2016-07-01

Almedalen, Hej, Hej!

Almedalsveckan slår rekord - igen. I år är närmare 3 800 arrangemang registrerade, vilket är ungefär 250 fler är det tidigare rekordåret 2014.

Jag noterar i programmet att ungefär vart tionde seminarium - 348 stycken, för att vara exakt, på något sätt behandlar digitaliseringens konsekvenser för människor och samhälle. Många digitaliseringssemnarier blir det.

För första gången medverkar också en kunglighet i Almedalen. Prins Daniel deltar i ett seminarium om barn och ungdomars fysiska ohälsa.

Jag tillhör ju dem som brukar försvara Almedalen och vilja värna dess ställning som en demokratisk mötesplats. Min ståndpunkt i den frågan har inte förändrats. Däremot tror jag det är viktigt att Almedalen försöker öppna upp sig ytterligare. En idé vore att villkora alla seminarier med att de skall kunna följas på webben. Det måste också bli lättare att ordna boende. Jag känner politiskt intresserade personer som gärna hade velat vara med i Almedalen i år, men boendefrågan blir ett för stort hinder. Det vore också bra om det arrangerades fler Almedalen i mini-format på regional och/eller lokal nivå.

Själv har jag i år fler åtaganden än någonsin tidigare. Mina insatser börjar på måndagen med seminariet Den kristne och flyktingpolitiken, där jag tillsammans med Sara Skyttedal, Elisabeth Sandlund, Thomas Idergard och Katrine Marçal diskuterar temat "Finns det en självklar kristen hållning i flykting- och invandringspolitiken eller kan den kristna tron motivera helt olika slutsatser givet olika betoningar och avvägningar?". Kl 16.00 i Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12. Hjärtligt välkomna!

Jag kan också lugna alla oroliga med att Statsvetarpodden med Cecilia Garme, Jonas Hinnfors och yours truly kommer att spela in program måndag-fredag även under denna Almedalsvecka. Håll utkik!

För egen del kommer jag att prova ett nytt bloggformat under Almedalsveckan. Från och med måndag bjuder jag på korta bloggnotiser ett par gånger varje dag, med sinnesintryck, närvarokänsla och reflektioner. Väl mött!Almedalen 1982. Foto: Hans Hemlin

3 kommentarer:

Anonym sa...

"Jag tillhör ju dem som brukar försvara Almedalen och vilja värna dess ställning som en demokratisk mötesplats" skriver Ulf. Från mitt gräsrotsperspektiv har Almedalen inget samband med folkets demokrati utan är ett jippo domonerat av lobbyister. Läs t ex "Dyr nota för att mingla "rätt" i Almedalen" http://www.svd.se/dyr-nota-for-att-traffa-ratt-personer-i-almedalen/om/almedalsveckan-2016-w6tc

Anonym sa...

""Jag tillhör ju dem som brukar försvara Almedalen och vilja värna dess ställning som en demokratisk mötesplats." Det förstår jag. Men det vore intressant om Ulf ville kommentera Anders Henrikssons inlägg på Dagens Samhälle, särskilt hur demokratiaspekten kan förenas med personlig maktkoncentration.
Klas Bengtsson

Ulf Bjereld sa...

Klas: Jag söker sällan eller aldrig några uppdrag, utan förhåller mig till dem i den mån de erbjuds mig. Ur demokratiavseende är frågan om ansvarsutkrävande viktig, och för i princip alla mina uppdrag finns mekanismer för ansvarsutkrävande.