2014-03-11

Knivdåden i Malmö - i mediebevakning och debatt

Våldsdådet i Malmö där två män och två kvinnor knivskars av personer med koppling till högerextremistiska rörelser beskrevs på helt olika sätt i gårdagens SVT Rapport och TV4 Nyheterna. SVT Rapport refererade i sin 19.30-sändning till helgens våldsamheter i Malmö. Upphovet till knivattacken beskrivs som att när grupperingarna stötte på varandra blev det bråk. TV4 Nyheterna hade en tydligare vinkel: En grupp med kopplingar till nazistiska Svenskarnas parti brutalt misshandlade och knivskar minst fyra personer.

Skillnaden i de båda beskrivningarna är avsevärd. SVT Rapport gör ingen egen tolkning av det inträffade, utan låter väldigt allmänna formuleringar prägla introduktionen till det efterföljande inslaget. TV4 Rapport har i stället en egen tolkning, en egen analys av det inträffade. Det är inte svårt att läsa in SVT Rapports mer allmänna beskrivning av det inträffade i den pågående diskussionen om huruvida public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television i sin ängslan över att inte vara tillräckligt opartiska i stället blir överdrivet försiktiga.

Efter knivdåden i Malmö framfördes principen "allt politiskt våld är fel - oavsett om det kommer från vänster eller höger" i olika tappningar, närmast som en reflexartad reaktion eller som ett mantra. Jag har lite svårt för den reaktionen. Inte för att principen är fel. Tvärtom, användande av våld som politiskt medel är alltid fel och skall alltid fördömas. Men ett reflexartat framförande av den principen efter varje enskilt våldsdåd riskerar att bli ett hinder för analys och självständig bedömning av det inträffade. Vill vi förstå bevekelsegrunderna för det våld som används av grupperingar på den yttersta högerkanten eller yttersta vänsterkanten får vi inte låta vårt eget avståndstagande från våldshandlingar leda till en kålsuparanalys. Ytterlighetsgrupperingarna kan ibland ha en viss våldsromantik gemensamt, men den materiella och den ideologiska grunden för deras användande av våld skiljer sig åt.

I dag är den yttersta högern i form av Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen mobiliserad. Svenskarnas parti satsar kraftfullt på höstens val och kandiderar i flera kommuner. Medlemmar i Svenska motståndsrörelsen var involverade i attacken mot den anti-rasistiska manifestationen i Kärrtorp för en tid sedan. De våldshandlingar vi nu upplevt bör analyseras i ljuset av denna mobilisering - inte avfärdas med ett enkelt "allt våld är fel"-tänkande.

Högerextremisternas mobilisering och de inträffade överfallen i Kärrtorp och Malmö ställer public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television inför stora utmaningar. Hur de bör hantera denna utmaning kommer jag att återkomma till i en debatt på Publicistklubben i Stockholm nu på måndag 17 mars. Då diskuterar jag temat Konsten att vara opartisk med journalisterna Natalia Kazmierska och Alexandra Pascalidou samt tidigare VD:n för Sveriges Radio Mats Svegfors. Samtalsledare är Publicistklubbens ordförande Stina Dabrowski. Debatten sänds live på nätet och det kommer säkert en bloggpost från mig efteråt.

17 kommentarer:

Anonym sa...

Kolla Sydnytts inlägg om varför de rapporterade som de gjorde.

Anonym sa...

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/sa-foljer-sydnytt-handelserna

Unknown sa...

Inom juridiken är det ett alltför väl känt dilemma, att vissa är dömda på förhand efter gamla meriter eller helt enkelt "fel miljö" eller kön. (Det har visat sig att kvinnliga åklagare, mer än manliga, har en benägenhet att hitta ursäkter för kvinnliga brottslingar, som gärna ses som offer för omständigheterna.)

Ge en känd slagskämpe en smäll och du löper typiskt ingen risk utöver den angripnes reaktion.

Uppfattar jag Ulf Bjereld rätt, skulle följden av resonemanget bli att långdragna polisutredningar med följande åtalsprövning och brottmålsprocess kunde ersättas med ett uttalande från ett public service som inte håller onödigt hårt på opartiskheten.

Somebody is wrong on the internet sa...

Bilden av vad som hände i Malmö är inte solklar, vilket inte minst GW Persson påpekade i SVT i kväll. Vittnesuppgifter pekar på att vänsterpöbeln först attackerade nazisterna, inte tvärtom. Det är fullt rimligt att media är neautrala tills händelseförloppet är utrett av polis.

Men om nu media ska ta tydlig ställning, varför inte även mot kommunismen i Sverige eller islamismen (vi har ju 200 jihadister på plats i Syrien). Ska media ta tydlig ställning där också?

Medias inställning mot kommunism och vänsterextremism är från en utgångspunkt av förståelse medan man mot islamism är överslätande och tigande. Det är bara mot nazism som man står upp, vilket är bra naturligtvis men även spelar högerextremismerna i händerna.

Christopher sa...

Kommer du att ta upp den rapportering som t.ex. expressen kommit med där det framkommer att polisen och oberoende vittnen stödjer nationalisternas version av vad som hänt och att detta till trots knappt tagits upp alls i massmedia i övrigt?


""Men polisens utredning ger, enligt flera oberoende källor, en annan bild än den som rapporterats om att knivbeväpnade nazister gått till oprovocerad attack mot en fredlig demonstration.
Innan blodbadet ska demonstranter på Möllevångstorget ha känt igen nazister i gruppen. Därefter har demonstranter sprungit mot nazisterna, uppger Kvällspostens källor. Polisen har däremot ännu inte fått några bekräftade uppgifter om att nazisterna i inledningsskedet attackerat eller uppträtt hotfullt mot demonstranterna.

Polisen ska i stället fått bilden, genom en mängd vittnesförhör med såväl personer i nazistgänget, demonstranter och poliser på plats, att en grupp på mellan 15 och 30 demonstranter rusade mot nazisterna, som försökte fly från platsen.
En av nazisterna uppges ha ramlat och skadat sig. När demonstranterna hann ikapp utanför Folkets park uppstod ett vilt slagsmål. "


http://www.expressen.se/kvallsposten/polisens-uppgifter-sa-startade-knivbraket/

Karin K sa...

Det kan vara förståeligt att man i början inte har något eget att komma med utan återger polisens bild. Men hur känns det nu för anhöriga till allvarligt skadade, att höra dem omnämnas som lika goda kålsupare, som de som knivhögg? Är några av de skadade kända för våldsbrott?
En verkar ha varit känd för att jobba mot läktarvåld och homofobi inom idrott samt varit medlem i SSU. En dansk kvinna har skrivit en bok ” Förklädd till nazist” och flyttat till Sverige för att undkomma hämnd. En intervju med Charlotte Johannsen hade varit mycket intressant även om hon inte vill synas.
Att höra Leif GW Perssons beskrivning av händelserna i gårdagens Veckans brott var beklämmande.
Researchgruppen utger sig inte för att vara objektiva, men de har gjort en grundlig genomgång av tider och platser som en motbild.
http://storify.com/DanielWiklander/researchgruppens-genomg-ng-av-naziattacken
Var polisen på plats eller kom de efter knivattackerna? Finns det feminister i Sverige som är våldsbenägna vänsterextremister?

Unknown sa...

Karin K,
Om man ska undvika att återge polisens bild och istället välja en annan av hänsyn till anhöriga, så är man på ett sluttande plan när det gäller trovärdighet.

Anonym sa...

Jag har av skäl jag framfört tidigare lite svårt att lita på SVT:s och SR:s 100- procentiga objektivitet och opartiskhet. Journistkåren har ju också ett rykte om sig att vara mycket vänsterfolk. Påverkar detta vinklingen av nyheterna?

Jag har samtidigt svårt att formulera en bättre modell. Kanske helt kommersiellt konkurrerande kanaler, där tittarna själva får dra slutsatser...?
Men det låter ju heller inte riktigt bra.

Men jag tycker oftast att SVT, när de presenterar en nyhet, börjar med en värdering. Ex: "den svenska skolan katastrofalt dålig". I stället borde de bara säga " i den nya PISA studien har Sverige tappat placeringar jämfört med tidigare mätningar". Sedan kan en diskussion med experter, politiker mm vidta.

Journalister skall vara skickliga på att fråga ut experter, och inte själva ha en förutfattad mening. I "debatt" hör jag ofta programledaren säga "jag håller med". Det är inte relevant om programledaren håller med eller inte. Det relevanta är att programledaren förmår ställa frågor på ett så mångfasetterat sätt som möjligt, så att så många aspekter som möjligt kommer fram.

Dessbättre förbättras situationen avsevärt genom Internet. Mångfalden ökar. Och ibland tror jag nästan det är bättre med mångfald än att till varje pris eftersträva opartiskhet.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Vad hände, jo extremvänster anföll extremhöger och fick stryk, dvs knivhuggna. Är någon av de här grupperna bättre än någon annan? Nej det tycker jag inte, samma sk..

Ta härjningarna i Östergötland för 10-15 år sedan. Mordbrand hos sossepolitiker. Chefredaktören på den lokala tidningen hotades. Två restauranger brändes ner och ytterligare något försök. Listan kan göras lång. Vissa satt häktade för vissa dåd men svårt att bevisa. Ledaren för den gruppering som ansågs ligga bakom detta rekryterades några år senare till Strix och jobbar nu i reseachgruppen. Det ”goda” våldet.

Anonym sa...

Alla vi som värnar demokratin och människors lika värde måste ta hotet från de högerextrema krafterna på större allvar.

Nazismen utmärker sig ideologiskt genom att vara antidemokratisk, exkluderande och våldsförhärligande: dess mål att avskaffa demokratin och att förinta de som i stunden inte anses tillhöra den egna klanen. Dess anhängare är få, men de är organiserade och drar sig inte för några medel, inte ens att mörda politiska motståndare, något vi tyvärr ser exempel på år efter år. Nazismen delar en del drag med islamismen men skillnaden är att hotet från islamister tas på större allvar och islamismen aldrig haft samma fäste i Europa som nazismen av historiska skäl tyvärr har.

Mest oroväckande är därför den överslätande attityden från de demokratiska institutioner vars uppgift är att motverka just denna typ av politisk våld och användandet av utomparlamentariska metoder (terror). Med tanke på återkommande politiskt motiverade mord och den norske högerextrema terroristen och massmördaren framstår den analys Säpo nyligen lade fram som svårbegriplig. Polisens "kålsuparteorier" framstår som djupt okunniga och kränkande mot de drabbade och deras anhöriga.

Det är också olyckligt att nazisterna antagligen uppnått en del av målet med mordförsöken och övriga våldsdåd den senaste tiden: att skaffa publicitet för det annars relativt okända parti de tillhör. Man måste naturligtvis skriva om dåden och förklara mördarnas ideologi, men man behöver inte ge deras parti onödigt mycket exponering även om det säkert är en svår balansgång ibland.

Unknown sa...

Säpos analyser bygger på uppgifter som de flesta av oss saknar kunskap om.

Anonym sa...

Hans G Eriksson: Vi saknar insikt i Säpos beslutsunderlag men samtidigt ser vi vad som faktiskt händer: högerextrema grupper mördar regelbundet politiska motståndare och människor från olika minoriteter, attackerar fredliga demonstrationer, begår terrordåd som saknar motstycke i vårt närområde, nazister åker till Ukraina för att slåss, osv. Det kan inte sägas om några andra grupper i Sverige, därmed är Säpos analys mycket svår att förstå.

Unknown sa...

Den klassiska riskanalysmetoden!

Eftersom vi ser vissa till synes uppenbara företeelser som Säpo också ser, så ser inte vi att Säpo därutöver ser det vi inte ser - t ex vissa företeelser inom olika islamist- och vänstergrupper. Som i inte ringa utsträckning visat sig besläktade.

Ju fler oacceptabla företeelser inom en grupp, desto "blindare" blir vi för allvarliga risker i andra grupper.

A-K Roth sa...

Anonym:"...nazister åker till Ukraina för att slåss, osv. Det kan inte sägas om några andra grupper i Sverige, därmed är Säpos analys mycket svår att förstå.6:36 em..."

Finns många grupperingar svenskar som åkt till Somalia, Syrien etc för att slass. Många som mist livet. Se inte bort från vänster-och islamistvåld! De senare är rasistiska på sitt vis. Fördömer dem allihop, jämlikt. Ogillar lika.

Somebody is wrong on the internet sa...

Man kan också förundras över medias flathet gentemot terrorn och våldet från diverse grupper mot anställda hos Migrationsverket och Arbetsförmedlingen som bla sker i deras hem? Snacka om hot mot demokratin.

Då är det tyst, så tyst, och det anordnas inga stöddemonstrationer eller fackeltåg. Varför? Passar det inte in i den svart-vita uppdelningen att högerextrema är onda och vänsterextrema är goda?

Anonym sa...

A-K Roth: Jag ser inte bort från extremvänster och islamister, men faktum är att det är de högerextrema som dödar människor Sverige och som begår allt värre våldsdåd mot politiska motståndare. Ändå säger Säpo att de högerextrema är det minsta hotet. Svårt att få den ekvationen att gå ihop.

A-K Roth sa...

Anonym, Säpo har nog data som visar alla grupperingars våldstatistik. I vilket fall måste Säpo vakta mot vänster-höger-och religionsdrivet våld.