2014-03-04

Det ljusnar i konflikten mellan Ryssland och Ukraina

Det ljusnar något i konflikten mellan Ukraina och Ryssland. I morse meddelades att de ryska trupperna i Ukrainas närområde dras tillbaka. Det är utmärkt. Tillbakadragandet minskar risken för att konflikten eskalerar och underlättar igångsättandet av en politisk process. Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk uppger för Reuters att samtal mellan ryska och ukrainska ministrar nu har inletts.

I en skickligt genomförd presskonferens i Moskva tidigare i dag tonade Rysslands president Vladimir Putin ned den pågående konflikten med Ukraina. Putin betonade att Krim inte kommer att införlivas med Ryssland och han förnekade att rysk militär transporterats till Krim i samband med konflikten. Det senare påståendet är det många som ifrågasätter och det blir en av de saker som den "fact-finding mission" som planeras får granska och bedöma.

Nu gäller det att fånga momentum. Givet att en rysk intervention på Krim är ett brott mot folkrätten måste alla krafter sättas in på att utnyttja tövädret till att igångsätta en politisk process som garanterar Ukrainas politiska suveränitet, främjar demokratin och garanterar upprätthållandet av mänskliga rättigheter i hela Ukraina. Det fascistorienterade partiet Svoboda måste lämna Ukrainas regering och fria val till parlament och president genomföras så snart som möjligt. Angela Merkels idéer om en extern kontaktgrupp mellan Ryssland och Ukraina samt en "fact-finding mission" bör ges starkt politiskt stöd från omvärlden. Nu finns en möjlighet till en politisk förhandlingslösning som uppfyller de två mål jag tidigare pekat ut: 1.) Undvika att situationen utvecklas till ett blodbad och ett krig mellan Ukraina och Ryssland. 2.) I görligaste mån hålla ihop dagens Ukraina som en territoriell och politisk enhet. Det gäller att ta den chansen.

Den identifierade skiljelinjen mellan Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har i dag ytterligare förstärkts. TV4:s politiske reporter Ulf Kristofferson har kommit över en kopia på de samtalsuppteckningar som gjordes vid mötet med EU:s utrikesministrar i Bryssel igår. Av dessa samtalsuppteckningar framgår att Carl Bildt i EU:s interna överläggningar klart tar avstånd från Fredrik Reinfeldts uttalande till Ekot, där Reinfeldt menade att "Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina". I EU-förhandlingarna menar Carl Bildt i stället att det är felaktigt att i diskussionen lyfta fram den ryska minoritetens oro. Det är "viktigt att inte spela med Ryssland i frågor som minoritets-frågan”, säger Carl Bildt. (Här finns ett klipp där Carl Bildt kommenterar samtalsuppteckningarna och Fredrik Reinfeldts uttalande.)

Av samtalsuppteckningarna framgår att EU-staterna är djupt splittrade i sin syn på sanktioner mot Ryssland. Carl Bildt är en av de absoluta hökarna i sin syn på hur konflikten bör hanteras. Överlag har Carl Bildt under hela den tid konflikten pågått intagit en synnerligen aktivistisk profil. I en tweet nyligen bidrog han till att höja det redan inflammerade tonläget ytterligare genom att kalla Ukrainas avsatte president Viktor Janukovytj för en Quisling. Statsvetarprofessorn Christer Jönsson menar att det är "ett märkligt uttalande om det är så att man vill åstadkomma ett närmade eller en politisk lösning." Jag delar Christer Jönssons bedömning.

Så det finns i dag skäl till försiktig optimism angående Ukrainas framtid. Låt oss hoppas att de politiska beslutsfattarna med stöd av en stark folkopinion lyckas utnyttja det tillfälle som nu finns till att skapa en politisk och diplomatisk lösning på konflikten.

5 kommentarer:

Ulf Bjereld sa...

Förre socialdemokratiske riksdagsledamoten och mångårige ordföranden för Broderskapsrörelsen Evert Svensson vill göra följande kommentar, men tekniken fallerade. Så jag lägger in den å Everts vägnar.

"Jag har länge följt Bildts utrikespolitik och särskilt under u-båtskrisen. Hade inte Palme hållit tillbaka så vet vi inte vad Sverige hade hamnat. Dock Bildt fick u-ubåtskommissioner med sig på at det var sovjetiska u-båtar som rörde sig i svenska västen. Det ledde till att s-regeringen tvingades skicka över en not till Moskva.
*
Vi vet ju sedan vad kommissionens undersökningar var värda. Jag tyckte också att Reinfeldts yttrande var riktigt men kunde väl missförstås av de som ville.

Merkel har visat statsmannaskap. Det är i kriser som ledarens omdöme visas."

Evert Svensson

A-K Roth sa...

"Det är i kriser som ledares omdöme visas". Ja, och Bildt är ju visat dåligt omdöme under andra kriser, t.ex. när han reste till Turkiet och stödde svenskar med dåligt omdöme. I detta visade också Broderskaparna dåligt omdöme. Aldrig får man vara glad...

Anonym sa...

Sverige har en statsminister, Fredrik Reinfeldt, främmande makt har en utrikesminister - en Jack Russel!

minata sa...

Hillary Clinton compares Vladimir Putin’s actions in Ukraine to Adolf Hitler’s in Nazi Germany


Länk till ljudfilen av Hillary Clintons tal (engelska)

Anonym sa...

minata 10:10 – you say “Hillary Clinton compares Vladimir Putin’s actions in Ukraine to Adolf Hitler’s in Nazi Germany”. I do not understand! Is she comparing Hitler’s construction of “Autobahnen” in Germany with those of Putin’s in Ukraine?