2016-10-18

Låt Noha Berhan få fortsätta att spela basket!

Svenska Basketbollförbundet (SBBF) förbjöd nyligen 18-åriga Noha Berhan att spela basket i hijab. Noha Behran tvingas därför sitta och titta på när hennes lagkamrater i Huddinge spelar basket på elitnivå i basketettan. Förbundsordförande Mats Carlsson motiverar beslutet med att förbundet bara "följer regelboken" och att om man ska vara med i det Internationella Basketbollförbundet (FIBA) "så följer man deras regler och deras regelbok".

Men så enkelt är det inte. Svenska Basketbollförbundet kan inte gömma sig bakom det internationella förbundets regelverk för att själva slippa ta ansvar. Som Stefan Alvén, advokat och Noha Berhans ombud, i dag skriver på DN Debatt så står beslutet i strid mot Riksidrottsförbundets stadgar om att alla som vill vara med i en idrottsförening ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning. Sverige är också bundet av Europakonventionen, som stadgar att religionsfriheten endast får inskränkas i den omfattning det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle och om inskränkningen är proportionell till sitt syfte. Men så tycks uppenbarligen inte vara fallet här.

Förbudet har motiverats av säkerhetsskäl, till exempel att en sjal skulle vara fäst med säkerhetsnålar, spännen eller vara hårt åtdragen i halsen. Men, som Stefan Alvén påpekar, finns det i dag välutvecklade "idrotts-hijab" i stretchmaterial och utan fästanordningar. Därför går det inte längre att åberopa säkerhetsskäl som grund för ett hijab-förbud och därför, skriver Stefan Alvén, blir förbudet en oproportionell och lagstridig inskränkning av den svenska grundlagsskyddade religionsfriheten. Inom andra stora, fysiska idrotter som fotboll, handboll och rugby finns det heller inte något hijab-förbud.

Jag är överhuvudtaget trött på att kvinnor inte ska få klä sig som de vill - och det gäller naturligtvis också idrottskvinnor. Det är bara några år sedan som Internationella Volleybollförbundet (FIVB) ändrade sitt regelverk så att kvinnliga spelare fick spela i shorts, och inte som tidigare i baddräkt eller bikini.

Svenska Basketbollförbundet bör därför, i väntan på att regelverket ändras, ge Noha Berhan dispens så att hon kan fortsätta spela basket. Det är bra för Noha Berhan, det är bra för svensk idrott, det är bra för integrationen, det är bra för religionsfriheten och det är bra för Sverige. Har Internationella Basketbollförbundet synpunkter på detta, så får de ta det med Europadomstolen.

Noha Berhan har tagit initiativ till en petition för att ändra reglerna så att det ska bli möjligt att spela basket i hijab. Hittills har 130 000 personer skrivit på petitionen. Gör det du också!

7 kommentarer:

Anonym sa...

Först en undran: bör en medelålders (nåja) vit man (dessutom professor) uttala sig om dessa frågor enligt den normkritiska ideologin?
"Jag är överhuvudtaget trött på att kvinnor inte ska få klä sig som de vill" skriver Ulf. Det tycker jag också om det är av fri vilja och så länge det inte är direkt olämpligt i t ex arbetssituationer. Detsamma gäller män. Som han själv skrivit har han blivit blivit alltmer feministisk och som sådan är han med rätta kritisk mot patriarkalt förtryck. Men hur är det i praktisk handling? Att debatten om islam och kvinnor ofta fixerar sig vid kvinnans kropp och kläder har Ulf klagat på tidigare. Och visst finns det en sådan stereotyp debatt. Men finns det överhuvud inget samband eller kommer kvinnoförtrycket i många arabländer från åldriga patriarkala kulturer utan samband med islam? Och beror Hanna Gadbans och Nalin Pekguls kamp mot det patriarkala förtrycket inkl klädseln bara en kamp mot deras egna hjärnspöken?
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Visst är det trist att inte kvinnor ska få klä sig som de vill.
Man kan ju bara undra hur många som nu tvingas bära hijab mot sin vilja.

Roger Svensson sa...

Självklart har människor rätt att klä sig som de vill privat. Men lika självklart har arbetsgivare och föreningar rätt att bestämma vad anställda/medlemmar skall ha för klädsel när det representerar arbetsgivaren/föreningen utan någon som helst hänsyn till anställdas/medlemmars ev. religiösa (van)föreställningar! Det utgör absolut ingen inskränkning i religionsfriheten. Att hävda det är ungefär lika dumt som att hävda att det utgör inskränkning av ens demokratiska rättigheter att förhindras att bära politiska symboler på arbetet, även om de nu är i stretchmaterial.

Om nu ”alla” skall känna sig välkomna i en ickepolitisk/ickereligiös församling så är det dessutom klokt att kräva att anställda/medlemmar skall ha neutral klädsel som möjligt, dvs. utan några som helst religiösa eller politiska symboler, när de representerar arbetsgivaren/föreningen.

Det är uppenbart att här handlar det om ren eftergiftspolitik mot just islam vars anhängare, enligt Ulf, skall ges rätten att visa sin övertygelse i alla sammanhang annars finns ju risk att de känner sig ”kränkta”. En rätt som han knappast anser att anhängare till ALLA mer eller mindre aparta religiösa/politiska övertygelser skall ha. Själv så tänker jag gå med i en sekt vars religiösa urkunder föreskriver att de manliga anhängarna inomhus skall ha nätbrynja, flip-flops och shorts och förväntar mig att Ulf, om han är konsekvent, blir lika indignerad av att min religionsfrihet kränks om jag förhindras att bära detta på arbetet eller i något annat sammanhang!

Sigge sa...

Det som Stefan Alvén, Björn Eriksson och Ulf Bjereld förespråkar är rent vansinne! Att inte få idrotta i huckle är inte ett brott mot religionsfriheten- vilket för övrigt måste vara ett av dom mest missbrukade orden idag. Det står fritt för alla att tro på precis vad dom vill men religionsfriheten innebär inte att idrottsklubbar, arbetsplatser eller samhället ska anpassas efter religiösa diktat. Det finns goda skäl till att idrottsklädsel är enhetlig och fri från politisk och religiös propaganda. Passar inte reglerna står det var och en fritt att starta en muslimsk, kristen, nazistisk, kommunistisk, konservativ osv idrottsliga anpassad efter ens egna ideologiska premisser eller flytta till ett av alla muslimska länder där religionen styr samhällslivet.

Vad som nu efterfrågas är ett privilegium med hänvisning till den muslimska tron. Om detta skulle tillåtas är den logiska följden att allehanda attiraljer måste tillåtas med hänvisning till ens livsåskådning. Dessutom behöver det understrykas att religion lika lite som politisk ideologi är en medfödd egenskap. Religionen utövar du på din fritid. Och varför ska för övrigt religion ha en särställning när det gäller att undantas från regler och inte andra, minst lika motiverade skäl som folk kan ha?

Den här diskussionen förstärker bara bilden av muslimer som i grunden annorlunda, oanpassbara och fixerade vid sin religion, något som är högst olyckligt. Att inte blanda samman idrott och religion är en viktig princip att hålla fast vid!

Anonym sa...

Dessa religioner. Vad ställer de inte till med. Helt onödiga debatter och helt onödiga diskussioner.

Mitt lilla bidrag blir att inte skriva på petitionen. Att göra detta finns inte ens som någon idé ens i mina vildaste fantasier.

Jag har ändå stor respekt för Ulf, och anser han har stor sakkompetens, skriver mycket intressant och med stor insikt i de flesta frågor. Men just den här frågan... är jag tveksam om den ens är förtjänar en bloggpost.

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Alltid dessa undantag och specialbehandlingat. Nog nu.Europdomstolen har i flera fall slagit fast att hijabförbud inte strider mot religionsfriheten.

Anonym sa...

There are rules, som Thatcher emellanåt påpekade.
Man kan inte ha regler och sedan förespråka att de inte ska följas, eller att man ska göra undantag för vissa stigmatiserade grupper. Det finns regler för allt, till och med vad simmarna ska ha för dräkt, och att spela boll mot en spökplump öppnar upp före postmodern "låtgåmentalitet", vilket självfallet är ett legitimt mål för de som tror på den vägen för att bättre samhälle. Det finns rimliga skäl att anta att det bli tvärt om. En av få aktiviteter som är jämlika är annars löpning och fotboll. Klara enkla tydliga regler där den som är bäst vinner. Inga dolda suspekta osynliga regler. Förutom att en sådan dispens öppnar öpp slussportarna, nästa ansöka kommer handla om en person som pga sin sexuella läggning måste spela tennis i en "lille-skutt"-kostym osv, det kommer bli rena dårpippin. Ta brottning, det är en rätt avklådd sport, ska vi i religionsfrihetens namn tillåta brottare från Muslimska länder att brottas i ett tält (då får man pröva Judo istället), eller varför inte backhoppning, med ett fladdrande tält runt sig kommer man kunna hoppa längre.

Sedan har vi reaktionen från allmänheten, populasen, det skulle bli kontraproduktivt.
Alla som vill får bärna rånarhuva på banken, och sedan räcker det med att en (1) enda skäggfantom mår dåligt och spränger sig i luften, iklädd burka, så blir det lynchmobb på fem röda.

Det finns regler av en anledning, tex att det är bra om alla som kör bil i Sverige håller sig på högra sidan, engelsmän får finna sig i att anpassa sig, osv. Nu är det väl rätt självklart att detta är ett provskott, som är till för att provocera och se kommentarsfältet, en provballong, och det är väl ett gott skäl, men lyd ett gott råd, för burka-kvinnornas egen skull, det kommer bli back-lash, så enda in i hellskotta. Kollektivet av kvinnor med muslimska bakgrund får sota för en enda kvinnas rätt att få göra som behagar henne.
Religion är ett jävla skit, i offentligheten, och vi är rätt många som är livrädda för just människor som motiverar sina handlingar på skrifter som har 1600 - 4000 år på nacken, det är ju rena rama vansinnet. Tror gör man i kyrkan, och hemma i hemmet, så länge tron inte går ut över någon annan. Förslaget skulle drabba alla kvinnor som idrottar på lika villkor och dra ett löjets skimmer över allt. Så kör i vind, jag är med, klart fanken kvinnor ska få klä sig som de vill, se bara till att de som vill spela top-less eller nakna får göra det med, så får vi se vad som händer, kvinnoidrotten kommer att få sämre status och om det är det som är målet....Så är jag med, klart vi ska dra undan benen för kvinnokampen, häng med häng med,
ni hänger väl med....
mot allt förmynderi. S.W