2018-03-11

Tre blossande ljus i ett politiskt mörker

Är du politiskt deprimerad? Har du svårt att hitta ljuspunkter i ett politiskt mörker där missmod härskar och där främlingsfientlighet, svartmålningar av Sverige, och en repressiv retorik i frågor om brott och straff tillåts prägla den politiska debatten?

Fatta mod! Bara i dag har jag utan att anstränga mig hittat tre blossande ljus i mörkret.

1.) På DN Debatt har 16 framstående folkrättsexperter samlat sig till ett försvar för flyktingkonventionen och flyktingars rättigheter. Författarna tar avstånd från politiska partiers alltmer "kreativa" försök att hitta kryphål i flyktingkonventionen i syfte att stoppa flyktingar från att söka asyl i ett enskilt land. Artikelns udd är främst riktad mot de danska socialdemokraterna och mot Sverigedemokraterna, men även företrädare för Moderaterna och Kristdemokraterna som vill avveckla EU:s nuvarande asylsystem lyfts fram. Författarna skriver: Kan vi med trovärdighet fortsätta att ställa krav på andras respekt för folkrätt och internationellt samarbete om vi själva ifrågasätter allmänt accepterade principer? Kan vi förvänta oss att Libanon välkomnar 1 miljon syriska flyktingar och Pakistan 2,9 miljoner från Afghanistan om vi själva sätter ett "tak"? Och vad ska vi nordbor, världens mest välmående folk, säga till fattiga Uganda, med nära 1 miljon flyktingar, när vi stänger våra gränser? 

Författarna fortsätter: Respekten för flyktingkonventionen är inte bara en fråga om trovärdighet i internationellt samarbete och efterlevnad av internationella avtal, utan också om grundläggande mänsklig värdighet och hur vi vill att våra samhällen ska se ut. Svenska riksdagspartier bör nu reagera och stå upp för flyktingkonventionen och flyktingars rättigheter. (Bland artikelförfattarna återfinns Per Cramér, Mark Klamberg, Said Mahmoudi, Joakim Nergelius, Gregor Noll, Rebeccka Stern och Inger Österdahl.)

2.) Dagens Nyheters ledarsida slår ett slag för tolerans, mångfald och minoritetskydd angående debatten om en muslimsk församlings ansökan om tillstånd för två böneutrop om tre minuter per vecka, med anpassad volym. Dagens Nyheter skriver: Svenska muslimer är inte gäster som ska vara tacksamma för alla förmåner de får av värdfolket. De är en svensk religiös minoritet, ofta födda och uppvuxna här, precis som judiska och katolska svenskar. 

Dagens Nyheter tillägger: Ett lands grad av civilisation mäts bland annat i hur det behandlar minoriteter. De muslimska teokratierna i Mellanöstern trakasserar inte minst kristna medborgare med stor grymhet. I länder som Saudiarabien är kyrkor förbjudna, konvertiter förföljs hårt, kristen undervisning är förbjuden. Sverige är inte Saudiarabien. Vi är inte religiösa fundamentalister. Att säga kategoriskt nej till böneutrop är att förstärka motsättningarna mellan muslimer och ickemuslimer och ge näring åt extremisternas konspirationsteorier om hur islam är ständigt förtryckt av den onda häxan ”väst”. Förskjutande av en minoritet är ofta första steget till förföljelse.

3.) Friskis & Svettis tidning Friskispressen står upp mot mot främlingsfientlighet och rasism. Chefredaktör Mattias Wising Bonde berättar om läsarreaktioner på en del omslagsbilder: Det kan räcka med att vi har omslagsbilder på personer med utomeuropeisk bakgrund, så får jag starka reaktioner om att vi istället borde visa upp personer med svenskt utseende. Men det är ju det vi gör, tänker jag. Vi visar rentav massor av svenska utseenden, men med varierande ursprung: europeiskt, afrikanskt, arabiskt, asiatiskt... Mattias Wising Bonde avslutar med en vädjan till de anonyma brevskrivare som hotar med att säga upp sina medlemskap: Nästa gång ni hör av er till mig, inkludera era namn och medlemsuppgifter så ska jag försöka hjälpa till att uppfylla er önskan om att avsluta era eventuella medlemskap.


Se där - visst finns det ljus i mörkret. Och våren är också på väg. Snart vänder det, ska ni se. Om vi hjälps åt.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, jag är inte politiskt deprimerad.
1.) Tvärtom, sen vintern 2015/2016 har det börjat ljusna. Dvs sen Löfven, som han sa vid besöket i USA, ändrade på den ohållbara migrationspolitik han ärvde från alliansen. (Visserligen inte sant, för S röstade bara emot på en enda punkt, arbetskraftsinvandringen, vilket visat sig vara rätt. Medellönen för arbetskraftsinvandrare har minskat kraftigt sen lagen ändrades.) En annan ljuspunkt är att Magdalena Andersson erkänt att S varit naivt på ännu ett område, hedersrelaterat våld. Tom nyliberala centern har vaknat även om det krävdes en dom i Solna tingsrätt för att de skulle få veta vad många vetat i flera år. Så efter att ha läst Ivan Krastevs hyllade bok "Efter Europa" inser jag att detta ger oss hopp om att kunna bryta den deprimerande politiska utveckling som senast manifesterats i Italien. Hans tes är att framväxten av reaktionära och populistiska partier till betydande del förklaras av en migrationspolitik som saknat folkligt stöd. För övrigt har är bara en bråkdel av de asylsökande flyktingar enligt flyktingkonventionen. Jämförelsen med Libanon och Pakistan är naturligtvis helt irrelevant eftersom de villkor dessa stater erbjuder är väsensskilda från de som gäller i Sverige.
2.) Till skillnad från Ulf och DN instämmer jag med professor Bauhn som i en debattartikel i SvD tar upp Europadomstolens domar och skriver bl a "Böneutrop är inte bara ett utövande av religion, utan också ett påtvingande av religion. Böneutrop ska inte jämföras med kyrkklockor, eftersom det inte handlar bara om ljudvolym, utan om ett talat budskap, förstärkt med högtalare, som omgivningen tvingas ta del av, vare sig den vill det eller ej. Det är mer att jämföra med en situation där man skulle sända ut den kristna trosbekännelsen i högtalare från kyrktornen."
3.) Trots min ringa erfarenhet av Friskis och Svettis (den inskränker sig till ett besök eftersom jag inte stod ut med musiken) instämmer jag. Att diskriminera någon av t ex etniska skäl är förkastligt. Detta är för mig som Häckenfan självklart vilket tyvärr inte kan sägas om alla blåvita även om det blivit betydligt bättre med åren.
Sammanfattningsvis: den politik som Ulf förespråkar är den som till stor del lett oss till det mörker han försöker finna ljus i. Orsak och verkan gäller även i politiken Ulf, den postmoderna identitetspolitiken till trots.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Det har ju gått ganska bra för muslimer världen över att utöva sin religion utan högtalarförstärkta böneutrop i 1300 år, ända fram till 1950-talet. Varför går det helt plötsligt inte längre? Och just nu, när smarta appar gör jobbet betydligt bättre än en böneutropare.

Dag Bremberg sa...

Jag är inte säker på att alla kritiker mot böneutropare verkligen är bekymrade enbart över decibel och menar att digitalisering tar bort behovet.
Men med det sagt; om vi skulle köpa den idén att vi vill ha ett lite tystare samhälle; varför ska då klockringning få förekomma? Jag har bott 100 meter från en domkyrka samt 50 meter från en vanlig kyrka och jag var inte störd, men de som är lättstörda är de verkligen konsekventa?