2014-03-02

Så borde en politisk lösning på krisen i Ukraina kunna åstadkommas

Läget i Ukraina och på Krim skärps. Ryssland har de facto tagit kontrollen över centrala områden på Krimhalvön. Ukrainas regering tvekar ännu kring hur man skall hantera den uppkomna situationen. Omvärlden kritiserar Ryssland men protesterna lär i huvudsak inskränka sig till fördömanden och möjligen några mindre sanktionsåtgärder.

I rådande läge är det två mål som måste prioriteras. 1.) Undvika att situationen utvecklas till ett blodbad och ett krig mellan Ukraina och Ryssland. 2.) I görligaste mån hålla ihop dagens Ukraina som en territoriell och politisk enhet. Ett nödvändigt villkor för att mål nummer två skall nås är att vi först uppnår mål nummer ett.

Om vi skall kunna undvika krig och om Ukraina skall kunna fortsätta existera inom dagens gränser krävs det att vi förstår motiven bakom det ryska agerandet. Jag ser med oro på en banalisering av debatten, där Rysslands agerande tenderar att tolkas som ett uttryck för Putins makthunger eller som en slentrianmässig rysk stormaktspolitik.

Den ryska Svarta havs-flottan har sin bas i Sevastopol på Krim. Ungefär 60 procent av befolkningen på Krimhalvön är ryssar eller av rysk häromst. Många av dessa skulle föredra att Krim hörde till Ryssland och inte till Ukraina. Givet dessa omständigheter vore det naivt att tro att ett ryskt ledarskap mot bakgrund av den kaotiska politiska händelseutvecklingen i Kiev skulle undvika att agera. En av den nya, icke-folkvalda regeringens första åtgärder blev att riva upp lagen om det ryska språkets status som officiellt språk på Krim. Den nya regeringen innehåller flera ledamöter från det högerextremistiska, eller rent av nazistiska, partiet Svoboda. Det fanns en icke helt obefogad oro från rysk sida över såväl flottbasens framtid som den ryska befolkningens framtida öde.

För att värna freden och Ukrainas suveränitet borde det ukrainska ledarskapet omedelbart avlägsna Svobodas regeringsledamöter och i stället prioritera att bredda regeringen. Språklagen för Krim borde återinföras och regeringen ge trovärdiga garantier för att flottbasens ställning och den ryska minoritetsbefolkningens levnadsvillkor inte skulle äventyras. På så sätt återställs ordningen och Putin för en möjlighet att utan att tappa ansiktet avbryta den pågående aktionen. Eventuella förändringar i språkfrågan och omförhandlingar om flottbasen får hanteras av det parlament och den president som förhoppningsvis kommer att väljas i fria och demokratiska val i Ukraina i slutet av året.

Det är i en sådan riktning omvärlden bör försöka pressa Ukrainas regering och Ryssland. En rysk intervention är ett brott mot folkrätten och skall kritiseras. Men situationen förbättras inte om debatten i omvärlden förs i en kalla krigs-retorik och där motiven för Rysslands agerande reduceras till "stormaktspolitik" eller Putins maktambitioner.

Jag rekommenderar Katrine Kielos klarsynta text i frågan i Aftonbladet i dag.

Uppdaterat:  Ukrainas tillförordnade president Aleksandr Turchinov har sagt att han inte tänker godkänna den av parlamentet antagna lagen angående det ryska språket på Krim. Det är mitt i allt detta ett gott tecken. (Tipstack till Niklas Bernsand.)

22 kommentarer:

Anonym sa...

Intressant logik. Få se om jag förstår dig rätt:
1 Du vill undvika krig. De facto har vi dock redan ett krig och en fullbordad invasion. Om än utan användandet av skarp ammunition.
2 Du vill i görligaste mån hålla ihop Ukraina. Med ”i görligaste mån” verkar du menar att något territorium (Krim?) får Ukraina avstå om man inte vill bli utraderade?
Jag kan inte få denna logik till något annat än att du anser att vi i Europa år 2014 ska acceptera och införa helt nya spelregler för uppträdandet mellan staterna. Med andra ord regler där det kan löna sig att intervenera andra länder.
Jag tror det minsta problemet i denna situation är Putins eventuella tappade ansikte eller hur debatten förs i väst. Som jag ser det förs ”debatten” klart och tydligt från rysk sida men då med våld. Och detta kan helt enkelt inte accepteras.

Anonym sa...

Jag tror vi ser en ukrainsk statskollaps i slowmotion. Ukraina bryts upp inifrån. När centralmakten försvagas ”flyter” klaner upp till ytan och träder in i en maktkamp. Eftersom det inte finns några fungerande institutioner börjar landet desintegrera. Helt enkelt för att makten i Ukraina inte är institutionell. Den är privatiserad och ersatt av personliga kontaktnät och lojaliteter.

Kaos och instabilitet har väckt till liv separatismen som intagit formen av en revolt mot den etnonationalistiska regimen i Kiev. Det finns risk för sammandrabbningar mellan ryska och ukrainska nationalister. Tjetjenien ledde till ett blodbad. Vad händer om det sker i Ukraina?

Det verkar vara så den den ryska statsledningen resonerar. Åtminstone enligt mina källor.

Eva Ehrstedt sa...

Bra Ulf!

minata sa...

Putin är en Hitler.

Källa:

www.svd.se/nyheter/utrikes/ett-beteende-vi-inte-har-sett-sedan-nazisterna

Det konstaterar professor Ove Bring, tidigare UD:s folkrättsexpert.

- Nu har Putin tagit beslut om en folkrättsvidrig intervention i ett annat land. Det är det grövsta brottet mot FN-stadgans folkrätt som man kan tänka sig, säger Ove Bring till SvD och förklarar:

- Det är ytterst sällan sådant händer i vår tid. Vi trodde att den nazistiska praxisen att invadera andra stater upphört i och med FN:s bildande och FN-stadgan 1945. Det har efter andra världskriget endast varit Saddam Hussein som gjort sig skyldig till detta vid invasionen av Kuwait 1990. Nu ser vi risken för en upprepning på närmare håll, säger Ove Bring.

Anonym sa...

Den nya regimen i Kiev har en etnisk tolkning av begreppet "nation" och inte medborgerlig. Det syns alltför tydligt både offentligt och i massmedia. T.ex. antagandet av lagar som förbjuder regionala språk för minoriteter.

Etniska ryssar ser det som ett försök att separera dem från Ryssland som de ser som sin enda säkerhets- och identitetsgarant.

Om det inträffar ett dödsfall (exempelvis som kravallerna i ryska Birjuljovo) kan det bryta ut en etnopolitisk konflikt. Ur en sådan synvinkel har truppnärvaro en förebyggande effekt.

Anonym sa...

Du menar på fullt allvar att militär expansionism skall löna sig ?

och imorgon när det blir delar av Baltikum?

Står S inte för solidaritetsförklaringen?


Ryssland blir allt mer högernationalistisk, homofobt, rasistiskt och uppvisar brist på demonstrationsrättigheter, möjligheter för media att rapportera fritt och militariserar EXTREMT kraftigt.

Är det förvirrad tro att kommunister åkerkommer i Ryssland som får dig att "tveka"

Hans J sa...

Nu är väl ändå Bring ute och cyklar? Endast Sadam hmm, Vietnam, Laos, Kambodja, Tibet, Irak.... Fast det var ju andra sidan.

Anonym sa...

Sverige och Norge skiljde sig, det gjorde även Tjeckien och Slovakien. Jugoslavien löstes upp. Ukraina har väl aldrig varit någon självständig stat förrän Sovjetunionen löstes upp.Det kan nog ta tid innan bitarna fallit ner på rätt plats.Och det brukar inte vara kartritare och byråkrater som har det avgörande inflytandet över den processen.

Anonym sa...

Västs politiker, EU, Nato mfl säger att Ryssland skall dra sig tillbaka till "barackerna" med sina soldater på Krim. Alltså följa de avtal som finns kring dylika händelser. Men är det inte en dubbelmoral från vår sida? Vi har ju stött en opposition i Ukraina som störtat en folkvald regim!
Är inte det lika illa som det Ryssland gör? Vi vet ju inte vilket folkligt stöd oppositionen har i hela landet. Det vi sett på Kiev:s torg är knappast samma sak som vad folket i helhet tycker.

Kan du svara på det?

Unknown sa...

" En rysk intervention är ett brott mot folkrätten och skall kritiseras. Men situationen förbättras inte om..."

Reservationen, påtalande av omständigheter, leder tanken till våldtäktsdebatten. Ska offrets uppförande ha någon avgörande betydelse för en i sig olaglig handling?

Jag är förstås medveten om skillnaderna i att det dels handlar om utkrävande av ansvar och dels om skadeförebyggande. Men jag tycker mig se tendenser här och där på att Rysslands handlande förklaras utifrån ett irrelevant resonemang om vad Ukraina "bör".

Hur skulle situationen ha varit om Ukraina i en liknande situation varit EU-medlem?

Orion77 sa...

Hans G Eriksson (1:32), Din avslutande fråga är relevant. Europas stater ges nu en tydlig lektion i innebörden av att vara full medlem i NATO, respektive att inte vara det.

I fallet Krim tror jag dock att det som nu sker är att President Putin funnit ett tillfälle, och gynnsamma omständigheter, för att korrigera Chrustjevs lättvindiga gest under 1960-talet att låta bokföra Krim som en del av Ukraina; allt inom det dåvarande Sovjetväldet lydde ju under ett och samma Kreml. Förklaringen är kanske att Chrustjev själv var ukrainare.

Unknown sa...

Med tanke på hur lätt vi numera tar på "hotet från öst" och på vad som händer på Krim är det trevligt att det inte finns så många missnöjda ryssar på Gotland.

Mogens Glistrup i Danmark var en föregångsman. Han ansåg att försvarsanslagen kunde begränsas till en telefonsvarare som meddelade på ryska: Vi ger oss.

På den tiden väckte det munterhet.

Anonym sa...

Apropå Bjerelds klarsynta Kielos. På Wikipedia kan man finna följande: Chicken Kiev is the label used by William Safire for a speech made in Kiev in August 1991 by then U.S. President George H.W. Bush cautioning Ukrainians against "suicidal nationalism". Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_Kiev . Undrar vad det var den tidens president I USA kunde se, som dagen president I USA inte verkar kunna se?

A-K Roth sa...

Ja, Hans G Eriksson, tur det inte finns missnöjda ryssar på Gotland. Men det kan finnas i Baltikum, Polen, etc.

Arne Viman sa...

Det här handlar ju inte om Ukraina och Ryssland.
Utan att USA lagt sin näsa i blöt och orkestrerat en statskupp där de installerat önskade ledare i Ukraina.
Det räcker att lyssna på förra veckans bandinspelning
så känner man igen mönstret: http://www.youtube.com/watch?v=MSxaa-67yGM
USA som öppet finansierar sådan utveckling försöker driva på att till slut få med Ukraina in i EU. Då är nästa steg att Ukraina kommer med i Nato. Och då öppnar sig möjligheten för USA att etablera militärbaser i Rysslands närhet. Och det är dessa schackdrag som Putin vill motarbeta. Nu har Ryssland bestämt sig för att campa i och nära Ukraina för att störa den amerikanska närvaron och det är en form av showdown på gång.

Unknown sa...

A-K Roth, alldeles riktigt. Vi vet vad som hände med Sudetlandet, hur Hitler använde sig av de "förskingrade" sudettyskarna som förevändning för följderna av drömmen om Lebesraum för alla tyskar i Europa.

Omvärldens reaktioner blev häftigare när tyskarna gick in i Polen. Men de gick som bekant in inte bara i Polen.

Det talas alltmer om Putins tankar på ett Storryssland. Om han gör allvar av sådana tankar - och först då - kommer svenska beslutsfattare att reagera. Socialdemokraternas man i försvarsutskottet, Peter Hultqvist, bedömer behovet utifrån jämförelsen med hur stor andel av BNP våra nordiska grannländer satsar på försvaret. En oinitierad person som jag själv är benägen att hellre göra jämförelsen med den befarade fiendens förmåga.

Apropå Gotland. För att säkerställa gasleveranserna till Tyskland föreställer jag mig ett behov av kontinuitet i kontroll och underhåll av gasledningarna i Östersjön. Lämpligen kan en del av det miljöangelägna arbetet säkras från Gotland.

Orion77 sa...

För en mycket läsvärd artikel om "Krimkrisen", se Stephen M Walt på Foreign Policy, "No Contest", http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/03/03/no_contest_ukraine_obama_putin

Rysslands ingripande var ett svar på USAs och EUs medverkan vid störtandet av Yanukovic, och borde ha förutsetts av dem som drev detta. Man borde ha väntat på att ukrainarna själva skulle rösta bort honom i nästa val.

Unknown sa...

Arne Viman, ett fall ur verkligheten: En mamma hade roligt åt att hennes lilla dotter alltid skyllde ifrån sig på sin bror. En gång hade dottern gjort på sig. Mamman drog ner hennes byxor som bevis. "Det är i alla fall Niklas."

Putin har en längre tid tagit strupgrepp på Ukraina. När han så tar ett första militärt steg in i det självständiga Ukraina, så kommer det förutsägbara: Det är i all fall USA.

A-K Roth sa...

Hur är det USAs fel att ukrainare mördades av Yanukovics prickskyttar?

Anonym sa...

A-K Roth 2:18 em. Hur vet du vem pricksskyttarna var?

A-K Roth sa...

Anonym, ja vem vet? Kanske de kom från planeten mars. Dumma jag, jag trodde som ukrainarna, att de sköt på order av den avsatte lyxlivslevaren.

Anonym sa...

A-K Roth 1:53 em. Du är nog på rätt spår. Det har du säkert snappat upp i dagens nyhetsflöde.