2019-12-11

Fegt beslut att plocka ner Elisabeth Ohlsons altartavla

I dag beslöt kyrkoherde Per Svensson att Elisabeth Ohlsons omdiskuterade altartavla "Paradiset" inte längre ska få hänga kvar i kyrkorummet i S:t Pauli kyrka i Malmö. Jag tycker att det är ett fegt beslut.

Elisabeth Ohlsons tavla mottogs av S:t Pauli kyrka första advent i år. Tavlan anspelar på reformationskonstnären Lucas Cranachs verk "Adam och Eva", men i Elisabeth Ohlsons version finns bland annat två Evor och två Adam. Tavlan har väckt starka känslor. Inte i första hand för att den bejakar homosexuell kärlek och sexualitet, utan för att ormen kan uppfattas som en transperson och för att det råder tolkningssvårigheter om hur de äpplen som ligger på marken (!) ska uppfattas. Bland annat har teologen och tidningen Dagens ledarskribent Joel Halldorf argumenterat för att tavlans motiv är gnostiskt, eftersom gnosticismen till skillnad från kristendomen har en positiv syn på ormens roll.
Per Svensson motiverar sitt beslut med att "sammantaget kan så många olika tolkningar göras där flera perspektiv kan bli vanskliga". Det är ett mycket märkligt argument. I min värld är det bra om ett konstverk inbjuder till olika tolkningar. När jag såg bilden på ormen som en transperson relaterade jag motivet till kyrkans historiska stigmatisering av kärlek som inte vilar på heterosexuell grund. Och att kunskapen äpple(n) ligger på marken kan uppfattas som en markör mot vår tids relativa sanningar och Fake News. 
 
Andra tolkningar är förstås också möjliga. Jag vet inte om konstnären själv uttalat någon tolkning av sitt verk som skulle vara oförenlig med kristen tro och/eller Svenska kyrkans lära. Men konstnären äger ju inte tolkningsrätten till sina verk. Jag ser tolkningsbredden som en fördel, inte som en nackdel.
 
Prästen och konstnären Kent Wisti ställer i Dagens Nyheter frågan Hur kan evangelium gestaltas genom erfarenheter hos människor som står utanför samhällets normbildning, till exempel människor i hbtq-spektrat? Han tycker att tavlan gott kan få hänga kvar. Det tycker jag också.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vaddå äpple??

Frukten artbestäms inte i Bibeln, utan omnämns bara som Kunskapsträdets frukt, där kunskapen är att kunna skilja mellan gott och ont.

Homo Economicus

Anonym sa...

Ja var det en altartavla eller inte? Nu sägs det att det inte är det men så lät det förvisso inte. I vart fall lär beslutet, så som sig bör, att ta ner den komma från biskopen ursprungligen.

Vet inte om du har missat att det heliga kyrkorummet inte är en konsthall utan en plats för tillbedjan.

Jonas M

Anonym sa...

Det är jubelparodi, översinnligt, och konst när den är som bäst.
Att få intern kritik som uppenbarligen ges tolkningsföreträde, och
sedan leder till ett pressmeddelande och ta ner tavlan, ger konstverket
verklig verkshöjd. Tavlan är redan klassisk, just genom insnöade prelater
som inte själva förstår vilken (möjligen tragikomisk) metatolkning som ges.
Applåder. Sannolikt är det uttryck för Bulgakovs tolkning beträffande arvssynd i
Mästaren och Margarita. (ängsligheten/fegheten, som väl inte direkt är konstnärens signum)

Svenska kyrkans pressmeddelande:

”Att det finns en orm, vilket av tradition står för ondska,
och att den dessutom övergår i en transperson gör
att en tolkning kan bli att en transperson är ond eller djävulen.
Det kan Svenska kyrkan absolut inte stå för”

Ormen symboliserar (enligt en tolkningstradition) det vilda,
urtillståndet. Jämför "Walk on the wild side"
Warhol’s “Factory” vänner och stjärnor från New Yorks olika
subkulturer.


Vems tolkningspersperspektiv, (vem som har rätt), som ska ges
företräde framför andra, är så klart den som har makt att höja sig
över andra - den högre hästen. Så har det alltid varit.
Det är nog bara att det kan vara svårt att förstå, inifrån,
att den egna självuppfattningen avantgarde, alltid kan innebär
sidospår och diken, som man lätt kan slinka ner i, än hit, än dit.


Nu har Svenska Kyrkan "gjort det igen" - klassiskt. Det får vi bjuda på,
en applåd, (ironisk, sardonisk eller bara kanonisk)


"Problemet med äpplet i bilden anses vara att
det symboliserar kunskap och att det är oklart
”vems kunskap bilden vill berätta”.

sw haha, fallfrukt - vems kunskap som bilden "vill berätta"
Hallå i lingonskogen, bilden vill ingenting, det är färgfält
som projiceras i våra ögon och tolkas i vår hjärna.

Det är en man och en kvinna som gymnastiserar,
sedan är det en man och kvinna som inte gymnaisterar,
sedan är det väldigt mycket vit hud, och frågan är vad
de andra två figurerna har för sig, de kanske är "fria"

Det är en herr och en damavdelning, så det har redan börjat,
Patriarkatet formerar sig, hahaha.

Det ger som sagt utrymme för alla möjliga slags tolkningar, och självfallet
finns det inget enhetligt normerade, som kyrkan gör gällande, det
är därför konstverket redan är kanoniskt, och träffat helt rätt.
Prästen har faktiskt lite gjort narr av just det som är frågan,
vilken den nu är?
SW


"Holly came from Miami, Fla
Hitchhiked her way across the U.S.A
Plucked her eyebrows on the way
Shaved her legs and then he was a she


She says, "hey babe, take a walk on the wild side"
Said, "hey honey, take a walk on the wild side"


Candy came from out on the Island
In the backroom she was everybody's darling
But she never lost her head
Even when she was giving head

She says, "hey baby, take a walk on the wild side"
Said, "hey babe, take a walk on the wild side"

And the colored girls go doo-doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo (doo, doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, doo, doo-doo, doo-doo
Doo-doo-doo, dooh)

Anonym sa...

Bra argument för att INTE ta ner den, kyrkan är ingen konsthall (där man hänger upp och tar ner tavlor).