2016-07-07

Jimmie Åkesson och handbojorna

Man väljer sin rekvisita. Jimmie Åkesson valde handbojor.

Jimmie Åkessons val av rekvisita i sitt tal i Almedalen i kväll illustrerar stämningsläget i den politiska debatten. Samtliga partiledare som hittills talat i Almedalen har profilerat sig genom att kräva strängare straff eller vikten av att bekämpa brottsligheten.

Annie Lööf: Strängare straff är nödvändigt för att säkra tryggheten...

Stefan Löfven: För det första ska vi bekämpa brottsligheten. Nu genomför vi en översyn av strafflagstiftningen.

Ebba Busch Thor: Sånt måste straffas hårdare.

Jan Björklund: Vi ser hur kriminella syndikat förgrenar sig över nationsgränserna, inbrottsligor som turnerar mellan länderna på somrarna.(...) EU behövs för att bekämpa brottslighet och terrorism!

Jag blir så trött på denna straffretorik. Även om de flesta partiledarna också betonar att vi måste bekämpa orsakerna till brott så blir kraven på fler poliser/strängare straff en bärande retorisk figur som är svår att förklara på annat sätt än som ett populistiskt flirtande med väljarkåren.

Men ingen annan partiledare än Jimmie Åkesson har haft handbojor med sig upp i talarstolen. Jag undrar vad nästa steg blir.

Ingen har heller kunnat undgå att märka att det går en nationalromantisk våg i svensk politisk debatt. Alla talar om "Sverige" och "det svenska". Jag avslutar denna text med att själv haka på trenden. Det jag avskyr kanske allra mest i Jimmie Åkessons aggressiva och bullriga retorik är att han svartmålar och förtalar det land jag så högt älskar. Sverige.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hur har Jimmie svartmålat och förtalat Sverige? Om man vill bekämpa brott så behövs mer än ett "tafsa inte" armband, därav handbojor. Vi kan inte längre blunda för allt våld i vårt kära land, alla dessa "no go" zoner måste rensas upp.

Anonym sa...


Lugn, Ulf! Inget av det som partiledarna föreslår beträffande
brottsbekämpning kommer att genomföras. Det är numera inte tradition
att svenska politiker gör vad de säger. T ex kände Ask till passfusket
under hela sin tid som justitieminister men gjorde ingenting. Avvisning
av asylanter med avslag har inte lagstöd. Det finns alltid hinder,
obotfärdighet eller en hisnande ihålig lagstiftning. Löfven excellerar
med fraser som "så kan vi inte ha det" vilka alla betyder att han inte
är beredd att föreslå någonting. /AN