera på vad vi inte vill se i Sverige. Dit hör hederskultur, sexuella trakasserier, propagerande för stening mm. Begås dessa "brott" av asylsökande så skall de utvisas direkt, oavsett de fått permanent uppehållstillstånd eller inte.Det är naturligtvis lika illa om dessa "brott" begås av svenska medborgare. Men då gäller ju svenska lagar. Men söker man sig hit och inte ens har för avsikt att följa svenska lagar, så är utvisning det självklara alternativet.
Kjell Eriksson

bo sa...

Det finns länder där korruption är olaglig ändå genomsyras samhället av korruption.
Lagar är viktiga men samhällets värderingar,sedvana eller sedvänjor är viktigare.
Hökmark är har bara delvis rätt.

tankerjagda-kaj-genell sa...

Jag håller här med dig, UB, fullständigt. Jag delar för det första förvåningen över att hålla med Hökmark, men i detta sitt utrop har han rätt. Här kan dock givetvis tilläggas något. Talet - från Lövfén, Kinberg-Batra m.fl - om att det finns svenska värderingar och att i Sverige gör man sin plikt, och att "här gör man rätt för sig" är ju ett totalitärt tänkesätt. Det är en ergodanisering av debatten. Hökmark har rätt i att det endast är så att det är lagen som gäller. TY: vi har inte alls ett pliktsamhälle. Vi kan få ha vilka värderingar som helst, det hoppas jag innerligen, och vi är fria att välja ett liv utifrån vad som förnöjer oss. Vi kan VÄLJA ett yrke där man gör sin plikt: inom statsförvaltningen, inom skola och sjukvård, ( ett pliktyrke ) men vi kan också välja att göra vad sjutton som helst, - bara vi följer lagen, som vi beslutat om med hjälp av vår demokratiska röst. Vi är fullständigt fria att inte kunna något språk alls! Bara vi följer lagen.Vi får omfatta vilka värderingar som helst, bara vi inte begår brott. Vi behöver inte göra mer rätt för oss än vad vi tycker själva. Det har aldrig någon gjort i världshistorien och kommer aldrig att göra. Det gör inte IKEA, det gör inte Hökmark och inte Kinberg-Batra heller. Om krav på upphöjande av värderingar inte ifrågasätts så har vi snart, alltså..., en Erdogan-stat, där det är straffbart att inte framhålla vissa värderingar, och då har vi hamnat i en totalitär stat, en stat där värderingar styrs av lag. I Turkiet skulle ju Hökmarks yttrande bli problematiskt, minst sagt, ty där är det lag på värderingar. Just därför är demarkationslinjen nu lagd. Varning, varning, mot totalitära strömningar, var man än möter dem, inom S, inom KD, eller inom SD eller M!

Urban Wetterroth sa...

Ja, kommentaren från Bo här sist är en aspekt som kan ha betydelse för människor som kommer från länder med svag stat. Också här i landet tror jag att man bör inse att juridik också är bedömning, förhandling och kanske förlikning, oberoende av politiska församlingar, även om jag ser Hökmarks poäng att framhäva den svenska juridiska modellen. USA skiljer i sin författning tydligare mellan sinsemellan oberoende matktcentra och Storbritanniens domstolsväsende har en intressant friare roll, men jag är inte närmare insatt i hur det kommit att fungera. I dagens Sverige upplever jag att kyrkor, samfund och civila organisationer mer klart förmår se formandet av etik i sitt sammanhang - både i sociala relationer och idédiskussion i praktiskt arbete och i studium - och att de är mer internationellt orienterade. Arbetarrörelsen och reformistiska partier borde lyfta fram sitt goda arv och se framåt - hoppfullt ändå med statsministerns och liberalernas tal bland andra mer ensidiga i Almedalen. /Urban Wetterroth

Anonym sa...

Värderingar är just värderingar och självfallet subjektiva.
Det är ju helt otroligt att våra (tänkande) ledare uppmärksammar att
lag gäller alla och i någon mening gäller utanför individens godtycke
(subjektiv) och att värderingar är något som är privat, eftersom värderingar
inte kan vara sanna eller falska, utan bara mer eller mindre giltiga utifrån ett maktperspektiv. En värdering, gör snbba framsteg, betyder egentligen ingenting alls, och mångfald betyder dessvärre precis lika lite som papperslös, så länge det inte finns rättsfall som talar om för oss var skåpet ska stå.


Detta med värdegrund (Mission, Vision & Values)smög in sig i Sverige från det stora landet i väster i slutet av 90-talet, och sedan var fan lös. Det är prcis som att filosoferna och den vetenskapliga grunden till allt åkte ut lika snabbt som varumärkesstrategerna och policy-kolioxet gjorde entré.


I Sverige heter det:

Verksamhetsföremål (vad företaget gör - tex föremålet kränger politiska idéer)

Mål: subjekt, är målet du själv eller andra (det är svårt) eftersom nästa alla blandar bort korten här.

Uppdrag: vår uppdragsgivare heter....
Jan-Emanuel
Bert
Kapitalförvaltaren snick och snack
Maffiafamiljen Mordor.

Syfte: (varför företaget finns (utöver att tjäna pengar till sina ägare)

Vision: Vi tror att Bamse har rätt och vill ge fler människor dunderhonung

Värderingar: Vär värdegrund är......... suck, låt oss studera proffsen:

http://www.coca-colacompany.com/our-company/mission-vision-values

S.W