2015-05-12

Därför är det rätt att stödja Ship to Gaza

För den som aldrig besökt Gaza är det säkert svårt att föreställa sig den stämning som råder i detta område - litet som en fjärdedel av Öland - där 1.6 miljoner människor sitter inspärrade utan möjlighet att komma ut. Jag tänker särskilt på alla unga pojkar och flickor som växt upp där utan att någonsin kunnat lämna området och som under överskådlig framtid inte heller kommer att kunna göra det. Hur tror ni dessa unga pojkar och flickor påverkas som människor, när de fostras och tvingas växa upp och under dessa omständigheter?

Humanitära organisationer och människorättsorganisationer som Amnesty International och Röda Korset har gång efter gång fördömt blockaden av Gaza. De har kallat den för en kollektiv bestraffning – ett brott mot internationell lag – som särskilt drabbar barn och sjuka.

Själv deltog jag i dag i en manifestation till stöd för folket i det blockerade Gaza genom att resa en kort etapp med Ship to Gazas trålare Marianne mellan Helsingborg och Malmö. För mig är det självklart att stödja Ship to Gaza, som denna gång skall försöka ta sig till Gaza för att överlämna fiskebåten som en solidaritetsgåva.

Bland dem som kritiserar Ship to Gaza är det tre argument som ständigt återkommer.

1. Varför lämnar ni inte över gåvorna till Israel, så kan Israel se till att de kommer fram till Gaza? Mitt svar: Ship to Gaza är inte enbart en humanitär organisation, utan också - och främst - en politisk organisation. Det humanitära stödet har ett värde i sig. Men om blockaden inte bryts kommer lidandet och den humanitära nöden att fortsätta. Röda Korset menar att humanitärt bistånd aldrig kan kompensera blockadens skadeverkningar. Genom att själva styra färden mot Gaza bidrar man till att stärka opinionen mot blockaden av Gaza och därigenom också till att blockaden skall kunna brytas.

2. Varför sänder ni inte ett fartyg någon annanstans, där nöden kanske är ännu större? Till exempel till Syrien eller till Libyen? Mitt svar: Detta argument är kanske det jag tycker allra sämst om. De som anför argumentet är ofta personer som själva inte gör någonting alls. Jag skulle gärna stödja andra Ship to X-rörelser också. Men få av dem som klagar på Ship to Gaza är själva beredda att ta ansvar och gå från ord till handling.

3. Stöd åt Ship to Gaza innebär ett indirekt stöd till Hamas. Mitt svar: Det är alltid ett bekymmer med humanitär hjälp åt ett folk som lever under en förtryckande regim. Blockaden som pågår drabbar människorna som bor i Gaza på ett plågsamt och ett otillbörligt sätt. Blockaden och isoleringen bidrar också till att skärpa Hamas grepp över Gazas befolkning. Jag tycker oerhört illa om Hamas som organisation, men accepterar inte för den skull den blockad som så svårt plågar Gazas folk, särskilt sjuka och barn.

 Därför är det rätt att stödja Ship to Gaza. Blockade måste brytas nu.

7 kommentarer:

A-K Roth sa...

Jag undrar om du tycker tillräckligt illa om Hamas och dess metoder eller förstår att Hamas tar över eller hindrar hjälp till befolkningen hur den än kommer. De här skeppen blir i effekt moraliskt stöd till de rådande terrormakten i Gaza. Inte för att deltagarna förstått det...

BB sa...

Tack för bra argument!

A-K Roth sa...

Tack för erkännandet. Eller så menande du UB? :)

Anonym sa...

Du skriver att det är både en humanitär och politisk aktion. Men främst en politisk. Invändning nummer tre i din artikel handlar om huruvida aktionen är ett stöd till Hamas. Där betonar du den humanitära sidan. Vill du kommentera även den politiska sidan avseende Hamas.
Willa Cather

olof den andre sa...

Är det inte befolkningen i Gaza som röstat fram Hamas till styret?

Tina G sa...

Har inte Gaza en gräns mot Egypten också. Förstår inte hur man kan säga att Israel utövar blockad mot Gaza när det finns ett muslimskt land som kan se till att mat, byggmaterial och annat livsnödvändigt lätt kan fraktas raka vägen in i Gaza. Varför ta omvägen med ett skepp från Sverige?

Anonym sa...

Hamas bildades 1986 då hade Gaza varit ockuperat i tjugo år (och Israel hade etnisktrensat Palestina i nästa fyrtio år). Hamas är ett resultat av Israels ockupation.