2014-03-13

Hur undvika en framgång för de högerextrema partierna i EU-valet?

Det stundande valet till Europaparlamentet i slutet av maj antas allmänt bli en framgång för högerextrema och högerpopulistiska partier i Europa. Franska Nationella frontens partiledare Marine Le Pen och det nederländska Frihetspartiets (PVV) partiledare Geert Wilders har enats om samarbete, i syfte att öka sina respektive partiers inflytande i den europeiska politiken. Visst finns det en betydande risk att de högerextrema och de högerpopulistiska partierna stärker sina positioner i EU-valet. Men då är två saker viktiga att komma ihåg. 1.) Dessa partier stärker sina positioner från en väldigt låg nivå. 2.) Även om dessa partier växer i styrka kommer de ändå att utgöra en liten minoritet i Europaparlamentet och det är långt ifrån givet att en eventuell valframgång kommer att leda till ökat politiskt inflytande.

I en färsk rapport från Timbro visar statsvetaren Andreas Johansson Heinö hur de högerextrema och de högerpopulistiska partierna enligt prognoser beräknas öka sina mandat från 51 till 68 av det nyvalda parlamentets total 751 ledamöter. Det är illa nog, men innebär inte nödvändigtvis att dessa partier får något egentligt inflytande. Splittringen mellan dessa högerextrema och högerpopulistiska partier är också mycket stor.

I rapporten ger Andreas Johansson Heinö några kloka råd om hur övriga partier bör förhålla sig om de vill motverka en valframgång för extrema och populistiska partier. Dessa råd förtjänar att läsas av många, inte minst av dem som utformar partiernas valstrategier inför Europaparlamentsvalet. (Jag fokuserar här på högerpartier då vi ej har några vänsterextrema/vänsterpopulistiska partier som seriöst kandiderar i de svenska valen till Europaparlamentet.)

Gör inte de högerextrema/högerpopulistiska partierna till huvudmotståndare och gör inte deras frågor till centrala teman i valrörelsen. En valkampanj som fokuserar på de högerextrema och högerpopulistiska partierna och deras frågor gynnar just dessa partier och blir lätt en "självuppfyllande domedagsprofetia".

Upprätthåll skillnaden mellan vänster och höger. EU-frågorna kretsar i stor utsträckning kring ekonomi och fördelningsfrågor och dessa frågor bör spela en central roll i valrörelsen. De högerextrema och högerpopulistiska partierna saknar ofta svar på dessa viktiga frågor.

Mobilisera de egna väljarna. Partierna måste ta Europaparlamentsvalet på allvar. Valdeltagandet har sjunkit för varje gång Europaparlamentsvalet har genomförts. Ju mer de etablerade partierna mobiliserar, desto mindre blir utrymmet för protestpartier.

Visst går det att ifrågasätta Johansson Heinös kategorisering av de högerextrema och de högerpopulistiska partierna. Jag har delvis en annan uppfattning i synen på "vänsterpopulismen" och hur en fri rörlighet bäst kombineras med en solidarisk sysselsättningspolitik. Men de frågorna kan vi diskutera i annan ordning. Viktigast här och nu är att de etablerade partierna inte ofrivilligt genom oskickligt agerande bidrar till att ge de högerextrema och de högerpopulistiska partierna en onödig valframgång. I arbetet med att undvika en sådan utveckling är Andreas Johansson Heinös rapport en viktig läsning.

6 kommentarer:

Lars sa...

I SD:s fall spelar det ingen roll vad de etablerade partierna gör. SD växer sakta men säkert pga de problem som folk upplever i spåren av invandringspolitiken och EU-integrationen. Så har också partiet fördubblat sig i såväl hög- som lågkonjunktur och oavsett om de etablerade partierna velat "ta debatten" eller ej, samt oavsett om media försökt att "tiga ihjäl" eller "sätta dit" partiet. SD kommer därför att få sina första mandat i Europaparlamentet nu; de har redan vuxit tillräckligt sedan senaste valet för att klara av det. Sedan brukar valrörelser varken göra från eller till för SD. Dock så missgynnas de av det låga valdeltagandet i EUP-valet. Någonstans mellan 6-9 % är väl ett realistiskt valresultat där.

Anonym sa...

Högerextrem? Hade du frågat Arnstad så hade frågan varit ”Hur undvika en framgång för de fascistiska partierna i EU-valet?” Men den mannen ser fascister överallt, hela Norge etc.

Men tydligen är SD högerextremister och som vanligt måste man väl läsa mellan raderna för att komma till den ståndpunkten?

För deras politik är gammal sossepolitik för 10-20 år sedan. På punkt efter punkt. På den tiden många sossar var eu-skeptiska, ville ha ett starkt försvar och hade en invandringspolitik i linje med våra grannländer.

Jag skulle inte kalla SD högextrema utan bara folkhemsfundamentalister.

Lars sa...

"Jag skulle inte kalla SD högextrema utan bara folkhemsfundamentalister."

Det tackar de säkert för... Varför inte kalla dem det de beskriver sig själva som? Dvs. socialkonservativa med en nationalistisk grundsyn. För övrigt har ju Ulf i inlägget skrivit om "högerextremister och högerpopulister". SD brukar av de flesta beskrivas som det senare, men där man inte är sena med att peka på SD:s mer extrema förflutna som ett handikapp för partiet.

Anonym sa...

Det är möjligt Andreas Johansson kan ha någon poäng... Men jag är väldigt tveksam till alla hans råd. Vi måste ta de högerextrema partierna på största allvar. De måste mötas i de egna frågorna , även om detta inte small vara någon huvudfråga. Om t.ex. SD har potential på 10 procent eller mer, bör vi nog ta detta på allvar. Dessutom verkar de även ha en politik i många andra frågor ocksā.

Att upprätthålla höger- vänster frågorna vet jag inte riktigt vad jag tror om...... ? Dagens väljare är nog mer intresserade av sakpolitik än ideologiska spörsmål.

Att fler väljare ställer upp I valet är bra. Men det är nog tyvärr många soffliggare även bland hōgerextremisterna.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Man måste bemöta argumenten och desinformationen som sprids från högerpopulisterna (mycket av deras påståenden är ju tagna ur luften), men det ska självklart inte göras under valår och man behöver inte bjuda in dem för att medverka alla gånger heller. Det går inte att tiga ihjäl dem i längden, det leder bara till att de kan sprida vidare sin hatpropaganda ostört. Men som sagt, det är inte något man bör göra under valår då det finns mer angelägna saker att diskutera.

Nils sa...

Hur kommer man fram till att SD är på det hela taget, summa sumarum, är "höger"?

Vad betyder "populistisk" i sammanhanget högerpopulistiskt? (Till skillnad från opportunistisk)

På vilket sätt är SD ett, inte bara höger, utan högerEXTREMT parti? Vari ligger det extrema?