2016-09-29

SVT Aktuellt - två redaktionella haverier på en vecka. Om spänningen mellan opartiskhet och principen om alla människors lika värde

I onsdagskvällens Aktuellt var det tänkt att SVT:s programchef Jan Helin och Uppdrag Gransknings Janne Josefsson skulle diskutera högerextremisters medverkan i TV-debatter. Bakgrunden var Aktuellts hårt kritiserade inslag några dagar tidigare, där den högerextrema tidningen Nya Tiders chefredaktör Vávra Suk relativt oförhindrat fick föra fram sitt budskap och i slängig stil kritisera  meningsmotståndare. Aktuellts ansvarige utgivare Ulf Johansson instämde i efterhand i delar av den framförda kritiken.

Men inslaget med Jan Helin och Jan Josefsson havererade direkt. I stället för en principiell diskussion i sakfrågan fick vi en ordväxling mellan programledaren Nike Nylander och Jan Helin om vad den senare hade sagt eller inte sagt på ett personalmöte med Aktuellt-redaktionen i början av veckan. För tittaren blev det oerhört internt och förvirrande. Oavsett vad redaktionen hade tänkt sig med inslaget, så tappade man det. Haveriet var det andra på mindre än en vecka. Det är inte bra för SVT Aktuellts och public service trovärdighet.

Jag kan förstås inte veta vad Jan Helin sade på det omtalade personalmötet i måndags. Men jag vet vad han skrev i sin artikel i Dagens Nyheter i onsdags. Där utvecklade Jan Helin sin syn på hur SVT:s sändningstillstånds krav på saklighet och opartiskhet kan kombineras med radio- och tv-lagens så kallade demokratiparagraf som innebär att SVT:s journalistik ska utgå från ”det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.” Det är en väldigt bra artikel. Läs den, om du inte redan har gjort det.

Hade Aktuellt-redaktionen inte läst artikeln före sändningen? Det måste de förstås ha gjort. Kanske var artikeln till och med den direkta orsaken till att Jan Helin bjöds in till studion. Men då kan ju inte heller redaktionen ha varit oförberedd på vad Jan Helin skulle säga, oavsett vad han uppfattades ha sagt på ett internt personalmöte ett par dagar tidigare. Eller var redaktionen så frustrerad över den kritik som Jan Helin i artikeln riktade mot Aktuellt-inslaget om Nya Tider att man inte förmådde ta till sig Jan Helins argumentation? (Och ja visst - man kan ha synpunkter på att Jan Helin i sin egenskap av chef väljer att offentligt ge uttryck för sin kritik mot redaktionens insats.)

Jan Helins huvudpoäng i artikeln är att SVT inte får gömma sig bakom opartiskheten för att ge icke-demokrater en plattform där de kan argumentera mot mänskliga rättigheter och mot alla människors lika värde. Det är inte opartiskt att förhålla sig neutral till idén om alla människors lika värde, den insikten måste impregnera varje inslag där högerextremister medverkar. Som Jan Helin uttrycker det i sin artikel: Det finns inte två sidor av saken i ämnet alla människors lika värde. Det går inte att förhålla sig opartisk till den värdegrunden och samtidigt säga sig omfatta den.

Hur ska Jan Helins princip efterlevas i praktiken? Det är en inte helt enkel fråga, och den hade förtjänat ett problematiserande inslag i SVT Aktuellt. Det fick vi inte. I stället blev vi ofrivilligt inkastade på ett personalmöte där stämningen inte kändes särskilt god.

Jag har tidigare fört en argumentation som ligger väldigt nära Jan Helins i frågan om spänningen mellan kraven på opartiskhet och kraven på att utgå från demokratin och principen om alla människors lika värde. Men public service låtsas alltför ofta att denna spänning inte finns, och riskerar i stället att odla en ängslig "hen säger si, hen säger så"-journalistik.

Låt oss se det positivt. Veckans hårt kritiserade Aktuellt-inslag lär följas av en fördjupad debatt om spänningsfältet demokrati-opartiskhet. Kanske kan ändå något gott komma ur detta.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Om man skulle lagstifta om alla människors lika värde, hur skulle då de relevanta lagparagraferna se ut. Har Ulf Bjereld något förslag? De tio budorden? Eller skulle det bli hela bibeln?

Anonym sa...

Helin begärde att redaktionen i förväg skulle ha tagit fram
"fakta" om Nya Tider för att kunna beslå tidningen med antidemokratiska
värderingar. Vi är många som väntar på dessa "fakta." De kanske inte finns?
Hur stort värde har slappt Expo-snack om högerextrema miljöer, guilt by
association och annat? Mycket litet. Expo lever på att det finns högerextremister
och att de kan antas vara samhällsfarliga. Utan detta hot inga anslag till Expo.
Det Suk anförde mot DN (lögnerna) är väl belagt i det extranummer Nya Tider
gjorde till mässan. Ex: Sandvikenrapporten, rasismen på brandstationen i Boden.
Normalt erkänner DN aldrig misstag./AN

Anonym sa...

Jag har sett alla inslagen i Aktuellt och dessutom hört debatten på Bokmässan med bl a Janne Josefsson och en journalist från DN. Jag tar mig friheten att utse vinnare och förlorare. Vinnare blev Nya Tider, en perifer högerextrem tidskrift med statligt presstöd som fick en gratisreklam de förmodligen inte kunnat drömma om. Vinnare var också Janne Josefsson i debatten på mässan. Förlorare var Aktuellt inslag 1 och de "nyttiga idioter" som åter framställde en i stort sett betydelselös sekt till ett allvarligt hot mot demokratin. Förlorare var också Jan Helin som var tvungen att backa från det uttalande han gjort för aktuelltredaktionen.
PS Mantrat alla människors lika värde upprepas som om det var självklart vad det innebär "på djupet". Ungefär som att 1+1=2 (åtminstone i den icke postmoderna världen). Högerbloggaren HAX (som också skriver läsvärt ibland) har t ex denna betraktelse
http://martenssonsmeningar.se/2016/09/manniskors-lika-varde-eller-lika-rattigheter/
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Jag skulle vilja be Jan Helin och Jan Josefason ägna sin energi åt något helt annat än detta trams. Blir folk upprörda, så är väl det ett tecken på att demokratin fungerar då....Vad är problemet? Jag tyckte Vavra Suk inte övertygade mig om något vare sig åt det ena eller andra hållet, och likadant med Arnstad. Trams är bästa sammanfattningen av en debatt som inte gav någonting.
Kjell Eriksson