2014-03-03

Angela Merkels statsmannaskap och skillnaden mellan Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt

Ryssland stärker sin ställning på Krim och risken är stor att krisen eskalerar ytterligare. En ljuspunkt kan emellertid skönjas vid horisonten. Under helgen kom Vladimir Putin och Tysklands förbundskansler Angela Merkel överens om att upprätta en kontaktgrupp i syfte att få till stånd en dialog mellan den ukrainska regeringen och Ryssland. Kontaktgruppen skulle kunna ledas av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och inkludera europeiska stater och FN, vid sidan av Ryssland och Ukraina. Putin accepterade också Merkels idé om att upprätta en så kallad "fact-finding mission" med uppdrag att ta dokumentera vad det egentligen är som har hänt på Krim och i östra Ukraina de senaste dagarna.

Överenskommelsen mellan Merkel och Putin kan utgöra början på en politisk förhandlingsprocess och således vara ett litet men viktigt steg på vägen att uppfylla de mål jag tidigare pekat ut som de för närvarande viktigaste: 1.) Undvika att situationen utvecklas till ett blodbad och ett krig mellan Ukraina och Ryssland. 2.) I görligaste mån hålla ihop dagens Ukraina som en territoriell och politisk enhet.

Jag är än så länge imponerad av Angela Merkels sätt att hantera situationen. Det har varit lite snack och mycket verkstad, till skillnad från den kalla krigs-retorik och oförmåga att hitta politiskt konstruktiva vägar att hantera den uppkomna situationen som präglat alltför många andra politiska ledares och debattörers agerande de senaste dagarna. Ingen nämnd och ingen glömd.

Rysslands agerande innebär ett brott mot folkrätten och skall kritiseras. Men vid sidan av kritiken gäller det att lägga energi på att hitta politiskt framkomliga vägar.

Igår väckte ett uttalande av Fredrik Reinfeldt stor uppståndelse. Vid sidan av att kritisera Ryssland för dess agerande och tillade: Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar. Det finns naturligtvis sätt att prata med den ukrainska statsledningen och på det sättet lugna ner situationen. Reinfeldt betonade att också Ukrainas regering hade ett ansvar och att det nu gällde att inte använda ett språk som bidrog till att trappa upp spänningen. Reinfeldt uttalande ställdes mot ett uttalande av Carl Bildt i Agenda samma kväll där Bildt gick i öppen polemik mot sin statsminister: Jag tror inte att det har varit så mycket rysk minoritetsoro om jag ska vara alldeles ärlig. Carl Bildt har också under hela krisen använt just den typ av språkbruk som Reinfeldt avrådde från.

Kritiken mot Reinfeldts uttalanden har haft två utgångspunkter. Några har menat att Reinfeldt var alldeles för förstående och eftergiven gentemot Ryssland. Andra har betonat det olyckliga i att Sverige inte talar med en röst i denna internationella kris, utan att Reinfeldt och Bildt representerar olika linjer. (Hela intervjun med Reinfeldt kan avlyssnas här.)

Jag tycker inte att Fredrik Reinfeldt förtjänar någon kritik för sina uttalanden. Han är tydlig i sin kritik av Ryssland och han markerar samtidigt att om det skall gå att utmejsla en politisk lösning på konflikten är det viktigt att förstå de ryska motiven. Däremot är det förstås olyckligt att Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt inte stämt av sina uttalanden. Nu uppstår det i stället oklarhet om den svenska linjen.

Skiljelinjen mellan Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt i synen på hur man bör kommentera Rysslands agerande är inte ny. Redan under Georgien-kriget för några år sedan framstod Carl Bildt som aktivisten medan Fredrik Reinfeldt stod för återhållsamhet. Det är inte unikt att det finns åsiktskillnader mellan en statsminister och en utrikesminister. Så formulerade sig till exempel statsminister Göran Persson och utrikesminister Anna Lindh ofta olika om Palestinafrågan. Skillnaden är att vi denna gång befinner oss i en internationell kris, och då är det viktigare att statsministern och utrikesministern inte står för olika linjer.

Än är Ukraina ej förlorat. Det gäller nu att förhindra fullskaligt krig och se till att alla politiska dörrar som kan hållas öppna för en förhandlingslösning också hålls öppna. Fortsätt sätt press på Ryssland med tydliga uttalanden och kanske även punktvisa sanktioner. Men kalla krigs-retoriken bör stoppas undan och Agneta Merkels initiativ prioriteras.

Jag noterade för övrigt att Carl Bildt i SVT Agenda igår tillfrågades hur han såg på det rasistiska partiet Svobodas plats i Ukrainas regering. Bildt valde aktivt att inte kritisera Svobodas regeringsmedverkan. Det tycker jag var riktigt, riktigt svagt. Det går faktiskt att stödja Ukraina och samtidig ta avstånd från att rasister bjuds in i landets regering. Gör om, gör rätt.

3 kommentarer:

A-K Roth sa...

Samtidigt ska Angela Merkel ha sagt [hört via CNN och hittat på www.telegraph.co.uk] att Vladimir Putin verkar ha tappat greppet om verkligheten.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10673235/Ukraine-crisis-Angry-Angela-Merkel-questions-whether-Putin-is-in-touch-with-reality.html

Något reellt hot mot rysktalande grupper i Ukraina lär egentligen inte finnas. Kommer Putin att vilja "rädda" etniska ryssar i Baltikum härnäst?

Undrar hur många som, uppåt väggarna feltänkt av mig eller inte, gör jämförelsen med en annan despot som satte stor ära på sitt lands olympiad för 78 år sedan och som sedan satte världen i brand?

Om svenska politikers uttalanden? Har Sverige egentligen någon clout? Men man önskar Sverige borde våga markera mot rasism, var det än händer.

Piotr Szybek sa...

Bildts kommentar är helt adekvat. Putin använder den ryskspråkiga minoriteten i Ukraina som förvändning för att bedriva en imperialistisk politik. Rysslands politik har alltid karaktäriserats av en territoriel bulimi. Och de ha r (som t ex Kristian Gerner påpekat redan på 1980talet) betraktat områden som de ngn gång lagt under sig som "sina" i all evighet. Så A-K Roth har helt rätt: Nästa steg blir att rädda rysktalande i Lettland. Angela Merkels statsmannaskap bygger på traditionen av preussiskt-ryskt samarbete.

ulla-britt stenberg/niklasson Göteborgska 78 vårar sa...

Varför inte fråga dina partikollegor vad eller vart dom är på väg???!!!
GRÄV UPP PALME - en enkel biljett till Katrineholm till medlöparen och lakejen Persson Bodström och Rosengren! Persson leder vapenförsäljningsligan i EU:s tioitopplista! Bodström försvarar i domstol sossen i Kungsbacka som förskingrade en kvarts miljard av våra gemensamma skattepengar avsedda av välfärden! Samme förrädare försvarade han med hästsvansen sossen Emanuel som stod åtalade för samma förskingring! Varför tiger ni?? NEJ till vinster i välfärden! NEJ till den fascismen som Persson sällat sig till! GRÄV UPP PALME SOM STOD PÅ DE FÖRTRYCKTAS SIDA OCH SOM FÖRDÖMDE USA - HAN FÖRDÖMDE ISRAELS PALESTINAPOLITIK! PALESTINAFRÅGAN SKALL LÖSAS FÖRST!!
Land efter land håller demokratiska val - fel lag vinner - socialistiska och djävulen är framme och tillsätter en militärjunta som mördar och förtrycker folken!! Var får fascisterna vapnen ifrån?? Saudiarabien hur involverad var Persson där?? Förrädare och fascister har gjort att hela vårt fina samhälle efter Palme har krackelerat! Sveriges röst i världen har tystnat! Egypten Syrien Thailand Chile Jordanien Libanon Venezuela och Ukraina! I Ukraina har den Fascistregering tagit plats - Fascister som fick 4% vid senaste valet! Ryssland har fått nog av fascister inte en gång till!!! Är Vietnam glömt?? År Nazismen glömd?? Palme erkände sig som socialist och gav socialistiska länder sitt fulla stöd- i Cuba hyllade han Castro Sche Geuvara och andra Jesusgestaler som blivit mördade för sin tro på en bättre och rättvisare värld!! VAKNA NI SLUMRANDE - KLOCKAN ÄR INTE FEM I TOLV - HON ÄR EN KVART ÖVER - FASCISMEN GÖR SITT ÅTERTÅG ÖVER VÄRLDEN!! SKAM ÅT ALLA ER LAKEJER SOM TIGER OCH SAMTYCKER GÖR SOM PALME FÖRDÖM FASCISMEN!!!!!!!