2017-03-31

Visst behövs hårdare tag – mot främlingsfientlighet och rasism. Men inte mot offren.

Socialdemokraterna ska utgöra en motkraft till den politiska retorik om "hårdare tag" som  genomsyrar den svenska debatten om flyktingar/invandrare och om utsatta EU-migranter. Repressiva åtgärder tenderar att rikta in sig på symptomen och inte på orsakerna. Visst behövs hårdare tag – mot främlingsfientlighet och rasism. Men inte mot offren.

Ungefär så skriver jag i dag tillsammans med Thomas Hammarberg i en artikel på DN Debatt. Thomas Hammarberg har bland mycket annat varit generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center och varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. I artikeln är i vi kritiska mot den socialdemokratiska partistyrelsens förslag till riktlinjer inför kongressen i nästa vecka. Vi menar att förslagen inte tillräckligt bidrar till att stötta de flyktingar och de romska migranter som befinner sig i Sverige.

I stället vill vi:

Återinför principen om permanenta uppehållstillstånd i stället för tillfälliga tillstånd för de flyktingar som beviljas asyl. Tillfälliga uppehållstillstånd skapar oro och osäkerhet och innebär att människor förvägras möjligheten att i trygghet planera för sin framtid i Sverige. Därigenom skadas också integrationen, eftersom människors motivation att lära sig språket, utbilda sig och skaffa sig ett arbete minskar om de inte vet om eller hur länge de får stanna i Sverige.

Underlätta möjligheterna för familjer att återförenas i Sverige. Splittrade familjer skapar sorg och oro. Splittrade familjer motarbetar integrationen, då ständig oro för familjen är destruktivt för möjligheterna att utbilda sig och etablera sig på arbetsmarknaden.

Stöd de utsatta EU-medborgarnas kamp mot påtvingad misär och utanförskap – också via konstruktiva kontakter med deras hemländer och aktiva initiativ inom EU. Den bakomliggande antiziganismen måste motverkas betydligt mer kraftfullt än hittills. EU:s program med sociala fonder mot fattigdomen måste effektiviseras. Problemen kring brister i socialförsäkring och sjukvård måste lösas genom kontakter med hemländernas myndigheter.

Säg nej till krav på tiggeriförbud och andra repressiva åtgärder mot de utsatta EU-medborgarna. Att trappa upp vräkningarna är ingen lösning; i stället bör förebyggande åtgärder vidtas för att skapa möjligheter till tillåten, godtagbar övernattning för dessa besökare. Erfarenheten visar att om boendet och övriga livsomständigheter är trygga ökar möjligheten att både söka och få olika jobb.

Tack för allt stöd som har inkommit under dagen! Hela artikeln kan läsas här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag låter migrationsministern svara för mig också.
Så här tycker Morgan Johansson om vissa av Ulfs förslag (från SvD.se 17-04-01).
"Den restriktiva asylpolitiken ska vara kvar. Migrationsminister Morgan Johansson stänger dörren för kompromisser på Socialdemokraternas kongress, uppger han för SvD." och
"– Men min bild är ändå att det finns ett brett stöd för partiledningens linje, och den är att det är svårt att ha en politik som är mer generös än övriga Europas. Det är därför vi måste lösa det här på EU-nivå, säger Morgan Johansson.
Att gå de interna kritikerna till mötes och kompromissa om migrationspolitiken är inte aktuellt, menar han.
– I det övergripande politisk ställningstagandet, att Sverige inte kan gå före och ha en mer liberal politik än övriga EU, där är det svårt att göra kompromisser. Skulle vi göra det ökar riskerna att vi hamnar i samma läge igen som 2015, med uppemot 10 000 asylsökanden per vecka. Det går ju helt enkelt inte, säger Johansson."
Att upprepa....och vänta sig ett annat resultat. skrev Einstein. Att det ska vara så svårt att förstå.
Klas Bengtsson