2019-09-20

Skolungdomar i miljöstrejk - över hela världen!

I dag arrangerar skolungdomar över hela världen manifestationer mot klimathotet. Dessa klimatstrejker genomförs på över 5 000 platser i 156 länder, enligt organisationen Fridays For Future. Över världen sprids nu hisnande bilder på folkmassor i till exempel Sidney, Manilla, London, Hamburg och Berlin. Det rör sig otvivelaktigt om miljoner människor som är i rörelse i dag.

Jag tänker på alla dem som hånade Greta Thunberg när hon ensam satt på Mynttorget utanför riksdagshuset i Stockholm och medierna började uppmärksamma hennes kamp. Hur hon förminskades och förlöjligades. Hur många gånger hon fick höra att hon "borde vara i skolan i stället" och hur betydelselös hennes manifestation var.

I dag genomförs de sannolikt största klimatmanifestationerna i mänsklighetens historia. Deras globala genomslag och enorma spridning möjliggjordes tack vare den person som satte bollen i rörelse. Greta Thunberg.

I veckan genomför FN ett extrainsatt klimatmöte, och nästa fredag genomför Fridays For Future en ny manifestation - och så inte bara för skolelever utan även för vuxna. Här är de fyra krav som rörelsen driver.
  1. Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer.
  2. Klimat och miljö rättvisa (equity) för alla.
  3. Följa Parisavtalet och bevisa det.
  4. Lyssna på den bästa tillgängliga förenade vetenskapen. Lyssna på klimatforskningen
Även om jag inte längre är skolelev (nåja) så deltog jag i Fridays For Futures manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm i dag. Det var fantastiskt att få möta det engagemang, den optimism och den klokhet som så många unga människor är bärare av i dag. Greta var med på länk, och bland artisterna återfanns bland annat Miss Li och Cissie.


Nästa fredag är det alltså dags igen - jag rekommenderar er alla varmt att delta.

3 kommentarer:

gruelse sa...

Det är den globala överbefolkningen som är det största miljöhotet, inte klimatet i första hand. Denna insikt hade man redan på 1970-talet, då jordens befolkningen uppgick till ca 4 miljarder, men som nu med rådande ekonomiska tillväxtnarrativ, uppenbarligen har förpassats till historiens soptipp. Vårt klimat står och faller med vad som händer med solen. Kapitulera inte nu! Låt inte den av Nicolaus Copernicus försvarade heliocentriska världsbilden förpassas till ovan sagda soptipp.

Märk väl att den biologiska mångfalden utarmas då mer av jordens resurser och areal går åt till att serva den ökande befolkningen. Således står människorna för närmare 10 gånger så mycket av biomassan som de vilda djuren. Eller när människan står för 36 % av alla däggdjur (efter massa), och våra tamdjur för ytterligare 60 %, då vet vi att endast 4 % av alla däggdjur är vilda djur.

Alltså mer monokultur, mer genetiskt modifierade grödor, mer konstgödsel, mer bekämpningsmedel, mer avskogning kommer i kölvattnet av den ökande befolkningen, som ska äta sig mätta och ta sig ur fattigdomen.

Ökande befolkning kräver också mer fossilbaserade transporter. Det är kalla fakta! Därför ökar hela tiden exploateringen av de ändliga fossila energiresurserna.

Risken för pandemier, krig och flyktingströmmar ökar med ökande befolkning.

Så börja i rätt ände - global befolkningsminskning - om man nu ska snacka miljöhot!

Anonym sa...

Masshysteri, för något som människan inte orsakat och bara marginellt kan påverka. Jämför att man på 1970-talet trodde oljan skulle ta slut innan år 2000, att man under 40 års tid på allvar har trott att ägg orsakar hjärtinfarkter, osv.

Homo Economicus

Anonym sa...

I dagspressen läser jag att det strejkats i 120 av världens 195 (193) länder. Imponerande nog. Men när jag läser de självrapporterade resultaten ser jag att medan det pågått 702 manifestationer i USA, som står för 15% av koldioxidutsläppen, har det varit 1 (!) i Kina som står för 27% och 1 i Saudiarabien som har högst utsläpp per capita. I Ryssland, nr 4 på utsläppslistan (efter Indien), har det varit 8 manifestationer. I Kina ökade utsläppen med nära 5% förra året pga den kraftiga utbyggnaden av kolkraft och trots satsningen på kärnkraft.
I Europa är Sverige och Frankrike bland de länder som har lägst utsläpp, i vårt fall tack vare vattenkraft och kärnkraft i Frankrikes pga kärnkraft. Tyskland (nr 6) har som bekant gått åt motsatt håll och snabbavvecklar kärnkraften, ökar användningen av kolkraft och blir mer beroende av den ryska naturgasen trots all satsning på förnyelsebart. I Japan (nr 5) kommer över 90% från fossilt.
Även om det ser dystert ut är jag (med min naturvetenskapliga bakgrund) teknikoptimist. Men det gäller att inse att sol och vind med sin ojämna energiproduktion måste kompletteras med bl a kärnkraft under överskådlig tid. Visserligen pågår utveckling av lagringsprojekt för sol och vind (bl a en svenskt projekt att lagra solenergi i Marocko), men till skillnad från många "gretor" ser jag kärnkraft som ju utvecklas med nya säkrare och effektivare generationer) som en omistlig komponent i energiomställningen. För klimatförnekare har jag ingenting till övers.
Klas Bengtsson