2019-12-25

Om Frälsare av olika slag

Det är Juldag och oss är en Frälsare född.

I vardagsspråket används ordet Frälsare som synonym till "befriare" eller "räddare". Ordet härstammar från "frihalsa", att en fånge som bär en boja om halsen får bojan borttagen och blir fri.

Om vi för ett ögonblick bortser från Jesus Kristus - vem är det moderna Sveriges främste Frälsare? Jag gör som man brukar nu för tiden. Jag googlar.

Ordkombinationen Olof Palme/Frälsare får 11 400 träffar. Kombinationerna Annie Lööf/Frälsare och Stefan Löfven/Frälsare får båda 40 300 träffar, och de utklassar Jimmie Åkesson/Frälsare som endast får 16 800 träffar. Ulf Kristersson/Frälsare får 6 650 träffar, Jonas Sjöstedt/Frälsare får 7 340 träffar och Ebba Busch Thor/Frälsare får 8 300 träffar.  

Ingmar Bergman/Frälsare får 6 380 träffar. Leif GW Persson/Frälsare får 5 550 träffar.

Alla får de stryk av Zlatan. Ordkombinationen Zlatan/Frälsare får nära 60 000 träffar på Google.

Men statusen som Frälsare kan skifta snabbt. Nils Ferlin skrev: En kättare i dag: Och i morgon en martyr, Titlarna beror på herrarna som styr. (Sancta Simplicitas, Goggles) Zlatan Ibrahimović beslut att köpa en fjärdedel av Hammarby innebar att han hamnade i onåd hos en del Malmö FF-supporters. De tycker att Zlatan sviker den klubb som fostrat honom. Deras ilska har tagit sig handgripliga uttryck i form av vandalisering av skulptören Peter Lindes staty av Zlatan på Stadiontorget i Malmö. Statyn har sprejats i vitt, bränts med bengaler, klottrats ned med hat och hot och näsan har sågats av.

Så mycket hat. Mot en man de en gång älskade och hyllade.


(Jag vet inte vem som tagit bilden. Den finns på Wikipedia här.)

Själv har jag mycket svårt att förstå det hat som Zlatans agerande väcker. Hade jag, Gud förbjude, varit MFF-supporter hade jag varit glad och stolt över att lagets överlägset främste spelare någonsin nu tar de första stegen för att etablera sig på den internationella fotbollsscenen i en annan roll än som spelare. Zlatan är inte "Malmö FF:s spelare", han är så mycket större än så. Sedan är det en annan sak vad man tycker och tänker om att fotbollslag kan köpas och säljas överhuvudtaget.

Jag tror Malmö FF:s supportrar gör bäst i att vänja sig vid att Zlatan även fortsättningsvis banar sig sin egen väg. Och de borde önska honom lycka till på den färden.

Det finns faktiskt en bok som heter Zlatan Frälsaren och andra texter om religion och idrott (red Susanne Olsson, Olof Sundqvist, David Thurfjell. Molin & Sorgenfrei Förlag, 2014). Jag har inte läst den, men vill gärna göra det.

Jag noterar för övrigt att ordkombinationen Greta/Frälsare får 71 600 träffar.

Men alla besegras de av Jesus Kristus. Ordkombinationen Jesus Kristus/Frälsare får hela 209 000 träffar på Google. Så då måste det vara sant.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Synd att man i den nya översättningen av bönen "Fader vår" har ersatt fräls med rädda.

Anonym sa...

Sara Stridsberg är något på spåren i sitt inträdestal:

"På franska betyder ordet för ”fall”, la chute, också ”syndafall”, och
ordet för ”rädda”, sauver, betyder också ”frälsa”.

I franskan finns alltså syndafallet integrerat i tanken om människans fall,
på samma sätt som frälsningen finns som en självklar del av tanken om vad som skulle kunna utgöra en människans räddning.

I svenskan faller en människa – när hon väl faller – rakt genom sig själv,
utanför religiös symbolik och räddning, men också utan tanken om den egna synden.
Och när den svenska människan räddas så är det av välfärdsstatsinstitutionerna
eller av den vetenskap som kallas psykologi."

https://www.svenskaakademien.se/svenska-akademien/sammankomster/hogtidssammankomsten/2016/intradestal-av-sara-stridsberg

Så man får nog försöka borra lite i ordet fräla, dvs fri från halsboja.
S.W

Anonym sa...

Ordets betydelse från SAOB:

fsv. fräls, motsv. d. frels, isl. frjáls; jfr got. freihals,
frihet; sammansatt av FRI o. HALS.
betydande: (person) som har fri hals, dvs. icke bär trälarnas ring.

1) oberoende, oavhängig, fri.

(Vi hava) giortt .. (riket) frälst och frijt jgen. GR 3: 142 (1526).


2) ohindrad, obehindrad; (som får ske o. d.) utan hinder. inskränkningar; i trygghet.

The .. som sigla in till Aabo schulu hädhan från sigla frije och frelse fram om wart hws i Aabo. GR 2: 149 (1525).
(Hon) skall niwte och beholle same sin anpartt frijt och frelst. Därs. 13: 317 (1541). (Han) lät frediga männ fara frälsa och fria. Björner An 31 (1737; isl.: frialsa).

3) befriad från skatt, skattefri. GR 6: 321 (1529).

The som hafva tient til häst, hafva .. warit skattfrij eller frälse. Gustaf II Adolf 3 (c. 1620). PrivSvAdel 1723, s. C 2 a.

4) = FRÄLSE, adj.

Kommer någon Fremmand af Adell hijt inn j Rijket och giffter sigh Frelst inrijkes. RARP 1: 3 (1626).
Hans barn medh förste hustrun aff frelst giffte. Därs. 3: 153 (1640).
— särsk. i uttrycket; tjäna frälst, göra rusttjänst. Förarb Sv. Lag 1: 83 (1689).


Anm. Med den ursprungliga bet.: fri, motsatt: ofri, träl, förekommer ordet som rent citat i fråga om äldre nordiska förh. (se t. ex. Strinnholm Hist. 4: 678 (1852)); jfr äv. FRÄLS-GIVEN.

Jaha, då kan man fråga sig om betydelsen i bibelöversättningar med frälst, frälsare,
som får anses betyda den som frigör människor från träldom, och till en del var
det nog så den kristna tron var tänkt att fungera. I tex Indien får fattiga människor
som är bojade av kastsystemet frälsning om de konverterar till Kristendom, dvs byter
religion. I fallet Zlatan (statyn är ett skämt, och får i bästa fall passera som en smula smaklös, och för tankarna till sådan där konst som var populär under romartiden
och måhända i somliga länder på 30-talet. Men visst är Zlatan är frälsare, han visar som person, att det handlar om vad du gör, inte vad du kommer från, som avgör hur du accepteras av andra, och bedöms. I Zlatans fall är det uppenbart, Svenska sportjournalister har upphöjd honom till Gud och har skrivit konstant om denne Zlatan,
och man ska väl fråga sig varför? Och svaret är väl att det finns ett osunt intresse för superhjältar och idoler. Det var i grunden samma dyrkan med Björn och Ingemar.

Man kan säga att det är konst, interaktiv konst, att sätta upp en staty på en levande person i Malmö, där Zlatan naturligtvis var medveten om statyn, och att han först därefter annonserade inköp i Hammarby. Som i sin tur indikerar att han ser Stockholm som
som kommande fasta bostadsadress, där han vill ha något att göra, dvs bedriva affärer med något som han kan, fotboll, även om det är lite olika att vara på plan, och sköta själva det adminstrativa kring en klubb. Det är alltså int alls säkert att detta är
bra för Hammarby, och det går att tänka tanken att Malmö är frälsta, från att få någon
smord och uppburen att styra och ställa med en klubb. Faktum är att detta med högmod inte alls är något att trakta efter. Så nog är statyn ett konstverk, i vardande, och det säger väl lite om varför det inte är lämpligt att uppföra denna typ av konst på nu levande personer. Det är lite pinsamt, och om statyn symboliserar Zlatan, så är då frågan vad personen Zlatan representerar, är ha verklig eller bara en gestalt med drömmar och förhoppningar för de som är kvar i sina bojor - frågan är om någon som i framtiden tar del av alla meningslösa artiklar om Zlatan, (som inte har att göra med fotbollsmatcher), tolkar in, och vad detta säger om samtiden och om oss själva?

Kollektiv möter idealiserad Individ?

Zlatan är fantastisk, som idrottsman, och värd all beundran, men för den sakens skull måste han inte vara en förebild som ska upphöjas till Gud, eftersom han inte kommer
att frälsa en enda kotte. Däremot ett exempel på att vem som helst som är väldigt bra
på något, tex att göra mål i fotboll, idealiseras till något slags universalhelgon.
S.W