2019-11-11

Trendbrott på högerkanten - M och KD stödjer Jimmie Åkessons misstroendekrav

Befinner mig i Paris, där vi idag högtidlighåller Stilleståndsdagen - L'Armistice. Stilleståndsdagen påminner om undertecknandet av stilleståndsavtalet mellan de stridande parterna i första världskriget. Krigshandlingarna upphörde klockan 11 den 11 november 1918 - i dag för exakt 101 år sedan. Den elfte timman på den elfte dagen i den elfte månaden.

Stämningsläget i Paris präglas av lugn och värdighet, en nationell samling kring gemensamma minnen. Sorgen över alla dessa döda, lättnaden över att kriget var över, men också av insikten att freden blev så kortvarig. Freden är aldrig självklar, den måste ständigt erövras på nytt. 1900-talets många krig har lämnat djupa spår i fransk politik; territorier som vunnits och förlorats, hela generationer av unga män som dött, djupa ideologiska konflikter men också en stark uppslutning kring de republikanska värden som trots allt håller Frankrike samman.

I Sverige är stämningsläget i dag något annorlunda. Jag hade kanske hoppats att vår gemensamma sorg och vrede över dödsskjutningen av en ung pojke i Malmö skulle ta sig uttryck i en nationell samling mot den narkotikarelaterade gängbrottsligheten. Så blev det inte. I stället politiserar Sverigedemokraterna frågan och riktar misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson. Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att traska patrull bakom Jimmie Åkesson och tänker stödja Sverigedemokraternas inititiativ.

Det blir den tionde genomförda misstroendeomröstningen i Sveriges riksdag. Av dessa tio omröstningar har nästan häften - 40 procent - tillkommit på initiativ av Sverigedemokraterna. Och detta trots att Sverigedemokraterna bara har suttit i riksdagen sedan 2010.

Nu blir det första gången någonsin som Sverigedemokraterna får stöd från något annat parti för sin misstroendeförklaring. Kristdemokraterna och Moderaterna påpekar ofta att de inte vill bygga ett nationalkonservativt block i riksdagen. Men deras gärningar pekar i rakt motsatt riktning.

Vi vet alla på förhand att misstroendeförklaringen inte kommer att få stöd av riksdagen. Här handlar det i stället om renodlat symbolpolitik från Sverigedemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas sida. Det är trist och illavarslande. Kampen mot den narkotikarelaterade gängbrottsligheten kunde ha blivit något som höll oss samman. Men de tre högerpartierna söker splittring och polarisering, i stället för samarbete och gemenskap.

15 kommentarer:

Anonym sa...

Lugna sig, det voteras om allt möjligt i riksdagen, och det voteras väldigt lite för närvarande, om att få igenom reformer och annan lagstiftning, eftersom det inte finns en majoritet bakom regeringen och budgeten. Så är det.

Sd lägger ett misstroende, mot en minister, som utifrån förutsättningarna på inte sätt skulle vara sämre lämpad/skickad än företrädaren Bea Ask, som var den minister som låg bakom förslaget att centralisera 24 polismyndigheter till en, vilket innebär att den som är rikspolischef utser nästa chefsled. Det kan gå bra, och det kan gå mindre bra, och går det mindre bra med rekryteringen, så sätter det spår i myndigheten 10 år framåt, minst.

men nu handlar detta om något annat, taktik.
Varför skulle Sd inte rikta misstroende, om de är missnöjda med hur Justitiedepartementet sköter fögderiet?
- och oppositionen ställs inför sannings minut, antingen har de förtroende, eller inte för den förda politiken, och de har väl inget val än att rösta för misstroende, eftersom all kritik annars faller platt.
- Utgången är given, Sd tvingar M och kd att välja sida, och det är inte heller så dramatiskt.
- Sedan är det nog en fråga som kommer att svida med för C och Fp, som ju valt att ställa sig utanför regeringen, men ingå i en budgetuppgörelse.
- naturligtvis måste C och Fp rösta mot misstroendet, om de vill ha kvar sin uppgörelse,
och självfallet öppnar sig en lucka för att påverka internt, dvs om inte A eller B, så röstar vi med misstroendet.

Nä, det är faktiskt rätt odramatiskt. det vi kommer att få se på ytan, sedan kanske det sker förhandlingar bakom planket, med C och Fp. Men nog har Morgan ingen enkelt uppgift,
dels åratal av försummelser, och sedan en regering som rent parlamentarskt, är rätt svag. Ska bli intessant att se hur många som infinner sig i kammaren, och vilka knappar de trycker på. S.W

Anonym sa...

"Kampen mot den narkotikarelaterade gängbrottsligheten kunde ha blivit något som höll oss samman" skriver Ulf och efterlyser en nationell samling. Ja, det kunde den kanske. Men den gemenskapen och samlingen uteslöts redan när socialdemokraterna politiserade frågan och vägrade sverigedemokraterna att delta i samtalen mot gängbrottsligheten trots att M, KD, C och L protesterade. Och det är ju inte konstigt att oppositionen tröttnar på en justitieminister som haft ansvaret sen S började regera och som dessförinnan var ordförande i justitieutskottet där han bl a medverkade till att stoppa en motion av Staffan Danielsson, C, om att se över terrorlagstiftningen redan 2010. Men jag förstår att många socialdemokrater är besvärade över att "fel" frågor åter står i centrum i samhällsdebatten och gärna vill dela ansvaret med oppositionen för sitt misslyckande. Jag hoppas att det går som med förre rikspolischefen. Det tog ju ett tag innan Löfven kastade in handduken, men till slut blev det ohållbart att ha kvar honom. Så sista ordet är nog inte sagt även om Morgan Johansson överlever denna omröstning.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

P1 Tomas Rambergs sedvanligt krassa nyktra kommentarer, som jämförelse:

TR: De tre oppositionspartierna SD, M och KD
har länge kritiserat regeringen hårt för den
allvarliga brottssituation som råder i bland annat Malmö.

sw Det är oppositionens uppgift, sedan är det mer en fråga om stil och smak, ur man framför sin kritik. Genom att kasta skit, eller genom att tala om vad som är fel åtgärd, och hur man alternativt skulle åtgärda problemen. Det finns tre olika linje
- kort sikt, just nu, då kan inte regeringen göra någonting.
- meddellång sikt, tex en mandatperiod och en budgetsamverkan, tex budgetstyrning och regleringsbrev samt lagstiftning.
- lång sikt, ja de frågorna kan de tvista om, 10-åriga perioder, där är väl
alla lika goda kålsupare, såvitt väljarna kan minnas:
- G Persson 1996 - 2006
- Alliansen 2006 - 2010
- Alliansen 2010 - 2014 (inkl de gröna)
- Rödgröna: 2014 - 2018
- New order 2018 - 2022

Alla har varit Herrejösses, och förutsatt att den svenska lite avvikande modellen står pall för precis vad som helst, inkl avregleringar av allt, inkl gränser. Nä, det trodde ingen, men ingen har heller haft någon idé om att förebygga problem som uppenbarligen uppstår vid intressekonflikter, och i detta fall är det krockar mellan olika affärsintressen, bland annat.

TR:
"De har på klassiskt oppositionsvis anklagat regeringen för att vara senfärdig och komma med för svaga åtgärder. Våldet upprör många människor och är det dominerande politiska samtalsämnet."

sw Jepp, så ska det vara.

TR: "Det är därför följdriktigt att de nu tar till starkare parlamentariska medel."

sw Hm, hade UK fått välja hade han nog avstått, men nu finns inget alternativ, eftersom om han inte backar upp orden skarpt, så faller ju orden rätt platt.

TR:
"Men risken är att agerandet kan utmålas som ett onödigt politiskt bråk
som inte påverkar situationen i Malmö."

sw Så är det, skulle Morgan avgå, skulle ju justitiedepartementet fungera sämre,
vad man än tycker om vår gamle folkhälsominisgter, som är bördig från regionen,
så är han vid detta lag varm i kläderna, påläst och vet vad han har för handlingsutrymme, det är ju inte ås att en ny justitieminister skulle fungera bättre.
Det hela är styrt av regeringsöverenskommelsen, och budgeten, och att Mp kanske har
lite egna idéer om detta med brott och straff.

TR
"Med sina blott 154 mandat kommer M, KD och SD ju ändå inte att kunna byta ut justitieminister Morgan Johansson (S)."

sw Nix, men när det blir votering så krävs en majoritet:
(Vid ett misstroendevotum krävs att en majoritet av riksdagen,(minst 175 ledamöter) stöder misstroendeförklaringen. S.W

Anonym sa...


Det finns alltså utrymme för:
- raffel och ruffel
- signalpolitik
- hantera riksdagsgruppen och samvetsömma riksdagsmän
- förutsättningar att frånvara helt, för att slippa ta ställning

Vid votering i denna fråga kommer det att stå:

Ja: Fälla: 154
Nej: Inte fälla? S+Mp = 116
Avstå: definitivt Vp = 28
Avstå, tämligen säkert kommer Fp avstå.
Avstå: oklart, C röstar sannolikt med regeringen eller lägger ner,
beroende på hur nöjd fru Lööf är med Löfven)
I vart fall kan Fp rösta för misstroende, utan att riskera att fälla regeringen,
så Fp har ingen tumme i ögat, varför deras ställningstagande inte hotar regering.
Däremot kan alltså Vp fälla, men gör inte det på denna frågan.

Rekapitulation, ungefärligen av tidigare voteringar:

Okt 1980: 174 röstade för en misstroende (S+Vpk), 175 emot (C+Fp+M)

Feb 1985: Misstroende mot utrikesminister Bodström (Bodströmaffären)
160 röstade för en misstroende M+C+Fp), 182 emot.[Regeringen+Vpk]

Nov 1996: Misstroende mot Göran Persson efter uttalande om ”politisk stabilitet” i Kina.
(vilket var fullt korrekt)
M+Kd+Fp 119 röstade för misstroende, 204 röstade emot, dvs S+Vp (16 avstod, dvs C)

Okt 1998: Klassisk misstroendeomröstning mot statsministern som inte avgått efter valet. - 82 röstade för ett misstroende, dvs M
- 186 emot, dvs S+Vp+Mp=174 samt ytterligare 12 röster, + 12 från C)
- 74 avstod, dvs Fp och Kd samt 1/3 av C)

Okt 2002: KLassisk misstroendeomröstning mot statsministern tre veckor efter valet:

- 158 röstade för en misstroendeförklaring
- 174 emot, dvs S+Vp
- 17 avstod från att rösta, vilket var Mp, under dörrsmällarförhandlingarna)

Jan 2015: Sd väckte misstroende mot statsministern som inte lyckats få igenom budgetproposition och dragit tillbaka löftet om extra val.
- 45 röstade för en misstroende, dvs Sd
- 133 emot, dvs S+Mp (s+Mp= 113+25=138 i valet, innebär att 5 frånvarade)
- 155 avstod från att rösta, dvs alliansen 141 + 14 Vp)
- 16 frånvarade

Dvs, hade alliansen röstat med Sd, så hade regeringen fallit, men vid tiden var Reinfeldt partiordförande, och agerade för att det skulle bli extraval, alternativt
att det inte skulle gå att gifta ihop vp och Mp.

Okt 2015: Sd väcker misstroende mot finansministern pga ofinsierade kostnader för migration.
- 43 röstade för misstroende
- 137 emot, dvs S+Mp
- 120 avstod
- 49 ledamöter frånvarade

Sept 2017: Sd väcker misstroende mot statsministern för hans agerande i turerna kring Transportstyrelsen.
- 43 röstade för misstroende
- 136 emot, dvs S+Mp
- 155 avstod, dvs hela alliansen
- 15 frånvarade


Sept 2017 M väckte en misstroende mot försvarsministern
- 135 röstade för en misstroende (M+Kd+Sd)
- 137 emot (dvs S+Mp
- 58 avstod från att rösta, dvs Vp+C+Fp)
- 5 st frånvarade

Maj 2019: M väcker misstroende mot socialförsäkringsministern (Begler-affären)
- 172 röstade för misstroende
- 113 emot, dvs S
- 59 avstod, Mp+Vp=47, så det var ytterligare 12 från C som la ner.
- 5 frånvarade

Här hade Alliansen + Sd fällt ministern, om inte C lagt ner, eller 5 som frånvarade hade röstat för.

Så detta blir klart spännande, vad partierna signalerar, där det mest sännande är
hur många som närvarar, och hur många riksdagsmän som begår "time out" och väljer att stanna hemma från jobbet. S.W

Anonym sa...

TR:
"Det var också det spår statsministern valde när han idag kommenterade frågan.
Han sa sig "notera" misstroendeförslaget" och i övrigt ha fullt upp med att människor ska känna sig trygga."

sw Jo, det finns ingen sportmössa i världen att Vp eller röstar för misstroendet,
medan det blir tuffare för Fp, som ju har visst behov av att visa att de inte riktigt
är nöjda med ordning och reda i landet. men det är signalpolitik, om de lägger ner.
och röstar de för misstroende, så är det en väldigt skarp signal om kursändring,
men det fäller inte regeringen.

TR
"För M och Kd finns också risken att de i stället för att
demonstrera sin egen styrka spelar Sd i händerna. Det var
SD-ledaren som tog initiativet och M och KD som hakade på."

sw Jo, Sd har dragit detta kort tidigare, och inte fått
med sig alliansen, som lojalt mellan riksdagsgrupperna lagt
ner. Nu är alliansen splittrad, och då röstar de som oppositionen
ska, dvs för att försöka fälla. kanske grämer sig M över att
de inte själva la förslaget?

TR:
"Därmed har Åkesson både framställt sig som mest oppositionell och
lyckats samla den konservativa trio han helst vill se i svensk politik."

sw Nja, den där trion var klar så fort regeringsöverenskommelsen blev klar.
Det är defacto M+Kd+Sd i opposition. I detta fall kan Vp teoretiskt fälla
JuMin, 154 + 28 = 182 röster, eftersom Fps 20 bara räcker till 1154+20=174.

TR
"Fast denna gång bakom sig själv och inte bakom Ulf Kristersson.

sw Jepp, det är lite nytt, men inte helt, att man sluter upp om gemensam votering
med Sd mot en minster, det var väl inte utan visst nervdaller i omröstningarna
mot Hultqvistarn och Strandhäll. I Begler-affären fanns det nog dessutom visst fog
för att anta att det hela inte var rätt och riktigt, mot en mycket dugande GD.

Men nu, är det klockrent, det finns ingen tveksamhet, det finns ingen lojalitet inom alliansen, och det finns en massa positioner att ta, när C+Fp+Vp ska göra sina interna avvägningar av vilken signalpolitik de ska sända, för att förefalla ta saken på största allvar, utan att sitta i regeringen och ta ansvar. S.W

Anonym sa...

TR:
"Det allvarligaste problemet finns fortsatt i en verklighet där många väljare ser ett våld som ingen verkar få grepp på."

sw Just så, det kommer inte lösa sig på gatan, pga gamla synder, och detta är ett litet problem, det blir ju inte bättre på gatan bara för att man byter ut JuMin, om övriga regeringen och Mp sitter kvar. Ska det bli bättre i närtid, så måste det till kraftsamling av bara helsicke, och det bästa sättet att göra det, är att se till att
det är rätt sorts ledning på polisen, cheferna 1 till 3e led samt att snabbt som attan
frigöra resurser i statsbudgeten så att man kan frigör resurser för fler "boots on the ground" - yttre tjänst är det stora frågan, hur får man:
- ut fler poliser på gatan
- in fler poliser för utredningar och förundersökningar
- minska avhoppen och få tillbaka poliser som kan komma tillbaka.

TR
"Det är därmed också regeringens svåraste bekymmer.
För även om justitieministern inte kommer att fällas
av Sd:s misstroendevotum riskerar regeringen att tappa
ytterligare förtroende om inte våldet vänder nedåt."

sw Jo, det är därmed även en politisk fråga inom regeringen och för finansdepartementet.

TR
"I den meningen har statsministern rätt i att han har
betydligt större problem än en misstroendeomröstning i riksdagen."

sw Så är det, och så då alla andra frågor som pockar.
Det är rent strategiskt inte alls dumt att för närvarande
vara i opposition, eftersom dessa problem är relativt strukturella.
Detta med att det började balla ur i våra förorter började ju under
regeringen Reinfeldt, men det var precis som att det inte hänt,
detta med bilbränder och sten mot brandbilar, detta att område för
område blev ännu mer utanför lagen, och där det uppstått nya våldsmonopol,
eller snarare, vad som nu sker är att eftersom staten i vissa delar tappat
sitt våldsmonopol, så har flera andra konkurrerande grupper tagit vid,
och då uppstår ett krigsliknande tillstånd mellan rivaliserande grupper.

Detta våld följer en viss logik, med "war by proxy" dvs delegation till
yngre, men i slutändan är det kamp om herravälde mellan olika kriminella
grupperingar, och detta kommer att fortsätta, som vilket krig som helst,
fram till att någon ger sig. Bäst är detta om det inträffar eftersom
staten tar befälet igen, över vad som går an.

Att detta kunnat fortgå beror
på att etablissemanget valt att inte hantera frågorna i tid, och uppmarschen
för dagens situation har pågått hela 2000-talet. Sverige har blundat för problemen,
eftersom våra egna ungar inte drabbats. Morgan begriper detta bättre än de flesta,
problemet är mer att delar av Vp och Herre-Jösses, inte riktigt fattat galoppen.
S.W

Anonym sa...

Det är också både bildande, matnyttigt och måhända politiskt intressant att ta sig
igenom Krister Thelins artikel om polisreformen, som han skrev 2016. Reformen började gälla 1 januari 2015.

källa
https://timbro.se/valfard/med-polisen-centrum-varfor-polisreformen-kommer-att-sla-fel-och-vad-vi-borde-gora-stallet/

Så här skriver självaste statskontoret i sin andra utvärdering:

"Resultaten inom utredningsverksamheten har försämrats under en längre tid.
Tanken är att omorganisationen ska bidra till att stärka Polisens förmåga att utreda brott."

"Åklagarna bedömer dock enligt vår enkätundersök-ning att kvaliteten och produktiviteten i polisens utredningsarbete hittills har försämrats sedan omorganisationen."

"Enligt vår undersökning är det relativt få av Polisens anställda som tror att omorganisationen på sikt kom-mer leda till en bättre utredningsförmåga."

"Statskontoret konstaterar att det fortfarande är en stor utmaning för Polisen att vända den negativa resultat-trenden."

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201710.pdf

sw Detta kan väl inte vara Morgans fel, eller Löfvens? Däremot är det dags att göra något åt hela grundproblemet, brottslighet är lokal, och börjar långt ner i åldrarna,
så det är Socialtjänsten som är en helt annan logisk fel-lösning, (detta att Soc är kommunalt och polisen übercentral, där Soc tjänstemän inte fattar självständiga beslut,
utan överlåter ansvaret på politiken, dvs på socialnämnderna. Det är ju fullständigt
åt fanders. hela grundtänket.


Sedan ska man kanske läsa:

Micael Björks "Den stora polisreformen"
som också förklarar varför hela upplägget inte kom att lösa problemen,
som är lokala.

Göteborgssociologen Micael Björks bok
"Den stora polisreformen"
– Fem arbetspapper,
Studentlitteratur 2015.

källa
http://www.polisprofessorn.se/?p=213

Eller varför inte ta del av:
professor Bo Wennström debattinlägg
2014 i SvD.

Ny polismyndighet feltänkt

"Den nya nationella polismyndigheten är feltänkt från början till slut och är dömd att misslyckas. Omorganisationen är influerad av flummiga managementteorier och tar inte hänsyn till att polisväsendet har en särställning enligt lag"

https://www.svd.se/ny-polismyndighet-feltankt

S.W

Anonym sa...

Från den nya rikspolischefen:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/rikspolischefen-kritisk-mot-polisreformen

Här är regerng Reinfelds proposition, och vid tiden tänkte sig regeringen att
de skulle tillsätta den nya polischefen, som skulle genomdriva den nymoderata
polisreformen, och man får nästa lite vibbar av Nya karolinska. Moderater som ska
agera "näringslivsmässigt" med skattebetalarnas pengar, när de driver politikstyrda
monopol.

Reformen i sammandrag:

Regeringen beslutade den 8 juli 2010 (dir. 2010:75)
(2 månader före valet)
- att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag:
- att analysera om polisens nuvarande organisation
utgör ett hinder för de krav som regeringen ställer på:
- högre kvalitet
- ökad kostnadseffektivitet
- ökad flexibilitet
- väsentligt förbättrade resultat
i polisens verksamhet.

Kommittén, som antog namnet:
Polisorganisationskommittén
som den 30 mars 2012 överlämnade betänkandet:

"En sammanhållen svensk polis" (SOU 2012:13).

Kommittén överlämnade den 28 november 2012 betänkandet

"En tydligare organisation för Säkerhetspolisen" (SOU 2012:77).

Slutligen överlämnade kommittén den 11 juni 2013 betänkandet:
"Tillsyn över polisen (SOU 2013:42).

Kommittén fick även i uppdrag att samlat överväga frågan om tillsyn över polisens och Kriminalvårdens verksamhet (dir. 2014:17).

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2013 att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna ska ombildas till:
en myndighet den 1 januari 2015 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 4, s. 47 f.)

Riksdagen antog förslaget (bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124).

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2014 dels att Statens kriminaltekniska laboratorium ska ingå i den nya Polismyndigheten, dels att Säkerhetspolisen ska inrättas som fristående myndighet den 1 januari 2015 (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 4, s. 52 f., bet. 2013/14:JuU1, rskr. 2013/14:97).

En sammanställning av remissynpunkterna finns tillgänglig i Justitiedepartementet (Ju2012/2744/PO).
(Ju2012/7718/PO
(Ju2012/7719/L4)
(Ju2013/3085/L4)
(Ju2013/6422/L4)

https://www.regeringen.se/49bb7c/contentassets/5ae6aaa9459e442a96e6dd3f7dce7252/en-ny-organisation-for-polisen-prop.-201314110-del-1-av-2

Bara att läsa på. Det kunde gott leda till bättring, om våra journalister läste på en smula, så att våra politiker, för en gång skull inte klarar sig med sina pressisar,
utan får göra hemläxan, och gå hem och läsa på, sätta sig in i frågorna, så att deras
utspel inte blir trams. Det finns mycket gott uppsåt, typ mål, men det förs med fel sorts medel och med fel sorts argument (metoder).

Det behävs helt enkelt brutalt mycket mer polisiär närvaro lokalt, och för att komma dit, så måste det finnas poliser som är villiga att gå i tjänst, och som har ett lokalt uppdrag, att vara tillstädes. Det finns det inte nu. S.W

Anonym sa...


Det är klart att ett misstroendevotum inte ändrar ett enda dugg, det är en markering för att visa färg, men det borde vara lätt för morgan att slå tillbaka,
typ:
- Jojo, det är lätt att sitta på avbytarbänken och peka finger.
Men nu har vi den polisreform vi har, och vi har inte mer poliser än vi har, och de går på knäna, och det är ett resultat som har sina rutiga skäl och randiga orsaker, vi socialdemokrater har också vår del i ansvaret att det blivit så här. men i det korta perspektivet, just här och nu, hjälper det inte ett dugg att byta juMin, det är polismyndighetens uppdrag. Det är samma ledning och chefer och budget.
Ett nytt statsråd ändrar inte på det, däremot, skulle ekvationen ändras om ni byter regering, dvs riktar misstroende mot statsministern, men det är en lite annan femma.


Alltså, innan ni river upp mer damm, gå hem och läs på:

- Vill man veta vart man ska
- MÅste man veta var man är.
- För att veta var man är, måste
- man veta varifrån man kommer,
och vi som arbetar nu med att lösa kriminaliteten, kommer alla från JuMin Asks polisreform, den hade säkert sina förtjänster, men också vissa brister.

Vi kan inte backa bandet, men vi kan kanske diskutera vad som gick fel, och hur vi styr upp detta framgent. Kanske kan genom att läsa på i statskontorets utredning, och därefter fundera hur polisresurserna och polisiära metoder kan stärkas på lokal nivå, dvs där i stort sett alla brott uppstår.

För övrigt är det dags att bli lite Geijerskt liberal, det är dags att fundera lite
på varför ungdomar knarkar, och om det inte är dags att legalisera vissa delar, eftersom
det bara är mumma för grov organiserad brottslighet. Vi måste börja med att ta bort
drifkrafterna, och fundera på vad det är för samhälle som skapar denna efterfrågan på olika sorters sinnesutvidgande pulver. S.W

Anonym sa...

Det måste väl bildas ett alternativ i Sverige, om vi sedan kallar det nationalkonservativt eller något annat spelar mindre roll. Centern och liberalerna är uppenbarligen förlorade. Sedan är det upp till väljarna. Och vi väljare behåller vår fria rätt att tycka vad vi vill i ett öppet val.

Sedan när det gäller skjutningar och dödligt våld så hävdar statsministern att polisen fått mera resurser än de själva begärt. Vem vet varför polisen begärde det de begärde från början....?Det kan vara ett spel.
Vilka är gängen som går omkring och skjuter? Är inte ett enda dödsfall ett dödsfall för mycket? Dödligt våld med skjutvapen har ju ökat. Gängrelaterat, Ja Visst. Det är säkert inte Svensson som plötsligt kommer på att han skall ut och skjuta lite.

Kjell Eriksson


Orion77 sa...

Media meddelar idag tisdag fm att Liberalerna inte avser att stödja ett misstroendevotum mot justitieministern.

Rörande de upprörande morden i Malmö med skjutvapen anbefaller jag Roberto Savianos romaner om Camorrans barn, Blodsleken och Dödskyssen, 2017 resp 2018 för ett studium; här finns mycket av förklaringen till varför och hur sådant kan ske.

Saviano är en kunnig expert på dessa frågor. Och observera: I dessa skildringar från Neapel är det inga invandrade pojkar som står för våldet. Det är inhemska busgrabbar i en förfärlig social miljö. Med knark och skjutvapen i överflöd behövs inga invandrare för ett katastrofalt händelseförlopp.

Anonym sa...

Man kan ju också se på det från en helt annan synvinkel: Det är regeringen som söker splittring och polarisering genom att vägra upprätthålla lag och ordning. Listan med åtgärder som måste vidtagas omedelbart är känd sedan länge, men regeringen har inte lyckats genomföra någonting alls.

Homo Economicus

Karin Kirkland sa...

Förutom att kalla det trendbrott på högerkanten skulle man kunna säga att sölvesborgssjukan sprider sig inom Sverige så att M och KD snällt traskar efter husse. Tråkigt att de inte istället försöker samla krafterna mot att få slut på brottslighet på kort och lång sikt.

Det ska bli intressant att se om alla inom M och KD röstar med Jimmie eller om det finns någon vuxen eller någon nyatestamentet kristen kvar inom partierna.

Anonym sa...

Ya Basta! Justitieministern har misslyckats kapitalt och borde avgå självmant.

Anonym sa...

Ta reda på varför det skjuts mer än någonsin? Varför har problemet uppstått? Vilka är det som skjuter? Är det bla folk som kommit till Sverige och som aldrig borde ha fått komma hit?
Vi skall väl ändå inte ta hit mördare? Om det senare stämmer så är det sannerligen ett problem för Regeringen.

Kjell Eriksson