2018-09-13

SVT:s "opartiskhet" och "värnande av demokratiska värden"

Ja, Jag tycker fortfarande att Sveriges Television gjorde rätt i att markera mot Jimmie Åkessons famösa uttalande i partiledardebatten om att arbetslösa invandrare "inte passar in i Sverige". Radio- och tv-lagens 5 kapitel, 1 § stadgar att programinslagen ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Enligt SVT:s sändningstillstånd innebär bestämmelsen en skyldighet att markera avståndstagande från eller att bemöta antidemokratiska uttalanden. Granskningsnämnden har nyligen kritiserat SVT för att inte ha tagit avstånd från kränkande uttalanden av en Sverigedemokratisk politiker.

Samtidigt inser jag det olyckliga i att SVT:s markering fick dominera nyhetsflödet bara ett par dagar före valet. Hade det funnits något annat sätt för SVT att göra sin markering?

Det är därför jag med stor glädje i dag läser en artikel av SVT:s programdirektör Jan Helin som på ett förtjänstfullt sätt reder ut och problematiserar relationen mellan kravet på opartiskhet och kravet på att värna demokratiska värden. Helin skriver: Vi bör i stället säkra vår förpliktelse inför demokratiparagrafen genom ett vaket och öppet kritiskt ifrågasättande när den här typen av uttalanden dyker upp. Ett arbete kommer nu att intensifieras tillsammans med SVT:s redaktionella ledningar för att konkretisera hur detta förändrar vår journalistik.

Ett mer målmedvetet proaktivt och mindre reaktivt agerande från SVT:s sida, alltså. Det låter bra. Men det svåra är förstås att gå från ord till handling. Vad innebär "ett vaket och öppet kritiskt ifrågasättande"? På vilket sätt innebär detta att SVT ska "förändra" sin journalistik? Det ska bli väldigt spännande att följa SVT:s fortsatta arbete i denna fråga.

Frågorna om relationen mellan opartiskhet och värnandet av demokratiska värden har aktualiserats av Sverigedemokraternas frammarsch. Ett parti med nazistiska rötter och impregnerat av rasism - hur bevakar man det partiet på ett opartisk" sätt samtidigt som man värnar demokratiska värden och har en skyldighet att markerna avstånd från/bemöta antidemokratiska uttalanden? Har ni några bra idéer så får ni gärna berätta!

5 kommentarer:

Anonym sa...

Det verkar i paragrafen stå något om "programverksamheten som helhet präglas av....". Att SVT känner sig skyldiga av ett enskilt uttalande i en partiledardebatt ( och som knappast kunde förutses) är intressant.

Juridik är förstås en djungel som präglas av tolkningar. Men inte tycker jag att texten i paragrafen måste tolkas som att SVT skulle behöva markera avstånd. Helheten är ändå något mer än Åkessons uttalande. Jag gillade i och för sig inte Annie Lööfs "utbrott", men svårt ändå att tolka det på något annat sätt än att det var en tydlig markering mot Åkesson. Det är väl också en del av helheten.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

"...hur bevakar man det partiet på ett opartisk" sätt samtidigt som man värnar demokratiska värden och har en skyldighet att markerna avstånd från/bemöta antidemokratiska uttalanden? Har ni några bra idéer så får ni gärna berätta!"
Ja, till att börja med inte bara skriva "om att arbetslösa invandrare "inte passar in i Sverige"." utan också vad Åkesson anser vara orsaken: "Det är klart, att då är det svårt att få jobb. Det är klart, att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. Men de här har i alla dessa år bemött nytillkomna på deras villkor, på deras språk, utifrån deras sedvänjor, utifrån deras kultur och då blir det detta splittrade samhälle och detta eviga utanförskap.”
Då kan man nämligen kritisera Åkesson i sak och inte bara genom stigmatisering. Det senare har ju visat sig vara helt verkningslöst. Huvudorsaken till asylinvandrarnas låga självförsörjningsgrad är inte kulturella orsaker utan deras i genomsnitt låga humankapital. En arbetslöshet bland utrikes födda på 20%, bland invandrare från MENA på 30% beror inte i huvudsak på strukturell diskriminering (vänsterns favoritförklaring) utan på att de i genomsnitt har en så låg kompetens att de många inte får jobb på den svenska arbetsmarknaden där vi konkurrerar med kompetens och inte med låga löner enligt gällande doktrin. Den av vänstern påstådda strukturella diskrimineringen har mycket mindre betydelse enligt flera utredningar. Ylva Johanssons kompetensregn nådde aldrig marken.
Det skulle inte förvåna mig om Helins artikel syftar till att mildra en "fällande dom" i granskningsnämnden. SVT stod ju fast vid sitt agerande även efter att de fått sova på saken.
I botten på Åkessons uttalande ligger förstås hans kritik mot "det mångkulturella samhället" till skillnad från det samhälle där invandrare i högre utsträckning assimileras. En kritik som har stöd av många som inte är sverigedemokrater.
PS Extremisterna NMR fick 0,03% av rösterna och ingen representation i demokratiska församlingar. Ett annat extremistparti, SKP (fd KFML(R)) fick bara 0,01% men lyckades få 1 mandat i KF i Ludvika. AFS fick 0,3% av rösterna. Sammanlagt 0,34% förespråkar alltså någon form av totalitärt styre. Inte mycket att oroa sig för för den som inte har andra syften än snävt partipolitiska. DS
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

SVT är inte och har heller aldrig varit opartisk.
Hur skulle detta vara möjligt, när mestadelen av de anställda sympatiserar med vänstern.
När figurer som tex Jan Helin handplockas från Aftonbladet, som bedriver kampanjer mot SD, hur skulle det då vara möjligt med opartiskhet.
SVT:s utspel mot SD och Jimmy Åkesson är ju bara logiskt i skenet av detta.
Det är naturligtvis inte möjligt att värna demokratiska värden med en mediakår som inte tillåter annat än PK-åsikter och som vinklar och vrider på sanningen och utelämnar relevanta fakta om det gagnar deras syften.

Karl Jonsson sa...

Kan man tänka sig en lösning där ett dylikt uttalande plockas upp omgående av debattledaren och möts av kritiska frågor? Precis på samma sätt som om en partiledare drar en lögn som moderatorn kan avslöja, då borde moderatorn ta sig rätten att avbryta, kommentera eller pressa med mycket kritiska frågor? I det här fallet tycker jag att några korta kommentarer/frågor från programledarna hade gjort stor skillnad. Exempelvis: "JÅ - du har infört en nolltolerans mot rasism i ditt parti, hur kan du då uttrycka dig såhär grovt och generaliserande?" Eller: "Ska tittarna/väljarna uppfatta ditt uttalande som att SD tycker att människor från andra platser generellt är mindre värda?" Det skulle inte vara konstigt att pressa en partiledare så i en utfrågning, men i en debatt eftersträvas såklart en dynamik där partiledarna gärna får prata så mycket som möjligt och programledarna så lite som möjligt. Det svåra är såklart att det kräver en oerhörd lyhördhet och fingertoppskänsla i realtid från programledarna, men jag har inga problem med att se exempelvis Camilla Kvartoft och Anders Holmberg lyckas leva upp till sådana högt ställda krav. De verkar väldigt kompetenta.

Anonym sa...

Föreslår att det rullar en text i bildens överkant när någon SD-politiker sagt något olämpligt.
På det sättet får tittarna hjälp att omedelbart få veta vad som är rätt och riktigt. Därmed minimeras skadan.
Mark Twain