2014-03-07

Hur bevakar vi Sverigedemokraterna?

I dag medverkade jag i en paneldebatt på Mediedagarna i Göteborg (MEG14) kring frågeställningen "Hur bevakar vi Sverigedemokraterna?". Övriga medverkande var författaren och journalisten Henrik Arnstad, programchefen för samhälle/drama SVT Göteborg Mette Friberg, utbudsansvarige för Sveriges Radios P1Nina Glans samt programchefen för riksnyheterna SVT och tillika ansvarig utgivare Rapport och Aktuellt Ulf Johansson. Moderator var Erik Blix och Publicistklubben Västra arrangerade.


I debatten var jag och Henrik Arnstad eniga om att Sveriges Radio och Sveriges Television har bekymmer med sin bevakning av Sverigedemokraterna. Jag menar att bevakningen präglas av ängslan, Arnstad menar att ängslan leder till en positiv särbehandling av Sverigedemokraterna. Representanterna för Sveriges Radio och Sveriges Television hade inte oväntat en annan uppfattning.

Däremot har jag och Henrik Arnstad olika uppfattningar om vilken som är den bästa beteckningen på Sverigedemokraterna. Jag betraktar Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt men inte fascistiskt parti. Henrik Arnstad betraktar däremot Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti. Den frågan kan vi återkomma till i ett annat sammanhang.
 
Min huvudpoäng i debatten var att det finns en spänning inbyggd i Sveriges Radios och Sveriges Televisions programregler om opartiskhet och att denna spänning ställts på sin spets genom Sverigedemokraternas inträde i riksdagen. Å ena sidan skall sändningarna enligt programreglerna vara opartiska i betydelsen att medarbetarna "inte tar ställning" i kontroversiella frågor. Å andra sidan skall programverksamheten som helhet just ta ställning för t ex demokrati och alla människors lika värde och mot rasism. Eftersom Sverigedemokraterna är ett parti som många uppfattar just som rasistiskt och som inte respekterar alla människors lika värde blir bevakningen av partiet inte helt lätt att hantera för Sveriges Radio och Sveriges Television. Lågvattenmärket med SVT Agendas rubrik "Hur mycket invandring tål Sverige?" var ett uttryck för den ängslan och osäkerhet som präglar bevakningen.

Jag frågade om Sveriges Television skulle behandla det nazistiska partiet Svenskarnas parti på samma sätt som Sverigedemokraterna om Svenskarnas parti valdes in i riksdagen. Jag fick då svaret av Ulf Johansson att det skulle man inte, eftersom Svenskarnas parti givet sitt partiprogram är öppet rasistiskt och/eller odemokratiskt. Men problemet för Sveriges Television är att många, som till exempel Henrik Arnstad, menar att skillnaden mellan Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti inte är så stor, utan mer kvantitativ än kvalitativ. Vem på Sveriges Television är det som gör bedömningen/tar ställning till huruvida Sverigedemokraterna är ett rasistiskt/fascistiskt parti eller inte? Hur går den bedömningen till och utifrån vilka kriterier? Och är inte ett sådant ställningstagande i grunden politiskt?

Det finns inga enkla svar på dessa frågor. Jag tycker att Public Service-företagen mekaniskt försvarar en status quo-syn på vad som är opartiskt, trots att samhället och medielandskapet förändrats på ett sätt som innebär att begreppet opartiskhet behöver fyllas med nytt innehåll. Till den frågan återkommer jag i samband med en debatt på Publicistklubben i Stockholm måndag 17 mars, där bland annat förre radiochefen Mats Svegfors deltar. Jag ser av många skäl fram mot det arrangemanget.

Jag tyckte det blev en bra och tydlig debatt i dag och tackar alla deltagarna. Debatten kan i sin helhet ses här.

13 kommentarer:

Anonym sa...

Vad menar du med att SD inte respekterar alla människors lika värde? Är alla människors lika värde samma sak som att alla människor ska ha rätt att flytta till Sverige? Alla partier i riksdagen är i dagens läge för en reglerad invandring. Att vilja begränsa den till våra grannländers nivåer kan inte vara rasism såvida inte våra grannländer styrs av rasister. Däremot kan jag hålla med dig om att flera SD-representanter uttalat sig onyanserat och stundtals onödigt generaliserande om tex. islam.

Anonym sa...

På sin hemsida gör Svp det tydligt att man inte ser demokratin som en bra styrandeform. SD stödjer helhjärtat demokratin och den som tror eller anser annat får gärna klargöra var i partiprogrammet motsatsen bevisas. Där har du det milslånga avståndet mellan partierna.

Bulten i Bo sa...

Sverigedemokraterna står nu i en situation när en nuvarande riksdagsman (och på nytt given förtroendet att stå på listan) försöker tjäna upphovsrättspengar på en film han tagit där han bland annat knuffar in en kvinna i en bil.

I vilket annat parti som något sådant hänt hade partiledaren avkrävts ett svar på hur han ser på moralen i att riksdagsmän tjänar pengar på dokumentera sina egna våldshandlingar och trakasserier av kvinnor. Pga att SD:arna redan uttömt nyhetsvärdet i svinaktigt beteende blir det av detta endast en intervju med en trött pressekreterare(???) i partiet som på allvar hävdar att detta är ett privat handlande av partiets riksdagsman som man inte finner anledning att kommentera på partinivå.

Man får väl hoppas att någon journalist oförhappandes någon gång sticker en mikrofon under filmaren/riksdagsmannens mun och frågar om han avser att dela sina coyrightpengar med kvinnan som for in i bilen i hans film...

Anonym sa...

Se Luciabeslutet 1989. Tog regeringen Carlsson det beslutet i Främlingsfientlig eller rentav Fascistisk anda? Eller annars, i vilken anda då? Möjligen är det dags att fundera hur epitet klistras på dagens politik. Tänk om kommande generationer tror det värsta Benito Mussolini gjorde var att motsätta sig fri sjuk och tandvård till illegala invandrare. / Pelle

Anonym sa...

Vänstern har sitt kommunistiska förflutna, inte länge sedan man tog bort K:et, var väl under Schyman? Partiet hade starka band till Sovjet, Östtyskland och en hel drös massmördarregimer, och Ohly sade sig vara kommunist långt efter.

Vore det rätt av media att sätta epitetet kommunist på varje gång man nämner vänsterpartiet idag?

När det gäller SD är epiteten olika, bl.a ickedemokrater, främlingsfientliga, rasister och fascister, olika från olika personer. Man lyssnar på förklaringen från Ulf och sådana som Arnstad och andra men förklaringarna är långsökta och håller inte.

Anonym sa...

Arnstad tillhör nog en av de mest extrema debattörerna.
Grunden för fascism är avskaffande av demokratin. SD hyllar demokratin, till skillnad från SvP.
Dessutom är det lite konstigt att inte diverse vänstersekter med diktatur på programmet och våld som metod granskas lika hårt som SD trots att SÄPO beskrivit de autonoma som det största samhällshotet.

Håkan Rohdin sa...

Precis som "anonym" som gjorde ett inlägg 19:54 skulle det vara intressant om du kunde utveckla dina tankar om vad som menar med alla människors lika värde och varför SD inte respekterar dessa. Bevisligen anser ingen av våra riksdagspartier att människor i andra länder förtjänar samma typ av stöd som svenska medborgare. Ingen av våra riksdagspartier för iaf en sådan politik.

Givetvis kan man argumentera för att om person A befinner sig i land B har land B ansvar för denna person. Men då har vi plötsligt lyft upp nationen som en vital del i hur alla människors lika värde ska tolkas, vilket går helt emot grundtanken om allas lika värde.

Vi kan givetvis också anta en mer pragmatisk syn på det, att alla som vill ska få komma hit och Sverige som nation har då ansvar för personen. Men då har återigen det starkaste argumentet för allas lika värde försvunnit, nämligen att det ska vara universellt.

För övrigt finns i Sverige lagar som som bryter mot våra mänskliga rättigheter och som samtidigt stöds av samtliga åtta riksdagspartier, att i en sådan situation försöka sätta sig på några höga hästar känns mer än lovligt falskt.

Lars sa...

"Hur bevakar vi Sverigedemokraterna?"

Forskningen visar entydigt att SD särbehandlas negativt i media. Och att extremvänstern anser att SD är "rasistiskt" etc. kan inte vara någon anledning för SR och SVT att uttalat börja särbehandla SD. Nyliberaler etc. ser väl på Vänsterpartiet på ett liknande sätt med tanke på deras kommunistiska förflutna, men det ger inte upphov till någon diskussion om hur SR och SVT borde bevaka det partiet.

"riksdagsmän tjänar pengar på dokumentera sina egna våldshandlingar och trakasserier av kvinnor"

Ja, om det verkligen hänt vore det ju spektakulärt. Verkligheten är dock att Ekeroth inte kommit i närheten av något sådant och nu vill ha pröjs för medias utnyttjande av bilderna till det patetiska fyllebråk han dokumenterade. Men jag förstår att det här sticker i ögonen på vissa. SD gynnades ju bara av uppmärksamheten och nu kan Ekeroth till råga på allt ersättas ekonomiskt för saken. Tufft för SD-motståndarna...

Anonym sa...

Frågan berör Senator Joseph McCarthys sinnestillstånd jämfört med Henrik Arnstads.

Bulten i Bo sa...

Det är ofrånkomligt att riksdagsmannen knuffar en kvinna in i en bil liksom att hans riksdagskollega kallar en annan kvinna för hora. De enda handlingar föreställande "bråk" som filmen föreställer är de handlingar som riksdagsmännen och deras kollega själva utför. I vilket annat parti som helst hade övriga partimedlemmar skäms ögonen ur sig om man till råga på allt försökt tjäna pengar på den dokumentation man gjort över sina övergrepp, men så är ju inte SD vilket övrigt parti som helst.

Lars sa...

"men så är ju inte SD vilket övrigt parti som helst"

Nej, det är som sagt negativt särbehandlat i media och enligt Säpo särskilt utsatt för hot och våld (från extremvänstern). Repressionen mot partiet har också tagit sig uttryck i t ex uteslutningar från fackförbund. Och du tycker inte att det är lite överdrivet att beskriva en påstådd "knuff" som "våldshandlingar och trakasserier av kvinnor" och nu "övergrepp"? Snart blir det väl "brott mot mänskligheten"...

Bulten i Bo sa...

Ja, det är en våldshandling och ett övergrepp att knuffa in en person i en bil.Min upprördhet här var dock främst inriktat på att utövaren av "ringa våld" försöker tjäna pengar på att han spelade in sina våldshandlingar. Kanske även att ett pari anser denne person som lämplig att sitta i riksdagen.

Anonym sa...

Bulten. Nej, det är inte alls ofrånkomligt att riksdagsmannen knuffade in en person i en bil och kallade kvinnan för hora. Han var nämligen ännu inte invald i Riksdagen då händelsen inträffade! Och han tog konsekvenserna och avgick och t.om. emigrerade. Centerpartisten som förskingrade miljoner avnjuter fulla anställningsförmåner under sin Time out. Toppolitikern som köpte sex och dömdes för det i Göteborg benämns försiktigt som politikern i media. Eller har någon hört MP, där han har sin hemvist, behöva stå upp för kvinnosynen i partiet? Eller är det värre att kalla en kvinna hora än att vara horkarl? Media hanterar SD orättvist och det vinner SD sympatier på.