2018-08-05

Sverigedemokraternas propagandafilm - ett försök att relativisera sin egen historia

Sverigedemokraternas propagandafilm där socialdemokratin förknippas med rasbiologi, antisemitism och tvångssteriliseringar har förstås mött stark kritik. Lösryckta citat presenteras utan kontext och tittaren ges bilden att texter ur Aftonbladet bär socialdemokratisk prägel trots att de härrör från tider långt innan LO köpte tidningen.

Tittaren förleds tro att filmen avslöjar något nytt. Men så är det inte. Det finns oerhört mycket forskning, litteratur och medierapportering om ohyggligheterna kring rasbiologin, antisemitismen och tvångssteriliseringarna. Jag blev faktiskt förvånad över att alla de arbetsinsatser som ligger till grund för filmen inte lyckades bidra med något egentligt nytt.

Socialdemokratin bär ett stort och eget ansvar för sin historia. Fattas annat. Men filmen fördunklar historien genom att medvetet dölja att flera av de beslut som lyfts fram på ett självklart sätt fattades i samförstånd över blockgränsen. Socialdemokratin var liksom övriga partier en del av en tidsanda där det vi idag uppfattar som illdåd i stället uppfattades som en normalitet. Det är ingen ursäkt, men väl en förklaring. Att medvetet dölja denna bakgrund är också att medvetet vilseleda de som ser filmen.

Sverigedemokraternas syfte med filmen är sannolikt att relativisera det egna partiets nazistiska och rasistiska rötter. Om socialdemokratin kan förknippas med rasbiologi och tvångssteriliseringar så blir Sverigedemokraternas eget nazistiska förflutna mindre känsligt. Alla är i så fall lika goda kålsupare.

Men så enkelt är det förstås inte. Nazismen och olika rasbiologiska idéer hade sin höjdpunkt på 1930-talet. Andra världskrigets fasor och den ohyggliga Förintelsen innebar att de allra flesta människor insåg rasbiologins och nazismens vidrighet. Men inte alla. År 1988 - när alla kände till nazismens och rasbiologins ohyggligheter - bildades Sverigedemokraterna av personer varav flera hade en bakgrund i just nazistiska och fascistiska organisationer. Några år senare - 1995 - anslöt sig Jimmie Åkesson till detta parti.

Nej, Sverigedemokraterna är inte ett parti som andra. Sverigedemokraterna är ett parti med nazistiska rötter, impregnerat av rasism. Inga försök till relativisering kan ändra på den saken.

11 kommentarer:

Unknown sa...

Impregerat av rasism och nazistiska rötter , vad skulle dessa rötter ha för betydelse om SD till äventyrs skulle komma till makten ?

Anonym sa...

Tycker varken SD eller S skall älta hur det har varit. Jag är inte i detalj insatt i detta. Och när nu ändå frågan ändå kommit upp så undrar jag:
Varför kommer frågan upp nu? Det här måste väl socialdemokraterna ha gjort upp med för länge sedan, bett om ursäkt mm mm?
Även om det var enighet i Riksdagen, så måste väl ändå någon ha kommit med idén, motion/proposition? Kan dessa personer namges?
Om lagen kom 1934 så verkar det otroligt om expertisen skulle ha varit enig...? Det finns ju en gnagande misstanke att man valde vilka "experter" man skulle lyssna på...
Hur tillämpades lagstiftningen? Fanns det intresse av att följa upp detta, och i så fall, hur?
Men sist men inte minst....denna diskussion måtte te sig högst akademisk och absurd för de kvinnor som drabbades av tvångssterliseringarna.

Kjell Eriksson

Johan Lundgren sa...

Relativiseringar är så vanliga nu, enkel grogrund för bruna beteenden. Jag ska se till att bemöta relativiseringar mer i fortsättningen. Dock måste jag försöka göra det så att jag lär folk dess brister och visar hur det kan likställa vad som helst och därför används av mörkerkrafter. Det är viktigt att inte angripa folks identitet eller ovidkommande föreställningar, i största möjliga mån bör tendensfrihet råda.

Anonym sa...

Ni är körda!!! 9/9 åker ni ut!!!

Anonym sa...

Naturligtvis är påståendena i SDs film lösryckta ur sitt sammanhang. Men det är ju normalt för politisk propaganda oavsett vilket parti den kommer från. Socialdemokraterna beskyller politiska motståndare för stora skattesänkningar genom att addera de enskilda allianspartiernas olika skattesänkningar trots att de är väl medvetna om att en koalition alltid måste jämka ihop sina olika ståndpunkter. Visst kan vi fördöma många gamla politiska beslut mot bakgrund av vad t ex dagens vetenskap vet. Men sådan kritik drabbar inte särskilt hårt. Platon är t ex en av våra största filosofer trots att han trodde att jordens element var jord, luft, eld och vatten. Något helt annat var det att vara nazist på 80-talet när nazismens illgärningar var väl kända. Och inte var det bättre att vara kommunist på 60-70-talet när kommunismen illdåd var minst lika kända. Jag har försök förstå hur till synes normala människor lyckas blockera sig för väldokumenterade fakta som förintelsen eller Stalins och Maos terror för att inte tala om de röda kmererna. Jan Myrdal var som bekant lång ifrån ensam. För övrigt tycker jag att det är ett stort problem att många ledande socialdemokrater är impregnerade med postmodern identitetspolitik, dock sållan sådana som kommer från arbetarklassen.
Klas Bengtsson

Anders nilsson sa...


Tvångssteriliseringarna på social indikation gjordes fram till 1975.
Det är ju eoner sedan den tiden ? 1988 däremot ligger oändligt mycket närmare oss?


Unknown sa...

Johan Lundgren ett bra tips är ju att du blir mer konkret, svävande beskyllningar om ”bruna beteénden” ” mörkerkrafter” gör ingen klokare. Det skapar dock möjlighet att undvika debatt, vilket jag misstänker är ditt mål, då du kan hävda meningslösheten att ”debattera med mörkerkrafter”.

Unknown sa...

Klas bengtsson , lösryckta ur sitt sammanhang ? Det är väl snarare en subjektiv bedömning. Hur man objektivt skulle bevisa att något är lösryckt ur sitt sammanhang kan åtminstone inte jag se.
Citaten radas ju upp på varann i filmen och fokus ligger på socialdemokraterna , kritiker menar att socialdemokraterna inte var ensamma. Men titta på en vilken dokumentär som helst om andra världskriget där får man oftast uppfattningen att nazityskland var ensamt om rastankarna. Trots att det då inte är sant , men dessa filmer är ju ändock giltiga.

Anonym sa...

Tvångssteriliseringar förekom ända fram till 2013, av transsexuella personer.

Unknown sa...

Tvångssteriliseringen som förekom fram till 2013, så var det bara ett parti som enhälligt röstade för att behålla den.
Det var Sverigedemokraterna.

Det är en viss skillnad på 1930-talet och 2010-talet.

Anonym sa...

Men då har ju de andra partierna varit för tvångssteriliseringar fram till och med 2013. Nu har det ju bara gått fem år. Med tanke på att SD påstås varit nazister för 30 år sedan och det är relevant än idag. Måste vi åtminstone vänta minst 25 år innan partierna kan sägas vara mot sterilseringar vid könsbyte, de har ju ändå dessa ”rötter”.