2016-09-28

Shimon Peres och hans politiska gärning

Israels förre president Shimon Peres avled natten till igår, 93 år gammal. Genom sin långa politiska gärning förkroppsligade Shimon Peres staten Israel och dess utveckling - från tillblivelsen 1948, över junikriget och ockupationen 1967 med den efterföljande bosättningspolitiken, Oslo-avtalen i början av 1990-talet fram till det dödläge som i dag kännetecknar fredsprocessen i den israelisk-palestinska konflikten.

Shimon Peres var vänsterpolitiker och ledamot av det israeliska parlamentet Knesset i nästan ett halvt sekel (1959-2007). Han var minister i tolv regeringar, premiärminister två gånger (1984-1986, 1995-1996) samt Israels president 2007-2014. Under många år uppfattades Shimon Peres internationellt som en fredsduva, särskilt i samband med utarbetandet av de Oslo-avtal som avsåg att lägga grunden till fred och en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina. Oslo-avtalen innebar att Shimon Peres tillsammans med Yitzhak Rabin och Yassir Arafat 1994 tilldelades Nobels fredspris. Men avtalen har ännu ej förverkligats. Shimon Peres har genom sin långa politiska gärning ett ansvar för  tillkomsten av de Oslo-avtal som avsåg att skapa fred och lägga grunden till en palestinsk stat, men också för Israels folkrättsbrott och olagliga bosättningspolitik som ju utgör ett allvarligt hinder för freden och för tvåstatslösningen.

 I dag styrs Israel av en regering med högerextrema inslag och landet fortsätter sin olagliga bosättningspolitik. Det palestinska ledarskapet är splittrat mellan Fatah och Hamas och försoningsprocessen har gått i stå. De lokalval som skulle ha genomförts i höst har skjutits på en obestämd framtid.

Några nya fredsförhandlingar mellan israeler och palestinier är inte i sikte. Sannolikt behövs det ett ledarskifte på båda sidor i konflikten för att förhandlingar skulle ha en möjlighet att bli framgångsrika. En del hoppas på att USA:s president Barack Obama ska utnyttja sina sista månader vid makten till att lansera en ny resolution i FN:s säkerhetsråd som kan lägga grunden till en nystart på fredsprocessen. Jag tvivlar - men låt oss hoppas!

Jag kommenterade Shimon Peres och hans politiska gärning i P1 Morgon tidigare i dag.

5 kommentarer:

Anonym sa...

En undran... är det möjligt att Israel ska förhandla med en part som inte accepterar motpartens existens? Som om Israel skulle förhandla om sin egen förintelse...? Arabsidans totala hat och omedgörlighet är det stora problemet. Annars hade det varit fred för länge sedan.

Anonym sa...

Ulf, du kan sedan många år tillbaka det mesta om denna konflikt. Alltså båda sidornas styrkor och svagheter vad avser ledarskapet.

Delar din uppfattning om att det behövs ett generationsskifte i ledningen för både Israel och Palestina. Vad händer på den palestinska sidan? Abbas har varit president i elva år och hans mandat har gått ut för flera år sedan. När tror du att det palestinska folket, får välja en ny president?

Jack London

Anonym sa...

Hmm. Inte mycket koppling mellan rubriken och innehållet. Shimon Peres politiska gärning borde väl handla om - Shimon Peres, och inte Ulf Bjerelds politiska åsikter om det nuvarande diplomatiska spelet mellan Israel och Palestinska Myndigheten.

Anonym sa...

Peres politiska gärning på det inrikespolitiska planet har satt betydligt större prägel på det israeliska samhället än Oslo-avtalen och nybyggarsamhällen, som Ulf fokuserar på. I Israel står han som upphovsman till IAI, arkitekten och den drivande politiska kraften bakom Israels påstådda kärnvapenprogram, den politiska piskan som genomförde den ekonomiska stabiliseringsplanen 1985, medarkitekt bakom transportinfrastrukturen samt mycket mera.

Anonym sa...

Igen, varför ignorerar du genomgående de våldsamma och rasistiska aktiviteterna på den palestinska sidan som står i vägen för fred?
A-K Roth