2018-03-18

Sverigedemokraternas lättsinniga inställning till rättsstaten

Sverigedemokraterna och rättsstaten förefaller vara två oförenliga storheter. I helgen föreslog Sverigedemokraterna att utländska personer som begått grova vålds- och sexualbrott automatiskt skulle dömas till utvisning, även om de riskerar tortyr och dödsstraff. Om internationella konventioner som Sverige undertecknat sätter hinder i vägen ska Sverige medvetet bryta mot dessa konventioner och utvisa ändå, menar Jimmie Åkesson: Om det är så att det finns konventioner som förhindrar oss att utvisa mördare och våldtäktsmän så måste dessa konventioner omförhandlas. Om det inte är möjligt måste vi bortse från dem.

Om det inte är möjligt måste vi bortse från dem? Vilka fler folkrättskonventioner som Sverige förbundit sig att följa kan Jimmie Åkesson tänka sig att bortse ifrån, än de som hindrar oss att utvisa människor till länder där de riskerar tortyr och död? Vilka mänskliga rättigheter är han beredd att sälja ut nästa gång, för att vi "måste" göra det?

Det som kännetecknar en rättsstat är att lagen gäller lika för alla. Man inte kan välja de lagar man vill följa eller de man kan "bortse från".

Jimmie Åkessons lättsinniga inställning till rättsstaten och dess principer gestaltar på ett närmast övertydligt sätt varför Sverigedemokraterna ska hållas borta från politiskt inflytande. Partiet sätter makten före rätten. Det som Sverigedemokraterna pekar ut som "folkets intressen" får inte låta sig störas av rättsstatens principer. I förlängningen skymtar fascismens ideologi.

6 kommentarer:

Danne H sa...

Ett sätt vore att dra in eventuella socialbidrag för de som är dömda
grova brottslingar. Då sticker rötäggen frivilligt ifrån Sverige.
Det finns ingen opinion alls för att skydda våldtäktsmän och
mördare

Johan Lundgren sa...

Idag är det utlänningar han vill skicka till tortyr och dödsstraff.
Imorgon är det de som fått medborgarskap. Sen deras barn. Sen HBT-personer. Vänstermänniskor. Liberaler. Konservativa.

Nazistpartiet är nazister det tål att upprepas, bara för att de försöker normalisera sig genom att spela demokrater så går inte ränderna ur ändå, deras mål är och kommer alltit att vara nazism.

Igår ljög de och sa sig stå för en något tamare nazipolitik, och idag ljuger de och säger sig stå för en lite mindre tam nazipolitik, och imorgon och i övermorgon och alla dagar därefter kommer de att stå för en politik som alltmer liknar nazism.

Sen kommer de liberala och konservativa nyttiga idioterna som förut hånlog vänsterut stå där med skrattet i halsen. Konstigt att man inte har några problem med att se att ryssarnas beteende inte kan bemötas med att bjuda in dem i finrummen utan enbart med öga för öga till den dag de bestämmer sig för att sluta vara krigshetsare, lögnare och tyranner.

Anonym sa...

Helt rätt att Sverige måste följa ingångna traktat. Men en utvisning innebär ju att vederbörande inte kan vistas fritt i det svenska samhället, vare sig det rör sig om en dom från domstol eller en administrativ åtgärd från Migrationsverket,. Antingen är han/hon en fara för andra, eller så saknar han/hon arbetstillstånd och försörjning. Därför kan alla utvisningsdömda som har verkställandehinder med fördel förvaras i ett internt exilläger i de norrländska ödemarkerna tills verkställandehindret avlägsnats och personen kan sättas på första plan till sitt hemland. Visst låter det krasst, men varför skulle Sverige välja att bli uppsamlingsland för en massa kriminella från tredje rangens länder - och dessutom låta dessa kriminella springa omkring fritt i samhället?

Anonym sa...

Du menar som Socialdemokraterna hanterat Datalagringsdirektivet? Det har ogiltigförklarats av EU-domstolen men den svenska regeringen har ändå behållt det i svensk lag.

SD anser att offers rättigheter bör gå före förövares rättigheter och att Sveriges gästfrihet bör vara begränsad ifall gästen begår grova brott under sina första år i landet. Är detta verkligen orimligt?

Anonym sa...

Via Åkessons Facebooksida lyssnade jag på hans tal. Om jag skall försöka hitta någon linje så säger han att 4 av 5 våldtäktsmän och mördare med utländsk ursprung får stanna i Sverige.

Åkesson måste rimligen mena att om dessa inte hade kommit till Sverige, (vilket ju någon gång måste ha godkänts av svenska myndigheter), så hade inte dessa våldtäkter och mord ägt rum. Och antalet våldtäktsoffer och mördade hade därmed varit mindre. Kan det finnas en poäng i just detta resonemang, oavsett vad vi i övrigt råkar tycka om Åkesson...(och under förutsättning att siffrorna stämmer).

Jag skulle tex gärna vilja ha ett svar från våldtäktsoffren. Vad tycker de skall göras...? Är deras svar intressant för politikerna?

Nu anser inte jag heller att det skall brytas mot internationella konventioner, men ibland ställa frågorna på sin spets: Hur mycket får en internationell konvention kosta om frågorna drivs in absurdum...?

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Johan Lundgren

"Nazistpartiet är nazister det tål att upprepas, bara för att de försöker normalisera sig genom att spela demokrater så går inte ränderna ur ändå, deras mål är och kommer alltit att vara nazism.

"Visst, vi får se vid valet hur många röster det får från alla "nazister" i Sverige.