2016-07-05

Förhoppning inför Stefan Löfvens tal i Almedalen

Hektiska dagar i Almedalen. I dag har jag varit i Svenska Dagbladets tält och diskuterat Socialdemokraterna och det politiska läget, medverkat i samtal med Svenska kyrkan om om religion och samhälle, i Ekot kritiserat den nya repressiva flyktinglagstiftningen, intervjuats om den samma av sajten Makthavare.se samt medverkat i Rädda Barnens kampanj #orädd.

Nu rusar jag vidare för att kl 16.00 leda ett samtal om socialdemokratisk utrikespolitik inför framtiden, med IUSY:s generalsekreterare Evin Incir, riksdagsledamoten Sara Karlsson och Utrikespolitiska institutets direktör Mats Karlsson. Ingen kan säga att jag inte utnyttjar tiden när jag är här. :-)

I kväll hoppas jag att Stefan Löfvens i Almedalen håller ett starkt ideologiskt färgat tal, där han betonar jämlikhetens betydelse för samhällsbygget och för att lösa de problem vi förknippar med segregationen. Jag är trött på alla rop om mer poliser och strängare straff. Hade vi kunnat komma åt problemen med sådana åtgärder hade det varit lätt att vara politiker.

Känn ingen oro och tappa inte modet, säger Johannes (14:27). Ord att hämta styrka i, i denna orons tidevarv.

Inga kommentarer: