2019-11-22

23 förslag för en human asylpolitik

Över 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Samtidigt anstränger sig EU för att hålla flyktingar borta och minska antalet människor som söker asyl i Europa.

Även i Sverige har asylpolitiken utvecklats i restriktiv riktning. Röster hörs till och med om att avskaffa den mänskliga rättigheten att söka asyl vid gränsen till ett annat land.

Men Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att Sverige ska vara ett internationellt humanitärt föredöme när det gäller asyl- och flyktingpolitiken. Vi vill därför – i samverkan med civilsamhällets organisationer och med arbetarrörelsen i vid bemärkelse – formulera ett flyktingpolitiskt program som i större utsträckning riktar fokus mot migrationens möjligheter och på solidaritet med människor på flykt.

Vi inbjuder därför till synpunkter på de förslag vi har formulerat så här långt. Förslagen är inte definitiva, utan ska i det här skedet ses som underlag för en konstruktiv diskussion. 

Bland förslagen märks permanenta uppehållstillstånd som huvudregel för flyktingar som beviljas asyl i Sverige, stoppa alla utvisningar till Afghanistan, fördubbla mottagningen av antalet kvotflyktingar, uppehållstillstånd för ensamkommande flyktingar som behövt vänta orimligt länge på asylbesked samt stärkt rättssäkerhet i förvarsärenden.

Samtliga 23 förslag kan hämtas här.

Vi lyssnar gärna in andra förslag på hur den svenska asylpolitiken kan utvecklas. Vi vill också gärna ha synpunkter på vilka förslag som är viktigast och som bör prioriteras först. Arbetet slutförs våren 2020 och vi hoppas att texten ska utgöra ett konstruktivt bidrag till den sittande parlamentariska migrationspolitiska kommitténs arbete.

Sänd kommentarer och synpunkter till info@trosolidaritet.se senast den 10 januari 2020 och var med i arbetet med att forma en solidarisk svensk och europeisk flyktingpolitik! 

Du får förstås också gärna bli medlem av vårt förbund. Ju fler vi blir, med desto större kraft kan vi driva våra krav. Det är enkelt att bli medlem - länk finns här!

1 kommentar:

Anonym sa...

"Väljartappet i fokus på S-partistyrelsemöte" skriver TT. Enligt Rådström Baastad beror det framför allt på en oro bland väljarna för välfärden och för gängkriminaliteten.
– Det finns en känsla av otydlighet om vad S står i migrationsfrågan. Det finns självklart en stor oro och frustration över hur regeringen hanterar gängkriminalitet och skjutningar. Morgan Johansson säger att man måste ha ”fortsatt kontroll” på migrationen. LO-ordföranden säger: Huvudorsaken (till det allvarliga opinionsläget, min anm) är nog att många känner sig väldigt oroliga över om den stora migrationen lett till ökad brottslighet och hur man klarar sin trygghet. Många människor är nog också skraja där de bor. Slut citat.
Därför tror jag inte att partiledningen uppskattar Ulfs utspel. Och det kommer naturligtvis inte att förverkligas. Jag nöjer mig med att peka på två av punkterna: kraven på att slopa transportörsansvaret i kombination med att avskaffa ID-kontroller och som grädde på moset dra in bidragen till Erdogans Turkiet. Bara dessa förslag skulle naturligtvis leda till kraftigt ökat inflöde av asylsökande.
Enligt SOM-institutet tyckte 8% att det var ett mycket dåligt förslag att minska flyktinginvandringen. Det torde visa storleksordningen på de som sympatiserar med förslagen. Socialdemokraterna anstränger sig för att återta tappet i opinionen. Då är Löfvens famösa Agendaintervju ett litet problem jämfört med Tro och solidaritets utspel om detta får en vidare spridning. Tom jag som varit mycket kritisk till många av Ulfs migrationspolitiska ståndpunkter, är häpen.
Klas Bengtsson