2015-05-22

Kommer FIFA att suspendera Israel?

Israel riskerar att suspenderas från den internationella fotbollsorganisationen FIFA. I slutet av maj kommer FIFA att ta ställning till ett förslag om att suspendera Israel, och om förslaget röstas igenom kommer israeliska lag inte att kunna delta i Champions League eller EM för landslag 2016.

Det är det palestinska fotbollsförbundet som har fört fram förslaget, och motiveringen är bl a att Israel genom att begränsa palestinska fotbollsspelares rörelsefrihet förhindrar dem att spela matcher, att Israel tillåter lag från de illegala bosättningarna på ockuperade områden att spela i det israeliska seriesystemet, samt att Israel ser mellan fingrarna med rasistiska slagord riktade mot araber från läktarna.

Förslaget om att suspendera Israel från FIFA har framförts vid tidigare tillfällen, men då har FIFA hanterat frågan genom kompromisser. Denna gång tycks det vara ett skarpare läge, och det kan inte uteslutas att FIFA verkligen beslutar att suspendera Israel.

Kritiken mot Israels agerande är ofta starkare inom Israel än i omvärlden. Så skriver till exempel den liberala tidningen Haaretz inflytelserike medarbetare Gideon Levy att han hoppas att FIFA gör slag i saken och verkligen suspenderar Israel. Under rubriken Dags för FIFA att ge Israel rött kort ("Time for FIFA to show Israel the red card") argumenterar Levy för att en suspendering av Israel kan innebära en spelvändare i konflikten mellan israeler och palestinier. Han tror att en suspendering från FIFA kan följas av ytterligare bojkottaktioner mot Israel, vilket i sin tur kan leda till att Israels medborgare vaknar upp och inser att Israel måste förändra sin politik för att inte riskera att isoleras av världssamfundet.

Jag är - som läsaren av denna blogg vet - försiktigt skeptisk till bojkotter. De är sällan verkningsfulla och riskerar att skärpa motsättningar i stället för att lösa upp dem. Naturligtvis finns det undantag. Sanktionerna mot Sydafrika är ett sådant exempel. Jag tror att Gideon Levy önsketänker en del när han tror att internationella sanktioner mot Israel skulle påverka den israeliska opinionen i den riktning han önskar. Men kanske har han rätt. Historien skriver vi alltid i efterhand, aldrig i förväg.

Palestinas förstärkta diplomatiska status har ökat palestiniernas möjligheter att sätta internationell press på Israel. Gideon Levys artikel visar att en sådan internationell press bland många israeler inte heller klingar ohörd. Det, om något, borde oroa den högerdominerade israeliska regeringen.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Gideon Levys åsikter delas endast av en försumbart liten minoritet av israeler.

De israeliska nybyggarsamhällena är helt lagliga, i enlighet med Oslo-traktaten.

Om palestinierna har nått sådan diplomatisk styrka att de kan förmå FIFA att slänga ut Israel och instifta andra bojkottåtgärder, då måste det väl betyda att palestinierna är den starkare parten i konflikten. Ansvaret för att lösa konflikten faller på den starkare parten brukar Bjereld skriva. Därmed faller ansvaret helt på palestinierna, både för att ha skapat konflikten och för att lösa den.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Ulf Bjereld sa...

Tikotzinsky: Visst representerar Gideon Levy en minoritet i Israel. Hade han representerat en majoritet hade frågan om att suspendera Israel från FIFA aldrig varit aktuell. Däremot är han en respekterad röst - både innanför och utanför Israel. Det är därför han nu får så starkt genomslag för sin ståndpunkt i frågan.

Det råder - som du mycket väl vet - bred internationell enighet om att bosättningspolitiken bryter mot fjärde Genèvekonventionen, vilken förbjuder en ockupationsmakt att överföra delar av det egna landets befolkning till ockuperat område.

Anonym sa...

G. Tikotzinsky, Tel Aviv, 9:53 em menar att de ”israeliska nybyggarsamhällena är helt lagliga, i enlighet med Oslo-traktaten” medan Ulf Bjereld, 10:21 fm menar att ” bosättningspolitiken bryter mot fjärde Genèvekonventionen”.
Min magkänsla säger mig att bägge inte kan ha rätt. Skulle vara intressant om de bägge tyckarna ville citera de skrivningar de anser stöder deras tyckande. Och vem är parter i Oslo-traktaten respektive Genèvekonventionen? Och är det möjligt att förhandla bort Genèvekonventionen?

Anonym sa...

Kommer FIFA suspendera Israel? Svaret är ja om tre fjärdedelar av de 209 medlemsländerna röstar för det. Jag tror att Sepp Blatter inte skulle gilla det. Han har nog med bekymmer på sin ålders höst beträffande den kritik FIFA får för att de valt Ryssland och Qatar att arrangera VM 2018 och 2022.

Abbas gör antagligen den bedömningen att oavsett om suspensionen verkställs eller inte kommer själva aktionen att försvaga Israels ställning och att Palestinas position motsvarande stärks. Den som lever får se.
Willa Cather

Anonym sa...

Oslo-traktaten står över Geneve-protokollen i den internationella traktat-hierarkin. Ett senare, bilateralt traktat står över ett tidigare multi-lateralt.

Intressant i sammanhanget är också San Remo konferensen och det åtföljande Sevres-traktaten som fastställdes av Nationernas Förening. Traktaten, som blev internationell lag genom NF, gäller fortfarande. De är visserligen underställda Geneve IV, men enligt Sevres är Judeen och Samarien (populärt kallat Västbanken) inte ockuperade, och då gäller inte Geneve.

Klyschan att nybyggarsamhällena bryter mot Geneve IV har fått stor politisk genomslagskraft de senaste åren, det stämmer. Men politiska åsikter står ibland mycket långt från den juridiska verkligheten. Det råder ganska stor juridisk enighet om att Geneve IV inte är applicerbart vad gäller de omtvistade territorier (Västbanken) som står under israelisk militär kontroll.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Anonym sa...

Abbas ägnar sig åt att försöka komma åt Israel med nålstick. Man blir inte imponerad av det palestinska ledarskapet. Abbas, vars mandatperiod gick ut den 9 januari 2009, agerar på övertid. Min förhoppning är att nästa generations ledare på den palestinska sidan och även den israeliska kan med stöd från den yngre generationen agera förtroendefullt och tillitsfullt som därmed leder till att konstruktiva förhandlingar kan inledas.
Jack London

Ulf Bjereld sa...

Anonym 1:06 Genèvekonventiones artikel 4, vilken Israel erkänt, förbjuder en ockupationsmakt att föra över delar av sin befolkning till ockuperat område. Haagkonventionens artikel 55 betonar ockupationsmaktens ansvar att inte förändra status quo på ockuperade områden.

Det finns ingenting i Oslo-avtalen som förändrar bosättningarnas olagliga status (och jag noterar att Tikotzinsky inte heller preciserar sitt påstående att så skulle vara fallet).

Den ståndpunkt jag här anfört delas av inte bara av FN och EU, utan stöds också entydigt av Israels bästa vän i världspolitiken, det vill säga USA.

Anonym sa...

Hinner Sepp Blatter att ta sig an Abbas önskemål om att sparka ut Israel från FIFA-familjen? Tveksamt. Han fokus på mötet, tror jag, är att distansera sig från de nära medarbetare som är anklagade för grova brott.
Willa Cather