2016-09-13

Om Riksmötets öppnande, Kungen och Anna Ekström

Vid riksmötets öppnande läste statsminister Stefan Löfven i dag upp regeringsförklaringen och meddelade att han utsett tidigare generaldirektören vid Skolverket Anna Ekström till ny gymnasie- och kunskapslyftsminister. Dessförinnan hade kung Carl XVI Gustaf hållit ett anförande och förklarat 2016/2017 års Riksmöte öppnat.

Om regeringsförklaringen är det inte så mycket att säga. Den var stram till formen och fokuserad på att lyfta fram vad regeringen tidigare åstadkommit och vilka satsningar och strategier som nu väntade. Men jag noterade att tyngden i texten låg på traditionella vänster-högerfrågor och fördelningsfrågor. Den så kallade GAL-TAN-dimensionen (ungefär Grön, Alternativ, Liberalistiskt vs Tradition, Auktoritet, Nation), med frågor kring till exempel svenska värderingar, lag och ordning och flyktingmottagning, var nedtonad. Nu tror jag regeringsdeklarationen i sig är en plattform som gör sig bättre för vänster-högerfrågor än för GAL/TAN-frågor - men det kan också vara ett försiktigt tecken på att den politiska dagordningen håller på att förändras.

Däremot uppehöll sig kung Carl XVI Gustaf vid värderingar. Jag noterade att han talade om "våra" värderingar och inte om "svenska" värderingar. Bra, det är mer inkluderande och generellt. (Även om ordet "våra" i sin tur syftade tillbaka till "svenskars".) De värderingar kungen lyfte fram var följande: Värderingar som tron på alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, tron på ett demokratiskt styrelsesätt, religions- och yttrandefrihet. Tyckte mig ana att Kent Ekeroth, Björn Söder och några till vred sig lite besvärat vid dessa kungsord.

Jag blev väldigt glad över att Anna Ekström blev ny gymnasie- och kunskapslyftsminister. Anna Ekström utstrålar kompetens och klokhet, och hon kommer att ha lätt att söka samarbete över blockgränserna. Så skrev till exempel Birgitta Ohlsson (L) nyss på Twitter: Så genuint roligt att Anna Ekström blivit ny minister. Meritokrati när den är som finast.

Jag kommenterar regeringsförklaringen och utnämningen av Anna Ekström för Svenska Dagbladet.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker att Per Gudmundson i SvD sammanfattar denna regeringsförklaring (och regeringsförklaringar i allmänhet) bättre än Ulf :"Förteckningen över vad regeringen Löfven ämnar åstadkomma under det innevarande riksdagsåret är inte precis blygsam. ”Äldrebostadsbristen ska byggas bort.” ”Långtidsarbetslösheten ska knäckas”. ”EU-samarbetet ska bättre svara upp mot medborgarnas förväntningar.” ”Överutnyttjande och felaktigt utnyttjande av våra välfärdssystem och socialförsäkringar ska förhindras.” ”Det ska vara tryggt i Sverige.” ”Unga tjejer ska inte behöva tveka inför att besöka festivaler eller konserter.” ”Var du bor eller vilken skola du går i ska inte avgöra din framtid.” ”Ingen ska behöva utsättas för hat eller hot på grund av sin tro, sitt kön, sin hudfärg, sin kärlek, sin identitet eller sin funktionsnedsättning.” ”Ingen ska behöva tigga i Sverige.” ”Alla skolor ska vara bra skolor.” ”Terrorismen ska övervinnas.”
Som alla förstår kommer inget av detta inträffa. Det är påståenden helt utan verklighetsförankring. Det är bara besvärjelser." Dock håller jag med Ulf när han skriver: "Men jag noterade att tyngden i texten låg på traditionella vänster-högerfrågor och fördelningsfrågor." Det tycker nog Gudmundson också: "Socialdemokraterna har gjort sina trollformler, som möjligen tidigare har fungerat som slagord på första maj, till regeringsretorik."
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

"Värderingar som tron på alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, tron på ett demokratiskt styrelsesätt, religions- och yttrandefrihet. Tyckte mig ana att Kent Ekeroth, Björn Söder och några till vred sig lite besvärat vid dessa kungsord"

Att SD inte skulle ställa sig bakom uppräknade värderingar , utan vrida sig besvärat , är nog mer ett önsketänkande än en realitet.
Däremot så borde de som har de muslimska länderna som förebilder inte bara vrida sig , utan snarare gå i spinn av de kungsord som är självklara för alla vi som bejakar demokratin i Sverige.
Att många är kritiska till den vansinniga massinvandringspolitiken som förts och som orsakar kommunerna allt större ekonomiska problem, är inte detsamma som att folks värderingar skulle vara odemokratiska.

Jonas sa...

Det vore intressant att höra din kommentar till hur kungen klarade sin konstitutionella balansgång i år. I mina öron gör han ett tydligt politiskt ställningstagande när han om EU säger "Vi måste fortsätta tro på samarbete länder emellan och på ett förbund som garanterar fredlig samverkan.". 24 procent av svenskarna är trots allt emot EU (SCB maj 2016), och britterna har nyss röstat för att lämna.

Ulf Bjereld sa...

Jonas: Jo, jag höjde faktiskt på ögonbrynen och undrade om det skulle bli några reaktioner. Men din reaktion här är den enda jag hittills har sett. Formuleringen är för mig ett gränsfall.