2016-09-06

Vad betyder den israeliska kritiken av Anna Kinberg Batra?

Israelisk media uppmärksammar på ett oväntat sätt moderatledaren Anna Kinberg Batras besök i landet. The Times of Israel skriver att de israeliska värdarna är besvikna på Anna Kinberg Batra för att hon inte uttalat sig tillräckligt positivt om Israel, ett brott mot vad hon påstås ha utlovat före besöket: Before the visit, she presented herself as a close friend and gave us to understand that she would use her visit as a platform for positive statements about Israel. She did not deliver the goods.

Well, uppgifterna är osäkra och bilden lär klarna så småningom. Men intermezzot gestaltar några viktiga drag i relationerna mellan Sverige och Israel, samt ger upphov till en del frågor.

1.) De alliansföreträdare som anklagat Margot Wallström för att vara för kritisk mot Israels agerande får kanske anledning att tänka efter. Den israeliska högerregeringen är extremt snarstucken och inte ens moderatledaren Anna Kinberg Batras försiktiga kritik av den israeliska bosättningspolitiken accepteras.

2.) De svensk-israeliska diplomatiska relationerna har länge varit dåliga. Som nytillträdd utrikesminister var Carl Bildt redan år 2006 ytterst hård i sin kritik av av Israel, och i praktiken var även han under långa perioder portad i Israel. 

3.) Ligger det något i påståendena att Anna Kinberg Batra i förväg skulle ha utlovat positiva omdömen om Israel, i syfte att förbättra möjligheterna att få till stånd ett möte med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu? Jag hoppas att Anna Kinberg Batra redan i kväll bestämt dementerar att så varit fallet.

Relationerna mellan Sverige och Israel har dessvärre länge varit en inrikespolitisk stridsfråga. Det vore befriande om allianspartierna och de rödgröna kunde enas i sin kritik av Israels grova folkrättsbrott, samtidigt som de naturligtvis också kritiserar folkrättsbrott och olagligt våld från den palestinska sidan. De goda krafterna på båda sidor i konfliken förtjänar stöd, och det stödet blir mer effektivt om det kan ges i enighet. Konfliken mellan Israel och Palestina är för allvarlig för att reduceras till en inrikespolitisk stridsfråga i Sverige.

13 kommentarer:

Orion77 sa...

Man kan undra om AKB är medveten om att hon gästar en regering som är i direkt nedstigande led arvtagare till det terroristgäng som den 17 september 1948 i ett bakhåll på en gata i Jerusalem mördade FN:s medlare, däribland greve Folke Bernadotte och den franske flygöversten André Sérot. Greve Bernadotte, medlem av Sveriges kungahus, just han som med "de vita bussarna" räddade ett stort antal offer för den nazistiska terrorn i slutskedet under andra världskriget.

Anonym sa...

Israel har en högerregering och Palestina har en vänsterregering. Det är angeläget att Sveriges regering med utrikesministern i spetsen fortsätter att kritisera Israel med anledning av ockupationen. Om moderaterna delar regeringens ställningstaganden, innebär det en större tyngd i kritiken av Israel.
För att få en ännu större kraft i kritiken bör utrikesministern kontakta sin kollega i Iran Mohammad Javad Zarif för att diskutera vad Iran kan göra i kampen mot Israels ockupation. Kampen handlar ju inte bara om Västbanken, östra Jerusalem och Gaza utan också Golanhöjderna måste befrias och återlämnas till Syrien. En fördel i kampen är att Hizbollah numera har en mycket bättre militär styrka jämfört med kriget för tio år sedan.
Mark Twain

Anonym sa...


Vad gäller svensk kritik av israeliska regeringens beslut i olika frågor, så förstår jag överhuvudtaget inte varför svenskarna lägger näsan i blöt. Finns det inte tillräckligt problem på närmare håll i Europa och Sverige att lösa? Vad med Turkiets olagliga ockupation av 40% av Cypern och de olagliga turkiska bosättningarna i Cypern? Och vad med europeiska poliskårers olagliga avrättningar av sina egna och andras medborgare? Det senare gäller även svenska polisens olagliga avrättningar av helt fredliga människor som råkade ha en kniv i handen.

Unknown sa...

Det fria ordet har aldrig varit så svag som nu,penning kolonialism härskar nästan överallt ,det verkar och det känns att alla stater i världen,som önskar ha bra relationer med USA måste gå genom Israel ,annars kommer Guds vrede genom kapital marknaden i USA .den enda chansen vi har är folkrörelser,som ligger dåligt till

Anonym sa...

De drängte även King David Hotell i Jerusalem 1948 där 91 dog, 46 skadades svårt

Idioten som varledare för den sionistledda terrorgruppen Irgun var Menachem Begin som fick - förutom att han blev utsedd till Israel's premiärminister - Nobels fredspris. Man vet inte pm man ska skratta eller gråta över vansinnet

Anonym sa...

Orion - guilt by association? Den svenska regeringen är en direkt arvtagare till socialdemokraterna som begärde att tyskarna skulle sätta en J stämpel i judars pass, så de inte kunde komma in i Sverige. Samma socialdemokrater som sysslade med tvångssterilisering av sina egna medborgare. Utöver det, är jag mycket förvånad över din betoning att FB var medlem i Sveriges kungahus. Anser du att han därmed var värd mer än alla andra människor?

Mark Twain - ett lämpligt diskussionsämne med Iran skulle vara den turkiska ockupationen av norra Cypern, samt hur Iran kan använda sin militära styrka mot Turkiet för att befria grekcyprioterna.

Anonym sa...

Ulf! När det gäller Israel tar du tydligen in vilka skabbiga argument som helst (Orion och Mark Twain). Det är anmärkningsvärt, är dessa inlägg ett uttryck för dina åsikter?

Orion77 sa...

@Anonym 10:14
Jag konstaterar att Sveriges Kungahus drog den korrekta slutsatsen av mordet på FN:s medlare dvs greve Folke Bernadotte, överste André Sérot m fl: Kungahuset har konsekvent avstått från att besöka Israel.

AKB borde ha följt Kungahusets exempel.

Anonym sa...

Israel begår grova folkrättsbrott. Det är hög tid att palestinierna på Västbanken, östra Jerusalem och Gaza befrias från det israeliska oket liksom syrierna på Golanhöjderna. Hur ska Sverige förmå Israel att upphöra med ockupationen? Jag delar Mark Twains förslag om att söka kontakt med Iran i frågan. En annat sätt kan vara det som doktor Anna Karin Hammar, Svenska Kyrkan pläderar för nämligen BDS. Alltså att samtliga varor (och tjänster?) från hela Israel bojkottas. Dr Hammar är en central och inflytelserik företrädare för Svenska Kyrkan, som har sex miljoner medlemmar. Bör förresten inte Socialdemokrater för tro och solidaritet (SDS också plädera för BDS?

Allt detta tillsammans kanske kan få Israels regering att ta sitt förnuft till fånga.
Willa Cather

Anonym sa...

Orion 9:43,

Intressant. Med andra ord - du föreslår alltså att guilt by association borde vara grunden för Sveriges utrikespolitiska diskurs. Jag förmodar du på samma vis anser att österikiska politiker eller ämbetsmän inte skall besöka Serbien, bulgariska politiker borde aldrig besöka Tyskland, koreanska politiker borde aldig resa till Japan, osv.

Eftersom Jordaniens kung Abdullah I mördades av en palestinier i Jerusalem 1951, så undrar jag hur du ser på realtionerna mellan Jordanien och Palestinska Myndigheten?

Vad med faktisk skuld? Abbas hjälpte till att finansiera mordet på de 11 israeliska idrottsmännen i Munchen 1972. Konsekvensen kräver att din protest är lika högljudd mot att AKB besökte Palestinska Myndigheten.

Orion77 sa...

Jag avstår från att kommentera den anonyme kl 9:31 som tycks ha kört fast i sitt argument. Vad jag avser är Sveriges relation till Israel.

I stället vill jag tacka för, och instämma i, kommentaren kl 12:32 em av Willa Cather. En kraftfull anslutning till BDS skulle kanske, som Willa Cather hoppas, kunna få Israels regering att ta sitt förnuft till fånga.

Men jag tvivlar på att där finns något förnuft att fånga in. Det har inte låtit sig göra på snart 70 år.

Anonym sa...

Orion och Cather -

Det är helt OK att vilja bojkotta ALLA länder i världen som ockuperar ett annat territorium. Men om ni förespråkar BDS mot Israel utan att samtidigt förespråka BDS mot Turkiet (ockupation av norra Cypern och fördrivning av grekcyprioterna) då är ni ute på mycket tunn is över grumliga vatten.

Det finns ett ord för diskriminerande särbehandling av judar. Ordet är inte BDS, utan anti-semitism.

Orions sista rad om 70 år visar klart och tydligt att han/hon rör sig kring förnekande av Staten Israels existensberättigande, utan någon som helst koppling till ockupation av de omtvistade territorierna.

Anonym sa...

Anonym 8:21, bra sagt om att bojkotta alla länder. Vilka är det som kört fast? Dagens terroroffer och uppvigling till mer våld verkar inte bekymra det minsta. Ulf Bjereld, det är inte AKBs kritik av bosättningar i sig som stör så många, Det är avsaknaden av någon som helst öppen kritik mot Fatah, ditt systerparti, för att inte tala om Hamas. Det är att hon, liksom svenska regeringen har så dålig koll på palestinska ledares hemska aktiviteter, som har hindrat fred med ALLA israeliska regeringar, vänster som höger. Andra som skrivit så märkligt israelfientligt här verkar vara lustigkurrar som ironiserar.
A-K Roth