2016-07-13

EU-kommissionens förslag om ny asyllagstiftning oroar

Jag har inte i detalj hunnit ta del av EU-kommisionens förslag från idag om en gemensam asyllagstiftning för EU-staterna. Men medierapporteringen ger anledning till viss oro, och det blir en viktig fråga att följa fråga framöver.

EU-kommissionen föreslår enligt Svenska Dagbladet att asylsökande med alternativt skyddsbehov – den stora majoriteten av de asylsökande – beviljas ettåriga tillfälliga uppehållstillstånd, medan asylsökande med flyktingstatus beviljas treåriga tillfälliga uppehållstillstånd. Där ligger förslaget på ungefär samma nivå som den mer restriktiva flyktingpolitik Sverige just infört.

Men den svenska restriktiva flyktingpolitiken skall vara tillfällig. Efter senast tre år skall de permanenta uppehållstillstånden återinföras. Det vore oacceptabelt om en gemensam EU-lagstiftning skulle förhindra Sverige att återinföra permanenta uppehållstillstånd.

Allt oftare pratas det också om att öka antalet kvotflyktingar till Sverige och till EU. Det är bra. Men ibland framställs det som att ett ökat antal kvotflyktingar skulle ske på bekostnad av asylrätten. Så får det naturligtvis inte bli. Rätten att söka asyl är en ovillkorlig mänsklig rättighet, oavsett hur många kvotflyktingar Sverige och EU tar emot. Ett utvidgat kvotflyktingsystem får heller inte leda till att EU tar emot färre flyktingar än i dag. Tvärtom måste antalet flyktingar som erbjuds en fristad i Europa öka.

Antalet människor som söker asyl i Sverige är i dag extremt lågt - det rör sig om några hundra i veckan och har varit så under en lång period. Givet denna utveckling borde Sverige redan nu förbereda en återgång till den tidigare mer humana flyktingpolitiken - återinför de permanenta uppehållstillstånden och underlätta familjeåterföreningen så snart som möjligt.

Som sagt - EU-förslaget är helt nytt och det är möjligt att det också inrymmer positiva inslag. Jag återkommer i frågan så snart bilden har klarnat.

3 kommentarer:

Jan Holm sa...

Jag tycker EU-kommissionens förslag är just positivt.
Att det sedan är färre som söker asyl i Sverige, måste ju anses som mycket bra , med tanke på de stora problemen som kommer att bli mer och mer uppenbara framöver med de som redan kommit hit. Om integrationen var ett fiasko redan innnan massinvandringen , hur ska det då inte bli nu?
Att återgå till en " human flyktingpolitik " där de nyanlända får sova utomhus , i tält eller i bästa fall på inhyrda kryssningsfartyg , hoppas jag verkligen Sverige förskonas ifrån.

Anonym sa...

Jag har ögnat igenom förslaget till samordning av flyktingpolitiken (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_on_standards_for_the_reception_of_applicants_for_international_protection_en.pdf och http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160406/towards_a_reform_of_the_common_european_asylum_system_and_enhancing_legal_avenues_to_europe_-_20160406_en.pdf) och tycker att Ulfs beskrivning av fakta i förslaget förefaller rätt. Syftet är ju att åstadkomma en rättvisare fördelning av asylsökande mellan länderna med en nivå som utan tvekan är lägre än den var förra året. Det kommer naturligtvis inte att lyckas.
Till skillnad från Ulf (?) instämmer jag med Morgan Johansson som just nu i Dagens Eko säger att antalet asylsökande inte är extremt lågt(vad är extremt lågt? 16000 på ett halvår?) utan är en hållbar nivå som vi strävat efter. Jag har inte heller uppfattat att nuvarande lagstiftning automatiskt upphör om senast tre år utan att ett nytt ställningstagande i praktiken kommer att göras då. Ett parti som vill ha regeringsmakten kommer inte under överskådlig tid har råd att återgå till den migrationspolitik som gick över styr i höstas.
Ett av "vänsterns" favorituttryck är att inte ställa grupp mot grupp. Tyvärr är verkligheten sådan att resurserna är begränsade om än inte fixa och att de alltid kommer att fördelas mellan olika grupper. En grupp får relativt mer, en annan mindre. Nobelpristagaren i ekonomi, Joseph Stiglitz, skriver bl a att " Bördan av flyktingströmmen läggs alltså, föga förvånande, på dem som har svårast att bära den." http://www.sydsvenskan.se/2016-07-13/varfor-har-makthavarna-i-demokratiska-stater-gjort-sa-lite-for-att-ta-itu-med-det-som-oroar-sa-manga-manniskor. Denna konsekvens, som är uppenbar för de flesta som inte rör sig i samhällets övre skikt, är mitt viktigaste argument för en fortsatt ansvarsfull migrationspolitik.
Klas Bengtsson

Anonym sa...


Menar du att regering/riksdag (Anders Danielsson/Ribbenvik) ska återgå till att acceptera asylshopping, som det har varit under många år? Enligt FN-konventionen ska den som är på flykt söka asyl i första säkra land. Det är idag Turkiet, Grekland och Italien.
/AN