2016-07-25

Allt färre söker asyl i Sverige. Återinför permanenta uppehållstillstånd och sluta splittra familjer


Allt färre människor på flykt får möjlighet att söka asyl i Sverige. I dag meddelade Migrationsverket att endast 34 500 människor förväntas söka asyl i Sverige i år. Bedömningen innebär nästan en halvering jämfört med i april, då Migrationsverket räknade med omkring 60 000 asylsökande under 2016.

Den viktigaste förklaringen till att allt färre människor kommer till Sverige för att söka asyl är, enligt Migrationsverket, skärpta gränskontroller i Europa. Migrationsverket lyfter särskilt fram det kontroversiella avtalet mellan EU och Turkiet.

Om antalet asylsökande minskar kraftigt och förändringen har sin grund i skärpta gränskontroller i Europa urholkas argumenten för att hålla fast vid tillfälliga uppehållstillstånd och vid åtgärder som avsevärt försvårar familjers återförening. De tillfälliga uppehållstillstånden innebär en ökad osäkerhet för de som allra mest behöver säkerhet och trygghet och försvårar integrationen av dem som beviljats asyl i Sverige. Att splittra familjer innebär ökat lidande och försämrade möjligheter till integration.

På twitter skriver justitieminister Morgan Johansson att den nedskrivna prognosen innebär att vi nu kan satsa på att ”ge alla de flyktingar som kom förra året en bra start i Sverige”. Det är utmärkt. Ett första steg på den vägen vore att återinföra permanenta upphållstillstånd och undvika att splittra familjer.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"På twitter skriver justitieminister Morgan Johansson att den nedskrivna prognosen innebär att vi nu kan satsa på att ”ge alla de flyktingar som kom förra året en bra start i Sverige”. Det är utmärkt." Vilka krav har Morgan och Ulf på en bra start? Är det att 25% av flyktingarna har helstidssysselsättning efter 8 år efter beviljad asyl. (http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/02/rut-rapport-25-av-flyktingar-har.html) Så är nämligen verkligheten redan innan förra årets extrema invandring, då vi hade nivåer lägre än tom prognosen 2016. Eller tror Morgan och Ulf på Ylva Johanssons löfte att alla ska ha arbete eller utbildning efter 2 år? Själv tror jag inte längre på tomten.
Men det är naturligtvis glädjande att den den politik Ulf motsatt sig förhindrat en upprepning av 2015.
Den största skillnaden mot 2015 är att antalet ensamkommande enligt minskar med 90% till 3000. Kan en anledning vara att Sverige som sista land införde systematiska ålderskontroller?
Även framgent ligger migrationsverkets prognoser på nivåer som vi hittills inte lyckats hantera när det gäller integration. Att då påstå att en anhöriginvandring på samma nivå som beviljade asyler skulle integrera fler har jag svårt att förstå eftersom dubbelt så många skulle behöva sysselsättning.
Inte heller kommenterar migrationsverket det parallella samhälle som blir följden av att 10-tusentals illegala invandrare (nysvenska papperslösa) inte lämnar landet.
Migrationsverket minskar också kostnaderna för mottagningen, särskilt i slutet av perioden. Dock undviker de att tala om att kostnaderna efter 2 år till stor del övervältras på kommunerna. SKLs prognos om skattehöjningar på 2 kr som gjordes innan de visste om 2015 års extrema asylinvandring drabbar naturligtvis den sämst ställda hårdast, liksom den ökade belastningen på offentlig service som skolor, sjukvård och äldreomsorg, bostadsbristen inte att förglömma. Men detta har jag aldrig sett de mest aktiva förespråkarna för en generös migrationspolitik kommentera. Kanske beror det på att de lever i en annan del av samhället och därför liksom Anders Danielsson frågar: har någon fått det sämre, hand upp! Nej, det hade ingen av etablissemanget i Almedalen.
Läs gärna hela migrationsverkets prognos
http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159144ce/1469440418456/Migrationsverkets+prognos+4%2816%29+2016-07-25.pdf
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Ett pat kommentarer till Klas Bengtsson.

Enligt migrationsverkets statistik så har vi i praktiken ingen nettotillskott alls av flyktingar i år. Migrationsverket avslår fler asylsökande än det kommer in nya. De flesta avisas dessutom till andra eu-länder enligt Schengen avtalet så de lär inte stanna illegalt i Sverige, får man dessutom tro statistiken genom åren så är det bara ca 45% som får stanna, dvs av de 36 000 som migrationsverket prognostiserar så får inte ens 18 000 stanna.

Bakgrund: . Hittills i år så har man avgjort drygt 44 000 ärenden varav lite mer än 20 000 fått bifall och resten, 54% har fått respass. De flesta baserat på Dublinförordningen, dvs, de har tidigare registrerats i något annat land.

Detta borde betyda att vi just nu har en nettominskning i antalet asylsökande under året. Minskningen är ca 9000 personer om jag räknat rätt då alltså 24 000 fått avslag och 15 000 har tillkommit.

En intressant sak jag hittade i statistiken var också att andelen kvinnor inte alls är så låg som man ofta hävdar i debatten. Det är ungefär 40% kvinnor och flickor bland de 15000 som sökt asyl i år.

Påfallande många asylanter är unga kan man också notera. Kan inte läsa ut exakt ur statistiken men man kan anta att majoriteten är under 25. Allt detta enligt : http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

Så de siffror som Bengtsson försöker skrämmas med skall man ta med en nypa salt. Det kommer att bli problem och kostnader med den puckel som kom förra året inte minst när det gäller att skaffa fram bostäder och jobb men läget är låmgt ifrån så illa som många invandringsfientliga vill ha det till. Att alla skall åtminstone påbörjat en utbildning inom två år borde inte heller vara orealistiskt. Att få fast jobb är svårare men att skaffa fram itbildningplatser borde vara fullt realistiskt.

Att det var ålderskontrollerna som ströp invandringen av ensamkommande är nog inte troligt utan snarare kravet på leg att komma in i landet. Störst parten ensammkommamde är från Afghanistan och saknar papper och blir stoppade i Danmark eller vart de nu går på båten eller tåget. Ålderskontrollerna är så extremt osäkra plus/minus fyra år så de lär inte skrämma någon.

Tycker att Ulfs resonemang om anhöringinvandring däeför är hägst relevant. Det finns ingen anledning att gå på den panikstämning som vissa på den blåbruna kanten försöker framkalla utan man borde definitivt se över strategin när krutröket lagt sig. Det är självklart att människor med familj är tryggare och integreras snabbare än en massa ensamlevande frustrerade män gör.

Lennar Andersson

Jan Holm sa...

Att färre söker asyl i Sverige är ju mycket positivt och visar att signalpolitiken har fungerat.
Att då på nytt ge nya signaler om att det på nytt är fritt fram vore ju vansinne.
Låt förnuftet fortsatt verka. Det kan knappast kallas invandrarfientligt att se till att de som redan kommit hit först och främst integreras , innan det fylls på med ännu fler.

Anonym sa...

Bästa sättet att använda resurserna vore att korta behandlingstiden för asylansökan. Det är inte bara en moralisk självklarhet utan också ekonomiskt sunt förnuft att omedelbart sortera ut och utvisa de som inte är berättigade till asyl. Om 50% av asylsökande inte är berättigade innebär det att 50% av Migrationsverkets totala resurser slösas bort till ingen nytta - ingen nytta för dem som beviljas asyl och ingen nytta för det svenska samhället i stort.

Anonym sa...

@ Lennart Anderssom
"Så de siffror som Bengtsson försöker skrämmas med skall man ta med en nypa salt." De siffror jag redovisar är officiell statistik och kommer bl a från riksdagens utredningstjänst. Det är ju häpnadsväckande att en enskild centerriksdagsman så sent som 2016 blir den första som tar reda på den usla sysselsättningsstatistiken för asylinvandrare. (SCB har ju länge redovisat liknande uppgifter, men inte lika konkreta.) Huvuddelen av kostnaderna för asylinvandringen ligger inte i mottagningssystemet även om de är mycket höga. Att vi nu i bästa fall återgår till nivåer som vi hittills misslyckats integrera är en tröst för tigerhjärtan. Att Sverige 2015 med 2% av EUs befolkning tog emot 40% av ensamkommande beror naturligtvis på slapp ålderskontroll och extremt gynnsamma villkor (Kostnad 1900 kr/dygn, extremvärden upp till 6000 kr/dygn.) Det är ingen svårighet att få legitimationshandlingar i Afganistan. Och Anderssons uppgifter om en felmarginal på +-4år vid åldersbestämning saknar vetenskapligt stöd.
Det finns 10000-tals illegala immigranter i Sverige. Ny ska de avvisas, säger regeringen. Men polisen har bara kapacitet för några få tusen om året...
Huvuddelen av de som sökt asyl omfattas inte av begränsningen för anhöriginvandring. Historiskt har anhöriginvandringen varit ungefär lika stor som asylinvandringen. Att det är lättare att integrera (skapa sysselsättning) för dubbels så många där flertalet har en usel utbildning övergår mitt förstånd.
Tydligen har jag överskridit den Anderssonska blåbruna kanten trots att jag röstat s sen 60-talet. Det stör mig dock inte. Jag har inget gemensamt med den postmodernistiska identitetspolitiken och inte heller med de nyliberaler som också förespråkar en "generös" migrationspolitik. Men trots allt är de "statsbärande" partierna s och m inte så politiskt självmordsbenägna att de återgår till den migrationpolitik som aldrig haft ett stöd hos svenska folket och som genererat ett stort högerpopulistiskt parti.
Jag tror inte att Sverige kommer att gå under. Men de kulturella (sociala) konflikterna kommer att öka och de sämst ställda kommer att få betala det högsta priset. Det är en usel vänsterpolitik.
Klas Bengtsson

Anonym sa...


De som kom fram till 24/11 söker familjeåterförening på gamla villkor. Det
betyder 150 000 personer ytterligare. Varifrån har Lennart Andersson uppgiften
att alla "afghanska" unga män kommer från Aghanistan? De är hazarer och shia och
kommer till stor del från Iran där de kan ha bott i många år. Det är därför de
inte har papper. De ska inte vara i Sverige utan återförenas med föräldrar i Iran.
/AN