2018-08-27

Säg nej till normaliseringen av SD i svensk politik

Sverigedemokraterna fortsätter sin strävan att utmärka sig som Sveriges mest omänskliga parti. I dag berättar Aftonbladet att partiet vill stoppa Sveriges mottagande av kvotflyktingar från FN. Kvotflyktingar är människor som tillhör de allra mest utsatta, och som anses vara i särskilt behov av skydd. De senaste åren har Sverige tagit emot ungefär 1 900 människor per år, men genom den migrationspolitiska uppgörelsen i riksdagen 2015 har antalet platser utökats till 5 000. Nu vill Sverigedemokraterna förhindra dessa människor från att komma till Sverige, och i stället satsa en miljard på att få människor att lämna Sverige. När den politiska debatten förskjuts rör sig Sverigedemokraterna i en än mer extremistisk riktning.

I förra veckan diskuterades också Sverigedemokraternas önskan om att förbjuda svenskar att ha dubbla medborgarskap. Jag tycker att Anna Maria Corazza Bildt på Twitter uttrycker det väldigt bra: Jag är mycket stolt över att vara medborgare i mitt nya älskade hemland Sverige. Men banden med Italien är också viktiga för mig. Varför vill SD nu tvinga mig att lämna mitt medborgarskap där?

Parallellt med att Sverigedemokraterna ytterligare förgrovar sin politik pågår en normaliseringsprocess av partiet i svensk politik. Såväl inom Moderaterna som inom Kristdemokraterna höjs röster för ett samarbete med Sverigedemokraterna. Jag har haft respekt för allianspartiernas vägran under mandatperioden att släppa in Sverigedemokraterna i den politiska värmen. Men nu börjar jag bli orolig på allvar. Centerpartiet och Liberalerna håller ännu emot, men kommer de att orka göra det i längden? Moderaterna och Kristdemokraterna har öppet deklarerat att de har ambitionen att bilda en alliansregering även om de rödgröna partierna får ett starkare stöd i väljarkåren än vad allianspartierna får. En sådan regering skulle bli beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd i varje enskild viktig omröstning.

I ett komplicerat parlamentariskt läge efter valet är det heller inte uteslutet att Ulf Kristersson försöker bilda en moderat enpartiregering. En sådan regering skulle underlätta för Sverigedemokraterna att vinna politiskt inflytande. För alla de väljare som vill minimera Sverigedemokraternas politiska inflytande blir följande fråga därför av stor betydelse: Är Centerpartiet och Liberalerna beredda att släppa fram en moderat enpartiregering, även om de rödgröna partierna får ett starkare stöd av väljarna än vad allianspartierna får?

Det vore befriande om Jan Björklund och Annie Lööf inför valdagen kunde svara ett entydigt nej på den frågan. Ett sådant nej skulle också innebära ett kraftfullt motstånd mot normaliseringen av Sverigedemokraterna i svensk politik.

16 kommentarer:

Anonym sa...

För det första: jag är emot att Sverige ska ska neka att ta emot kvotflyktingar.
Men till frågan om SD kommer att "normaliseras". Förmodligen är SD det största partiet bland manliga väljare och ett av Sveriges tre största partier. Hur kunde det bli möjligt i Sverige? " Du kan lura alla människor ibland, du kan till och med lura vissa människor hela tiden, men du kan inte lura alla människor hela tiden.." lyder ett ordspråk. Jag antar att Ulf liksom jag läst Karlssons och Gilljams undersökning av diskrepansen mellan valda och väljare från 2010(?). Diskrepansen när det gäller migrationspolitiken när det gäller migrationspolitiken var särskilt stor mellan väljare och valda för socialdemokraterna och moderaterna. I valet 2010 fick S 30,9%, M 30,0% och SD 5,7%. I valet 2014 fick S 31%, M 23,3% och SD 12,9%. Två veckor före valet i år ger Mätningarnas mätning S 25%, M 19% och SD 19%. Man behöver inte vara Einstein för att förstå vad de stora förskjutningarna sen 2010 beror på. Om SD framöver kommer att ligga på nivån var femte väljare kommer de naturligtvis att normaliseras med tiden. På kort sikt blir det naturligtvis problem i många församlingar för att parti som växer så kraftigt, problem som blir så stora att partiet minskar i nästa val. Men SD har sannolikt kommit för att stanna och att "rötterna" inte är en evig dom är ju Ulf själv exempel på.
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Säg nej till normaliseringen av en extrem invandringspolitik, där Sverige tagit emot fler än något annat land i förhållande till sin folkmängd.
Att Sossarna inte vill att Alliansen ska kännas vid SD, beror nog inte främst på SD:s politik, utan på att Sossarna förlorar makten om detta sker och troligtvis aldrig mer får den tillbaka.
När inte fascist, nazist eller rasistkortet tycks bita på väljarna, så blir det allt svårare med konkreta sakargument. Inte ens att dra till med den gamle högerledaren Carl Bildts fru, Anna Maria Corazza Bildt och hennes "problem", lär räcka för att locka tillbaka gamla sosseväljare från SD.

Orion77 sa...

Kommer Centern och Liberalerna orka att hålla emot SD i längden? frågar Ulf. Mycket tveksamt vad gäller C, efter vad jag förstår efter utfrågningen i SVT av Annie Lööf. Och L -- ett parti som strävar efter att inordna Sverige under Eurons katastrofala ok, där måste man ju räkna med vilka tokgrepp som helst.

Hur som helst kommer valresultatet att skapa stor besvikelse på flera händer. Får vi kanske uppleva fler hastiga avhopp från respektive skutor, rentav på valnatten, planerade eller improviserade?

Anonym sa...

Något jag har kommit fram till efter att under flera år ha följt din blogg är att jag inte är socialdemokrat längre. Det var en befriande känsla när jag förtidsröstade i dag, att för första gången lägga ett annat partis valsedlar i de tre kuverten. Samtidigt är jag ganska bestört över att ha trott mig vara socialdemokrat under alla dessa tidigare val jag röstat i. Men jag kommer att fortsätta läsa din blogg för den är alltid intressant.

Anonym sa...

@anonym 10:19 em
Jag röstade inte heller på S ffg på 42 år trots att jag närmast betraktar mig som gråsosse. Det beror på att gråsossarna har marginaliserats allt eftersom partiet krympt och vänsteraktivisternas makt har ökat. (Widar Anderssons socialdemokrati (gråsosse) och Bjerelds skiljer sig t ex som natt och dag.) Trots detta kritiserar de ofta partiets politik från "vänster". I själva verket ligger den politik de vill ha mycket närmare vänsterpartiets än traditionell socialdemokrati. ABs ledarsida representerar t ex denna falang. Kan det vara så att "socialdemokratiska vänsterpartister" betecknar sig som socialdemokrater och inte vänsterpartister för att deras maktbas (och) ibland försörjning) annars skulle äventyras?
undrar Klas Bengtsson (retoriskt)

Anonym sa...

Det är nog en riktig reflektion att inte alltid tro att ett och samma parti alltid har rätt ( eller åtminstone mest rätt). Det är säkert därför olika opinionsundersökningar varierar så kraftigt. Väljarkåren är mera rörlig än tidigare. De gamla bestående lojaliteterna finns inte längre.

Att många av Löfvens vallöften inte kunnat infrias skyller han på det budgetunderskott som alliansen orsakade. Ingick då inte detta i kalkylen när vallöftena utfästes? Hur räknar man...?

Kjell Eriksson

Orion77 sa...

@ kl 10:19 em: Intressant, jag däremot har aldrig tidigare röstat på SocDem, men kommer att göra det i år. Stefan Löfvens principfasta hållning inger respekt och, framför allt, förtroende.

Vad det är som orsakar din bestörtning? Har du funnit någon annan som i nuvarande läge kan bygga ut och förvalta Det Goda Folkhemmet bättre än Socialdemokraterna under Löfven?

Anonym sa...

Att säga nej säger nog inte så mycket, som att säga vad detta betyder.
Dvs vad är "normalisering" att det har att göra med "normalen" är väl klart,
men vad innebär detta egentligen? Det enda alla diskuterar är SD-problemet,
och det verkar som att detta gynnar SD? I vart fall så går det inte att bilda
en parlamentariskt grundad regering med en sammanhållen politik utan Sd, alternavtiv
att S och M gör upp, vilket de säger att de inte ska, på andra villkor än att de själva sitter på makten, dvs att den egentlige motståndaren om regeringsmakten, ska agera stödtrupp för det egna laget, med motivet att hålla SD utanför, innebär i sin tur fortsatt stöd för Vp, Mp, C och kanske Kd, dvs de två stora elefanterna tappar på att
inte kunna redovisa för väljarna hur de ska regera.

I Aftonbladet
"i replikskiftet mellan Centerledaren Annie Lööf och Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt kom regeringsfrågan upp.

Sjöstedt ville ha ett svar på om Centern är beredd att lägga ned sina röster för att släppa fram en Moderatregering även om Alliansen blir mindre än de rödgröna.

– Ulf Kristersson verkar inte bry sig, men du är skyldig att ge ett besked, sade Sjöstedt."

Annie Lööf:

– Men ge er! Om vi blir mindre vill jag ha ett blocköverskridande samarbete. Jag tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna.

Innebär hypotetiskt att om de borgerliga är mindre än rödgröna, så kan de inte regera utan att få över Mp till sin sida, eftersom fru Lööf inte definierar vad detta med
"blocköverskridande samarbete" menas med. Avser hon;
- att S ska agera stöd till alliansen även om MCLKd är mindre?
- eller att S ska agera stöd till den så kallade alliansen om Mp byter sida+
- eller att alliansen ska agera stödtrupp samfällt åt en S-regering?

Tror inte det, hon kan aldrig få med alla övriga att stödja S budget, så detta är bludder, hon måste mena med blocköverskridande samarbete, att även om alliansen är mindre, så ska S och Mp stödja borgarna som ska rösta bort Löfven i förtroendeomröstningen tillsammans med SD. Det är alltså helt otänkbart, ändå kommer hon undan med detta, det är på samma nivå som ett barns fantasier, frågan är mer varför ingen fortfarande försöker syna vad det är hon menar.

Alla begriper att om det ska bli en borgerlig regering, så kommer S gå i opposition, och därmed är C beroende av stödröster från Sd, stöd kan vara direkt eller indirekt, det är alltjämt stöd. C är helt klart en nyttig valarbetare för Sd, som kammar hem poäng hos M, och gräver därmed undan mattan för UK som statsminister. Det hela är mycket underhållande. Ingen rår på Annie, hon är beroende av Sd för att kunna regera, och verkar på allvar lotsas som att det går att regera för det som förr hette alliansen, utan att vara beroende av stöd från Sd. Suck. S.W

Anonym sa...

Missade källan:

Aftonbladet
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jPj4eA/moderatledaren-pressad-av-sd-ledaren

Det är världens villervalla. Centerpartiet vill byta ut Löfven. UK är väl ärlig och säger som det är, han vill bli statsminister, eftersom detta är det uppdrag han fått av sitt parti. Lööf vill också att UK ska bli statsminister, och nu börjar det krypa fram att Lööf tycker att alliansen ska regera, även om de är mindre än S+Vp+Mp, men hur detta ska gå till utan Sd är skrivet i himlen, eftersom Lööf hela tiden kommer undan med blocköverskridande samarbete, dvs att S ska stödja en borgerlig regering.

Sjöstedt är ärlig när han säger att han tycker att det ska bli borgerlig regering, om alliansen blir större. Men visst vore det ärligt om C förklarade att:

” Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd
att jag vore bredd att dagtinga med min övertygelse”.

Dvs om alliansen blir mindre än de rödgröna, så ger hennes övertygelse att C ska få med Mp i den borgerliga båten, och det går inte med Moderaterna i densamma, så då måste UK ut, om Mp ska in. Och om Lööf samtidigt säger att hon vill att UK ska bli ny statsminister, så kan detta inte ske med stöd av Mp, eller S. Så då är det kört, dvs om inte alliansen för ihop en gemensam budget efter valet, som Sd bifaller eller lägger ner, dvs som har SDs stöd..... eller hur var det nu?
S.W

Anonym sa...

Normaliseringen av Sd ligger på lite olika plan:

- Sd är inte normalt jämfört med andra partier i Sverige, frågan är mer om Svenska politiker och Svenska partier är särskilt normala överhuvud, eftersom Sd rimligen är ett idicium på att något inte varit helt normalt?

- Det finns själfallet en önskan i att göra SD icke-normalt, företrädesvis från de parter som tappat makt, sjävbevarelsedrift/försvar

- den adnra delen i icke-normaliseringen är att det är ett medel, för målet att försvåra för motparten att regera, (med hjälp av sd), och här klämmer skon nog lite här och var.

- Eftersom vad som är önskvärt inte är samma sak som faktum, en allt för stor del av väljarna verkar premiera Sd, just för att partiet behandlas normalt.

- Den faktiska normaliseringen bland väljarna är en annan sak eftersom Sd förefaller vara det största partiet bland män, företrädesvis infödda män.

- SD är normaliserat i Riksdagen, efter åtta år. När inte media slår som hökar över Riksdagen, är det nog inte svårare än att våra övriga riksdagsmän efter åtta år lärt sig att många riksdagsmän från SD är tämligen normala.

- Normaliseringen av Sd bland politiska journalister är också noterbar, dvs det är nog inte så att dessa i normalfallet uppskattar Sd, men de har lärt sig att förhålla sig till Sd, eftersom partiet faktiskt finns, och är med i snart sagt varje diskussion om Svensk politik, dvs hur man ska kunna regera, utan beroende av eller att normalisera Sd, det är detta som är en del av problemet.

I valmanskåren är det nog så att Sd är normaliserat, även hos många som inte sympatiserar med partiet, och det verkar som att partiets framgångar kommit
av att Sverige avvikit från övriga Europa i fråga om migranter per capita, detta
har påverkar normalen av Sverige, positivt och negativt. Under alliansen dumpade de
de flesta migranter i sossekommuner, och slapp själva förluster avseende migrationens
negativa konsekvenser, och de sensate åren har flyktingarna fördelats mer jämt, och
då reagerar även de burgna delarna av Sverige. Verkar rimligt, mot bakgrund av moderaternas tapp. S.W

Anonym sa...

Senaste Novus är lite intressant, eftersom Kd nu är med i matchen, och detta påverkar
mandatfördelningen mellan blocken. Å andra sidan är "normalt" en relativ fråga och beror på vad det är man jämför med, en massa småhysteriska opinionsundersökningar i sista minuten? eller förra valet, eller varför inte valet 2002, 2006 eller 2010?

Senaste Novus
Period:........22 – 28 augusti.
totalt sökta:. 3159
Undersökta:... 1611
Svarsfrekvens: 49 %
Osäkra: 4,8 %
Medium:....... telefon, SMS, post och epost

Ger mandat:

.... 30/8 .. Val-14
M .... 70 .. (84) . - 13
Kd ... 19 .. (16) . + 3
C..... 29 .. (22) . + 7
Fp.... 22 .. (19) . + 3

Sum:. 140 . (141) ... -1 (egentligen 140, eftersom en moderat hoppat av)


S..... 87 . (113) -26
Vp ... 37 . (21) + 16
Mp.... 20 . (25) - 5

SVMp. 144 . (159) -15

SD .. 65 (49) + 16

Detta är en parlamentarisk soppa som heter duga, eftersom de två ordinarie lagen inte vill spela med det nya laget, som ser ut att bli så stort att de ordinarie lagen inte fåt ihop ett fullt lag, och spelar sas inte med de manskap som spelsystemet är skapt för. Detta ger knackiga regeringar, varför det blir varken hackat eller malet.

MCLK. 140 . (141) ... -1

Innebär förenklat att Summan av kardemumman är konstant för det blå laget, där det jämfört med valet, dvs riktig fakta, ser ut som att de små borgerliga partierna vunnit på att gå till val självständigt. Det ser ut som att det är C som alltså knaprat med från moderaterna, som i sin tur alltså inte uppenbart tappat till SD, utan till de övriga, fast om det sker ett spill från vänster, så tillfaller detta förmodligen inte Fp, kanske C, om man lyckas bortse från Centerns bidrags-, skatte- och lönepolitik.

.... 30/8 . Val-14 . Diff

MCLK 140 . (141) ... -1
S+SD 152 . (162) . - 10

Diff +12 . + 21 .. + 9

S+Sd kan således enkelt blockera alliansen, så alliansen kan hälsa hem, i valet 2014 fick alliansen + 166 mandat, och det saknades 11 knappar för att få ihop en budget med Mp, förutom då att samarbetet med Mp 2010 - 2014 var en del i alliansens valfiasko.

Även om borgarna mot all förmodan skulle lyckas sno till sig regeringsmakten, så kommer de inte att kunna regera mer än på nåder. Hur de ska få igenom en budget är skrivet i stjärnorna. S.W

Anonym sa...

Komparation jämlikt valet om Mp myglas med i den borgerliga båten.


...... 30/8 . Val-14 . Diff

MCLKMp 160 . (166) ... - 6 (borgarna saknade 9 mandat -14, och nu saknar de visst 15 :-)
S+SD.. 152 . (162) ... -10 (å andra sidan, har blågröna röran nu 8 mandat mer än S+Sd

Diff:. -8 ... -4 ..... + 4

Detta är bra mycket mer spännande, att tänka sig hur partimyglarna sitter och beräknar hur Mp ska bli tungan på vågen för en budget med största konstellation. Ju mer det börjar gå upp för trad.moderater att U.K är uppbunden med C+Fp, för att kunna regera, och det i detta val med nödvändighet krävs "aktiv" medverkan/stöd av Mp, desto mer kommer moderaterna att blöda, och det ser alltså inte riktigt bra ut. Men vad har moderaterna för val? Dvs De tapp de gjort till C verkar de kunna ta, frågan är mer om det finns potential för fler moderater att protestera mot ett nytt blågrönt samarbete.

Givet ett DÖ-tänk är alltså blågröna röran

.... 30/8 . Val-14 . Diff

MCLK.. 140 . (141) ... - 1 Borgarna har jämt skägg, stabilt uselt.
MCLKMp 160 . (166) ... - 6 blågröna har tappat 6 mandat.

SVMp.. 144 . (159) ... -15 Detta tapp är stort, men rödgröna alltså större + 4 mandat

SVp... 124 . (134) ... -10 Röda laget har tappat 10 mandat, och glidit vänsterut.

Innebär att det blå laget + Mp är det enda sättet att regera givet DÖ-principen, och det är inte omöjligt att tänka tanken att i valet mellan pest och kolera, så väljer en borgerlig väljare hellre Kd än M, för att "light-protstera" mot partiet som uppfann DÖ.

Givet ett DÖ-tänk är blågröna röran 8 mandat större än S+Sd, så S behöver även med sig Vp för att blockera borgarna.

Det räcker med att Sd är något undermätta och att S spottar upp sig något, så blir det nätt upp lika mellan ett blågrönt regeringsalternativ och S+Vp+Sd i opposition. Dvs samma strategiska misstag som hövdingen gjorde. Moderaternas valupplägg baserade sig på hypoteser om väljarbeteende, som blev precis tvärt om. frågan är om inte misstaget är på väg att upprepas, dvs om nu Sd är undermätta, så uppstår risken att S+SD är större än blågrönt alternativ. UK har ju sagt att han ger sig som statsminister om han har en majoritet emot sig, vilket han ju definitivt har om han ska ha med Mp i vagnen, får då kommer SD sparka ännu mer bakut, eller snarare, deras väljare. S.W

Anonym sa...

Inte märkligt att UK blivit feminist, eller snarare ändrat begreppet, och nog kanske till och med är lite eko-vego samtidigt som det här med lag och ordning blir en smula känsligt. Nä, inte är det så öppet med att Mp kanske kommer att stödja borgarna, men frågan är vad Mps alternativ är, trots allt är SVMp kanske större än borgarna, med
borgarna + SD är förkrossande stora och gör regerande en period till ganska svårt.

Om alliansen får med sig Mp i båten - ökar alliansen alltså från 140 till 160,
dvs den nivå som S+Sd hade 2014, detta är det intressanta, eftersom detta ger att
DÖ spökar, trots att partierna säger att spöket inte finns :-) Dvs om Alliansen + Mp bli mindre än S + Sd, så ka de inte ens drömma om en gemensam grön budget, vilket är nuvarande plan A, alltså för C och Fp. Det är den enda möjliga vägen för U.K att bli statsminister, med de besked han ger. Ända in i kaklet med samma regeringstanke som hövdingen, med den skillnaden att inför förra valet hade Sd 20 mandat, (och fick 49) företrädesvis genom att m tappade. Denna gång har Sd 49 mandat, (nåja, inkl alla ahoppare) och ser ut att få 65 - 70. Dvs om väljarna misstänker att U.K ska regera med Mp som stöd, tillsammans med C och Fp, så kommer Sd att sopa banan med Moderaterna nästa mandatperiod, så lite huvudlöst förefaller det vara. (Detta att upprepa samma beteende, och förvänta sig ett nytt resultat) S.W

Anonym sa...

Nä, de försöker alla möjliga och omöjliga vis runda parlamentarismens grundprincip, genom att tolka om den, så att man inte ska ha en majoritet emot sig, tex avseende avseende budgeten. Det är väl en sak med regenten, regeringschefen, som ska tolereras, med för att driva en aktiv politik i Riksdagen, ska man faktiskt klara av att hålla ihop en helhet under fyra år, har man inte parlamentariskt stöd för själva politiken, så blir det i bästa fall haruellerskaru-politik, men ingen skarp sammanhållen proaktiv politik gällande det konkreta.

Där klämmer skon, det blir inga barn gjorda. Har regeringen inte stöd för sin budget och ekonomiska styrning av riket, så kan man inte regera som sig bör, och då ska man normalt avgå, vilket var fallet efter valet 2014, men eftersom Borgarna inte ville regera genom att söka stöd från SD, samtidigt som Mp redan valt sida, där borgarna + Mp nådde upp till 166 mandat, nio från "aktivt" stöd för en borgerlig budget, så det fanns inget alternativ.

Hur har det då gått för SD sedan valet, jmlikt senaste Novus?

..... 30/8 . Val-14 . Diff
SD .. 65 ... (49) ... + 16

Dvs Sd ser ut att få minst 16 mandat mer i detta val, eller ungefärligen lika många mandat som rödgröna tappat sedan valet. Här finns anledning att fundera lite, eftersom S samtidigt tappat till Vp. Det är inte osannolikt att SD får runt 70 mandat, och om Kd kommer in, så kommer detta att drabba företrädesvis, som då halkar ner och blir 3e största. Detta är moderaternas dilemma, att försöka hålla ihop alliansen, låtsas som att borgarna inte blir beroende av MP, ducka i regeringsfrågan, och samtidigt inte tappa ännu mer till SD, den prognosen ser nog inte helt enkelt ut. Så det är inte omöjligt att S ökar något, Mp ligger still och alliansen backar några mandat, vilket ger att alliansen är en saga all. S.W

Anonym sa...

Så är alla tillbaka i fållan, regeringsfrågan, vem ska få bli statsminister, Ulf eller Stefan. Det enda vi vet är att det inte kommer att bli en majoritetsregering. Sedan står det skrivet i stjärnorna om det går att få ihop en budget med 175 mandat, vilket borde vara ett överordnat mål. men eftersom detta inte är så sannolikt, så är då frågan vilken budget som blir störst, och som det ser ut blir det jämna plågor, dvs ungefär lika stor röd/grön som blå, frågan är då hur mycket krav som Mp ställer, eftersom partiet sannolikt inte vill regera, annat än i en C-Fp-ministär, och frågan är om fru Lööf kan låta bli att inte bli historisk, dvs Sveriges första kvinnliga statsminister, självförtroende är det inte fel på, och ärligt talat så verkar av UKs tal, borgarna inte ha tänkt i termer av konsekvenser, så det är väl inte omöjligt med tanken, att eftersom situationen ändå är hopplös, så kan väl lika gärna jag ta tillfället i akt. S.W

I grunden är det inte värst komplicerat om än komplext, hur de ska göra konkret med sin kommunikation och sin praktiserande politik. S.W

Anonym sa...

M ligger på sin kant, och utgör grunden för en regeringsfähig borgerlig ministär.
M kan bara gå åt vänster, för att göra sin vänner nöjda, och grunden handlar om skatter.
Det är väldigt lite tal om skatter från högern, och eftersom inga av de övriga alliansen talar om skatt i form av frihet från tvång av politisk överhet, så är väl frågan om det spelar någon roll hur borgare röstar, det blir ju ingen större skillnad, och borgarna sänke kanske skatten för medelinkomsttagare, men det skedde på bekostnad av annat.
Samma skatt, men mindre valuta för pengarna, och varför då rösta borgerligt? De här nyliberala krafterna verkar vara mest intresserade av att behålla skattetrycket, men att pengarna ska delas ut till privata intressen, där staten gradvis privatiseras, men med bibehållet skattetryck, och då är frågan om demokrati är rätt organisationsform för påhittad marknadsekonomi? Nä, M är rådvilla, är man höger på riktigt ska man ha en plan för hur skattetrycket ska ner till ca 30 %.

Centerpartiet är populära, lite som vänsterpartiet, skatten ska ner, alla som vill får komma hit och sätta bo, och ingen förklarar hur en stat med krav på likabehandling, vilket även gäller överordnat i EU, dvs det går inte ihop. Centern är inte i närheten av att förklara hur deras medmänsklighet ska omsättas i praktiken, men harmonisering av skattetryck till medel-Europa. Så C vinner röster på magiskt tänkande, och det verkar gå hem, i några stugor. C kan med sin ekonomiska idé, näppeligen regera ihop med S, och kan de det, så är Ny-centern lika frasradikala som alla andra drömmande dårfinkar.

Kd, jo en god anledning att rösta på Kd, är att partiet faktiskt vill avskaffa landstingen. Något för övrigt alla partiet gjort genom att avskaffa termen landstingskommun i RF. Men i övrigt tyst, märkligt. Det fungerar tämligen illa, gränssnittet mellan privat offentlig, och mellan kommunalt, landstingsligt och statligt ansvar, då kommer borgarna med en "kömiljard" vad fasiken, det är ju ingen statlig fråga, varför ska de lägga sig i landsringens styrning? alternativet är att lägga ner landstingen, och styra själva, fast då.... blir ju Rosenbad och finansen ansvariga för pensionerna, och det skulle inte se bra ut i balansen, så då får väl jämmerdalen fortsätta, där man lägger ner sjukhus för sjukhus och centraliserar, grattis SD.

nä, sammantaget verkar inte borgarna ha någon egentlig plan över hur man ska sänka skattetrycket, dvs öka människors frihet att klara hanken utan att jobba dag och natt,
och eftersom det ser som det gör med pensionerna, så verkar det som att man dessutom inte har att se fram mot någon vidare pension, samtidigt som man förutsätts arbeta till man blir 75? Det är faktiskt rätt märkligt, ur ett borgerligt perspektiv.

Det finns alltså ingen större sammantagen borgerlig idé om framtiden som framförs på något pedagogiskt vis, och då är det inte så konstigt att moderaterna backar. Det skulle faktiskt vara riktigt intressant, om M blir mindre än Sd och den så kallade alliansen mindre än Rödgröna och blågröna laget mindre än S+Sd, då kan inte UK överhuvud bilda regering, och då får m gå i opposition, och sedan är det upp till Mp att välja mellan S och C+Fp, och då kommer de att välja C+Fp, så klart, och då kommer frågan upp om
C=29, Fp = 22 och Mp = 20 tot 71 mandat ska ställas mot S 87, dvs om M i så fall stödjer en sådan budget, vilket är som att välja mellan pest och kolera, dvs mellan S och C+Fp+Mp, som alltså inte sänker skatten, eftersom S+Sd blockar detta. Nä, det blir ganska hopplöst det med, samtidigt som det ändå inte går att regera, eftersom det är utskotten som regerar. S.W