2015-05-10

Inför kvällens partiledardebatt i SVT Agenda

Uppdaterat söndag 10 maj kl 22.10: Några korta intryck från kvällens partiledardebatt i SVT Agenda.

1.) Det är uppfriskande att se politisk träta inte bara mellan blocken utan också inom blocken. Jonas Sjöstedts kritik av Åsa Romsons linje i vapenexportfrågan var sylvass. Det är alltid lättare att vara i opposition.

2.) Också skönt att se fokus på de politiska sakfrågorna, inte på regeringsfrågan, Decemberöverenskommelsen eller det politiska spelet.

3.) Bäst debattörer i kväll var Jonas Sjöstedt, Annie Lööf, och Jakob Forssmed. Stefan Löfven och Jan Björklund var stabila. Anna Kinberg Batra och Åsa Romson hade svårt. Jimmie Åkesson deltar som vanligt utom tävlan, eftersom han kommer bort i alla frågor som inte handlar om invandring.

Sammantaget var det en pigg och underhållande debatt som vittnade om ett lite mer öppet politiskt landskap än det vi vant oss vid under blockpolitikens primat.
*

I kväll är det partiledardebatt i SVT Agenda. Det hade varit roligt att se Ebba Busch Thor debutera i dessa sammanhang, men hon har i hast fått annat för sig.

I stället blir det intressant att se hur en ansatt Anna Kinberg Batra och återkommande Jimmie Åkesson lyckas hävda sig.

I sak riskerar debatten i kväll att bli en aning tunn. Den rödgröna regeringen sitter fortfarande fast med Alliansens budget. Och Dagens Nyheter skriver i dag på ledarplats att "Alliansen går på tomgång". I en ytterst kritisk artikel menar tidningen att nyhetshalten i allianspartiernas vårbudgetar visade sig vara "häpnadsväckande låg". Folkpartiets och Centerpartiets budgetförslag ger "vilsna intryck" och Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag kännetecknas av "bristen på besked".

Dagens Nyheters beskrivning av allianspartiernas idéfattigdom är lätt att instämma i. Däremot sprudlar inte direkt Dagens Nyheter själv av goda idéer för en borgerlig politik. Tidningen nöjer sig med att i allmänna ordalag diskutera behovet av "genomgripande reformer för ökad integration och större social rörlighet" eller kanske "en modernare arbetsrätt". I övrigt är det tomt.

Det är inte särskilt konstigt att svensk politik just nu går på lågvarv. Efter supervalår, regeringsskifte, hot om extra val och Decemberöverenskommelsen har flera partier behov av stabilitet.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fullt upp med att som minoritetsregering försöka få igenom sina förslag i riksdagen. Inom Moderaterna utmanas Anna Kinberg Batras ledarskap. Partiets väg efter Fredrik Reinfeldt är ännu oklar. Kristdemokraterna har just genomgått ett partiledarbyte, präglat av en strid mellan olika falanger inom partiet. Folkpartiet gjorde ett katastrofval och debatten om partiet kretsar nu mest kring ansvaret för krisen i den svenska skolan och varför Jan Björklund inte avgår. Inom Sverigedemokraterna har skandalerna och de inre partistriderna i vanlig ordning avlöst varandra. Vikarierande partiledaren Mattias Karlsson har inte lyckats förhindra att dessa partistrider utspelat sig inför offentligheten.

Endast inom Centerpartiet och Vänsterpartiet tycks hälsan tiga still. Annie Lööf har genom de övriga allianspartiernas svaghet en möjlighet att stärka Centerpartiets ställning inom Alliansen. Jonas Sjöstedt kan sitta bekvämt på två stolar samtidigt. Som ledare för ett oppositionsparti slipper han ta ansvar för regeringen politik, samtidigt som han genom Decemberöverenskommelsen ges inflytande över just regeringspolitiken. Makt utan ansvar, och det utan att han ens bett om det och i en riksdag där högerpartier har majoritet. Jonas Sjöstedt nyper sig nog i armen då och då, för att kolla att han inte drömmer.

Jag ser fram mot en spännande och intressant debatt. Men jag tror inte den ger några klara indikationer på hur svensk politik kommer att utveckla sig den närmaste tiden.

3 kommentarer:

Anonym sa...


Det stora problemet för alla
partier utom SD är att få fram
pengar till angelägna reformer
UTAN ATT REVIDERA ASYLPOLITIKEN!
Där är de fastlåsta. Den får kosta
hur mycket som helst. Lätt för
det enda oppositionspartiet att
ge löften som är finansierade.
/AN

Anonym sa...

1. Om integration. Fyra linjer: SD, m+fp+kd, c, s+mp+v. (SD), m, fp och kd vill begränsa migrationen eftersom de insett att nuvarande volymer kombinerat med strukturen på invandrarna är omöjliga att integrera (läs t ex Alexander Nilsons balanserade analys:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/integration-visst-men-fragan-ar-hur_4549868.svd utan skygglappar. c:s nyliberala linje går ut på att sänka trösklarna, dvs sänka lönerna och öka otryggheten. S, mp och v vill fortsätta mp:s ur ett europeiskt perspektiv extrema politik men saknar svar på hur de ska lösa att bara hälften av invandrarna har sysselsättning efter 7 år. S dilemma illustreras av att enligt SIFO stöder bara 34% av LOs medlemmar s medan hela 26% stöder SD. Mycket illa för arbetarpartiet. Men Ylva Johansson har lovat att fixa jobb till nyanlända inom 2 år...
2. Bostadspolitiken. S+mp+v vill subventionera byggande av hyreslägenheter. Borgarna pratar mest om regelförändringar. Inget av detta löser den stora bostadsbristen. Huvudproblemet är att de flesta bostadssökande inte har råd att betala hyror eller insatser i nyproduktionen. Byggarna bygger det de får avsättning för. Med tanke på att de "betalningssvaga" ökar eftersom en stor del av befolkningsökningen beror på invandringen. Så se tyvärr verkligheten ut. Snabbare planprocesser och regelförändringar är bra men helt otillräckliga. Därför kommer bristen att bestå under överskådlig tid.
3. Vapenexport. S och m vill egentligen exportera även till diktaturer för att trygga Sveriges vapenindustri. Utopisterna i v och mp (och delar av s) vill i praktiken bara ha ett verbalt försvar.
4. För övrigt tycker jag att Lööf och Sjöstedt argumenterade bäst för sina ståndpunkter även om jag inte delar dem. Löfven tycks inte tänka egna tankar utan säger det han matats med av andra. Kinberg Batra har blivit överkörd i migrationspolitiken och vågar inte säga att förslagen syftar till att minska volymerna. Vice statsminister Romson visar att s fått en kvarnsten runt halsen som förmodligen medför att alliansen regerar igen senast 2018. Många traditionella socialdemokrater - arbetare inom industri och byggnad - förstår inte att detta är "vår naturliga" samarbetspartner".

Anonym sa...

Det går ju att spekulera lite, tex valde SvT att tala om försvarsindustriexport, och inte försvars-/säkerhetspolitik, det var nog bra, för tittarna hade inte klarat av utrikespolitiken. Ett tips där inför framtiden är att försöka hyfsa debatten i Sverige så att vi kommer ut ankdammen, till att gälla fyra nivåer:

1. Global.
2. EU
3. Nationell
4. Regional/lokal

Dvs hönan och ägget frågor i Svensk demokratisk debatt, det är ingen liten begreppslig fråga, om vad som utgör grunden för den politiska debattens asnvarsnivåer, som i sin tur avgörs
i relationen mellan:

- Folket
- Elit 1 (Regering+myndigheter)
- Elit 2 (politiken+partier)
- Elit 3 (näringsliv, PR, media)
- Elit 4 (kändis, akademi, kultur)
- Omvärlden, (omvärldseliterna

S.W