2018-03-16

”KD:s budskap är tydligt: Bli som vi eller ge er av!”

I dagens Sifo-mätning får Kristdemokraterna 3.0 procent av väljarstödet. Partiet har under en längre tid parkerat sig under fyraprocentsspärren i opinionsmätningarna, och det är svårt att se något ljus i tunneln. Kanske är det därför partiet vidtar alltmer spektakulära åtgärder, som till exempel att rekrytera tidigare partiledaren för populistiska och främlingsfientliga Ny demokrati Bert Karlsson till sin valrörelse.

Igår uppmanade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor partiets lokala företrädare att säga nej till att tillåta böneutrop från moskéer. I dag blev jag djupt berörd av Judiska församlingen i Stockholms ordförande Aron Verständigs artikel i Dagens Nyheter i dag, där han jämför motståndet mot böneutrop från minareter med det motstånd som mötte de första judarna i Sverige på 1700-talet.

Aron Verständig lyfter fram Stefan Wilhems nyutkomna bok ”Herr Aarons rike" om den tyske juden Aaron Isaac som fick tillstånd att bosätta sig i Stockholm men som utsattes för fysiska och verbala påhopp i sitt nya hemland. Rädslan fanns att den tysk-judiske sigillgravören med sin främmande religion skulle bringa instabilitet till det så homogena Sverige. En återkommande röst i boken tillhör överståthållaren Carl Sparre som oroar sig för vad som kommer att ske när alla i Sverige inte tillber samma gud på samma vis. Allt är ju så mycket enklare när alla är likadana, skriver Aron Verständig.

Han tillägger: Budskapet från Kristdemokraterna och dess allierade är tydligt: bli som vi eller ge er av. Ett sådant budskap främjar knappast integrationen. Ett mer konstruktivt budskap är i stället: utöva din religion med respekt för landets lag. Givetvis ska vi inte tillåta böneutrop – eller för den delen kyrkklockor – som ringer på olämpliga tider och stör de som bor i närheten. Men det är inte det som är frågan här.

Min uppfattning är följande. Europakonventionen (artikel 9.1) ger var och en rätt att "ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer". Är det förenligt med Europakonventionen att tillåta kyrkklocksringning i samband med gudstjänst men inte böneutrop i samband med fredagsbön? Och vems tur är det nästa gång? Ska kyrkklocksringningen också förbjudas? Eller att bära ett kors om halsen i det offentliga rummet?

Nej, det är inte av några principiella skäl som Ebba Busch Thor går till attack mot böneutropen. Det är i stället ett uttryck för symbolpolitik, en symbolpolitik som i praktiken innebär ett flirtande med muslimfientliga åsiktsströmningar. Partiet borde lyssna på Aron Verständig och skämmas.

6 kommentarer:

Radikalmitten sa...

Vi är många som tycker att det är skillnad på klingande klockor och talade budskap genom högtalare. Det är väl knappast att likställa med att kräva att muslimer ska ge sig av om de inte vill bli som oss? Hur var det med att hålla en vuxen ton i debatten? Skärpning.

Anonym sa...

Jag kan inte förstå vad syftet skulle vara med böneutrop via högtalare.Beror min åsikt ev på att jag tycker religioner bara är påhitt och inget annat? En intressantare fråga är vilken vision och vilket mål muslimerna har Vilken typ av samhälle vill de ha? Skulle man inte genom noggranna intervjuer/enkäter(noga genomtänkta frågor) med muslimer kunna få reda på detta? Om 10000 muslimer intervjuas och 9000 ger samstämmiga svar i centrala frågor, så kan man kanske få en bild över vad de vill.

För objektivitetens skull: gör gärna likadant med andra religionsutövare.

Då kan vi strunta i alla de heliga skrifterna för det är ju trots allt individer som formar samhället, inte skrifter.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Instämmer med Radikalmitten.
Men det händer mycket inom regeringen den senaste tiden. Valtaktik eller uppriktig omprövning?
Välj själv. Magdalena Andersson har förklarat att S varit naiva (igen) när det gäller hedersvåld. Senkommen upprättelse för Gadban m fl. Andersson uppmanar att inte ge till tiggare. Religiösa friskolor ska förbjudas (ingen hemlighet att udden är riktad mot muslimska med sin könsseparering). Och igår kom utspelet om att sluta ge statsbidrag till organisationer med fel värdegrund (kanske inte i teorin men i praktiskt handlande). I praktiken islamistiska organisationer. I förrgår presenterades den studie om Muslimska brödraskapet som Carlbom gjort på uppdrag av MSB och som bekräftar tidigare kunskap, bl a i Vidinos bok "The Muslim Brotherhood in the West".Sällan har väl klyftan mellan Tro och solidaritet och partiledningen varit så stor. I stället för att kommentera denna för Tro och solidaritet prekära situation går Bjereld till attack mot Busch Thor.
Tvärt emot Bjereld tror jag att ett tillstånd just skulle uppmuntra islamfientliga krafter. Att jämföra med judarnas situation i gamla Europa är minst sagt långsökt. Då var det ju regel att judar hade yrkesförbud inom de flesta yrken i många länder och förföljdes på många andra sätt.
Nej, Ulf Bjereld blir en alltmer udda figur i den svenska debatten. Det kan bli socialdemokratins möjlighet att undvika samma öde som ett flertal europeiska systerpartier. Gott så.
Klas Bengtsson

Orion77 sa...

I dagens teknologiska värld finns kanske en enkel lösning på problemet med böneutrop på hög volym? Nuförtiden har ju alla en mobil. Sänd ut böneutropen per SMS, till alla som i förväg anmäler sitt mobilnummer till den församling man tillhör! Eller också med ljud och allt, vilket väl kräver att man laddar ner en app för detta. Minareterna kan gärna stå kvar, som tysta vägvisare för sina troende.

Karin Kirkland sa...

Intressant om Aron Verständig. Känns det inte historielöst av KD att inte minnas hur frikyrkor behandlades i Sverige? Det får mig att undra om KD har några av tidigare kärnväljare kvar. De jag känner lämnade partiet tidigare efter Alf Svenssons tid som partiledare.

Om man läser tidningen Dagen och det de skriver om böneutrop så verkar KD vara ute efter helt nya väljare än sin tidigare bas. Självklart vill man vinna nya väljare, men riskerar att tappa andra.

Växjöbiskopen Fredrik Modéus välkomnar ansökan om böneutrop och hoppas höra såväl kyrkklockor som böneutrop i Växjö stad.

Att kyrkklockor inte skulle ha med religion att göra är obegripligt. Tidigare hade de också en funktion i att ange tiden, men det behovet kvarstår näppeligen.

För min del tycker jag det är bra att ljudnivån beaktas. Jag har inget emot kyrkklockor utom när de ringer varje kvart.

Dan sa...

Är du Ulf Bjereld så säker på att alla invandrare vill ha böneutrop i Sverige?.
Finns många invandrare i dag som flytt undan islam, men dessa är väl kanske inte
värda någon solidaritet?