2019-11-10

KD vill att 16-åringar ska försörja sina föräldrar - annars hålls familjen splittrad?

I dag beslöt Kristdemokraternas riksting att ensamkommande barn som fått skydd i vårt land måste försörja sina föräldrar för att kunna återförenas med dem i Sverige.

Har jag missuppfattat något? Annars är väl detta ett beslut vars absurda konsekvenser är svåra att överträffa.

Vi tänker oss en 16-årig pojke som flytt från Afghanistan eller från Syrien för att slippa tvingas strida för talibanerna eller för IS. Han kommer efter svåra och krokiga vägar till vårt land och beviljas på goda grunder asyl. Hans pappa har dött i kriget, men hans mamma lever. I stället för att se till att pojken får en utbildning ska han som 16-åring tvingas ut på arbetsmarknaden för att kunna försörja sin mamma och hålla samman sin familj.

Så mycket för Kristdemkoraternas syn på vikten av att hålla samman familjen.

Som sagt - kanske har jag missuppfattat något. I så fall vore jag tacksam över om någon berättade för mig varför scenariot ovan inte skulle bli konsekvensen av Kristdemokraternas beslut.

5 kommentarer:

Lars Edlund sa...

Ska inte mamman kunna komma hit på arbetstillstånd? Alla dörrar är väl inte stängda?

Agneta sa...

Eftersom man måste ha ett arbete först för att få arbetstillstånd torde dörren vara stängd för dem som inte har en mycket exklusiv utbildning. Vem köper grisen i säcken och anställer en total främling som inte pratar svenska?

Anonym sa...

Sydsvenskan intervjuade Löfven (2019-10-09): "Regeringen strävar efter att minska flyktingströmmarna till Sverige. Målet är att halvera flyktingmottagandet så att Sverige hamnar på nivåer närmare EU:s genomsnitt." Det visade sig förstås att det var ett mål som inte MP delade utan det modifierades till att det var socialdemokraternas mål.
Redan hösten 2015 infördes vad som påstods vara en migrationspolitik på EUs miniminivå. Det var inte sant då och är ännu mindre sant idag efter bl a gymnasielagen och minskade krav för anhöriginvandring.
Eftersom inget parti vill/kan förbjuda personer som kommer in i Sverige att söka asyl här gäller det förstås att minska attraktiviteten (pullfaktorerna) för Sverige som asylland. En pullfaktor är förstås den redan höga antalet asylinvandrare som redan finns i Sverige. Och om S inte ska upprepa fiaskot med arbetslöshetsmålet krävs då extra kraftiga åtgärder. En sådan vann gehör på KDs riksting: skärpta villkor för anhöriginvandring, villkor som i princip redan gäller i t ex Tyskland. (NB: KB medverkade nyligen till att stödja förändringar i motsatt riktning.)
När nu S, M, SD och KD har som mål att minska asylinvandringen till en nivå liknande EU-snittet finns en betryggande majoritet i riksdagen: 254 mandat mot erforderliga 175. Men hur betryggande är det för det faktiska utfallet? Inte alls enligt min uppfattning. I valet mellan regeringskris eller en migrationspolitik som ger oss ett antal asylsökande nära EU-snittet lär S åter offra en migrationspolitik som gör detta möjligt.
Klas Bengtsson

Orion77 sa...

Det KristDemokratiska Rikstinget tycks ha producerat ett Moment 22.2, eller kanske ett alldeles eget Absurdmoment.

Anders nilsson sa...


Och hur gör vi med alla de krigsänkor som lever i läger med barn, nära krigszonen?
Luftbro till Sverige ?