2017-03-23

Annie Lööf förstärker oredan i Alliansen

I dag blev det känt att Centerpartiet och Annie Lööf vill försöka stoppa en del skattehöjningar genom att bryta ut enskilda förslag ur regeringens höstbudget, trots att partiet tidigare gått i spetsen för att Alliansen inte ska lägga något mer gemensamt budgetförslag under mandatperioden. Om Centerpartiets förslag ska nå framgång krävs Sverigedemokraternas aktiva stöd i riksdagen. Centerpartiet menar att deras modell för att stoppa regeringens förslag inte bryter mot det så kallade ramverket.

Centerpartiets förslag har inte förankrats med övriga allianspartier. I stället påvisar förslaget den djupnande klyftan inom Alliansen, inte minst i regeringsfrågan.


Detta ligger inte i linje med vad Alliansen sagt tidigare. Detta är definitivt en ny linje från Centern, säger Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson till TT. Mats Persson tillägger att det finns många nackdelar med att bryta ut enskilda delar ur regeringens budgetproposition och att det då även kan bli svårt för en eventuell framtida alliansregering i minoritet att få igenom sin budget.

Moderaternas besked är fortfarande att det är med en gemensam budget som alliansen ska lägga om den ekonomiska politiken, säger Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson till Expressen.

Kristdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Jakob Forssmed uppger att det bästa sättet att stoppa regeringens politik fortfarande är att lägga fram en sammanhållen Alliansbudget.

Anna Kinberg Batra väckte för en tid sedan stor irritation hos sina allianskamrater då hon berättade att Moderaterna svängde och öppnade dörren för samarbete med Sverigedemokraterna utan att i förväg ordentligt ha informerat övriga partiledare inom Alliansen. I dag är det Annie Lööf som väcker en motsvarande irritation i Alliansen då hon inte heller i förväg ordentligt informerat sina partiledarkollegor. Vore kanske läge att se över de interna kommunikationsstrategierna inom Alliansen? I alla fall om man gör anspråk på att vilja och kunna regera tillsammans.

Jag kommer osökt att tänka på när Annie Lööf i sitt sommartal i Almedalen 2012 inbjöd sina partiledarkollegor till sitt föräldrahem i Maramö för att där genomföra vad hon menade var en nödvändig uppgradering av Alliansen till 2.0. Övriga alliansledare blev tagna på sängen och var skeptiska till idén, men hade naturligtvis ingen möjlighet att tacka nej när inbjudan blev offentlig. Alliansträffen i Maramö genomfördes i februari 2013 och blev ingen succé, för att uttrycka det milt. Alliansledarna grillade korv och hissade flaggor inför ett förbluffat massmedieuppbåd som försiktigt undrade om det var detta som var uppgraderingen till Alliansen 2.0. Vid sidan av flagghissningen och korvgrillningen tillsattes några gemensamma arbetsgrupper och det fattades beslut om att genomföra ett gemensamt "större Allianskonvent" inför valrörelsen 2014.Vi får väl se om alliansledarna när de träffas i nästa vecka för att diskutera Annie Lööfs förslag kommer fram till något mer substantiellt än vad de gjorde vid det misslyckade Maramö-mötet. Men Annie Lööf har spelar högt. För första gången på länge kritiseras nu Centerpartiet och Annie Lööf för otydlighet i politiken och för att av opportunistiska skäl byta ståndpunkt i budgetfrågan och ge Sverigedemokraterna inflytande över den ekonomiska politiken. En positionsförskjutning som riskerar att skapa politiskt kaos.

Själv hoppas jag att centerledarens utspel får två konsekvenser. För det första en blocköverskridande överenskommelse om praxis för oppositionens handlingsutrymme i samband med riksdagens budgetbehandling. För det andra en rejäl vänster-högerkonflikt om skattepolitiken. Jag tror att svensk demokrati skulle må bra av båda dessa saker.

1 kommentar:

Anonym sa...

Först en fråga: kritiserade du Ulf socialdemokraterna när de med stöd av sverigedemokraterna bröt mot budgetpraxis och röstade ner alliansen förslag till skattesänkning?
Sedan om " För det andra en rejäl vänster-högerkonflikt om skattepolitiken." Lite nutidshistoria. Eftersom minnet kan vara kort så jag kan missta mej på någon detalj. Socialdemokraterna slopade arvsskatten. Alliansen slopade förmögenhetsskatten. S vill inte återinföra någon. Alliansen slopade fastighetsskatten och införde fastighetsavgiften. Nu betalar jag full fastighetsavgift (drygt 7000 kr för mitt relativt enkla fritidshus). Samma som ägaren av 10-miljonersvillan i Hovås eller Örgryte. Villaägaren fick kraftigt sänkt skatt och värdestegring på fastigheten på köpet.) S vill inte återinföra fastighetsskatten. Alliansen genomförde 5 jobbskatteavdrag. S protesterade varje gång. S vill inte återställa något jobbskatteavdrag. Alliansen "straffbeskattade" pensionärer och sjuka. Det lovade s återställa för alla 2014. Idag säger finansministern att det ska göras till 2020 OM vi har Europas lägsta arbetslöshet (vilket hon själv inte tror på längre, bl a efter den förda migrationspolitiken). Så det är uppenbart att den rejäla vänster-högerkonflikt om skattepolitiken inte kan föras mellan alliansen och socialdemokraterna utan mellan vänsterpartiet och övriga partier. (Nu är det ju i och för sig så att en del s-medlemmar har åsikter som stämmer bättre överens med v-politiken men ändå är s-medlemmar, vilket jag antar beror på att s-partitillhörigheten erbjuder en gynnsammare politisk plattform.)
Klas Bengtsson