2012-02-07

Välkommen enighet mellan Fatah och Hamas

Den palestinske presidenten och Fatah-ledaren Mahmoud Abbas och Hamas-ledaren Khaled Meshai har enats om bildandet av en interimistisk palestinsk samlingsregering, bestående av teknokrater utan partitillhörighet. Regeringens viktigaste uppgift blir att förbereda palestinska president- och parlamentsval. Abbas och Meshai kommer att mötas igen i Kairo den 18 februari, och förväntas de bestämma datum för de palestinska valen.

Det är utmärkt att Fatah och Hamas enats om en övergångsregering. För det första stärker enigheten mellan Fatah och Hamas legitimiteten i kravet på att omvärlden nu bör erkänna Palestina som en självständig stat. För det andra är det värdefullt att få in Hamas i en politisk process. På så sätt stärks de krafter inom organisationen som vill göra de eftergifter som är nödvändiga för att få Hamas att bli en trovärdig part i arbetet på en fredlig och varaktig lösning på den israelisk-palestinska konflikten.

Varför kommer genombrottet just nu? Fatah väljer att spela Hamas-kortet vid ett tillfälle då den s k Kvartetten (USA, EU, Ryssland, FN) misslyckats med att få Israel och palestinierna till förhandlingsbordet. Israel vägrar blankt att avbryta det olagliga bygget av bosättningar på ockuperat område. Hamas är pressade av situationen i Syrien och oroar sig säkert också över hur situationen kommer att utveckla sig i Iran. Syrien och Iran har ekonomiskt och politiskt underlättat Hamas verksamhet.

Nu har det palestinska ledarskapet tre handlingsstrategier att laborera med. För det första ett stärkande av den egna statsbildningen genom att arrangera fria och demokratiska val. För det andra ett återupptagande av den diplomatisk-politiska kampanjen i FN för att vinna erkännande som självständig stat. För det tredje en mobilisering av den palestinska befolkningen i massmanifestationer mot den israeliska ockupationsmakten. Det blir intressant att följa hur dessa strategier kommer att kombineras de närmaste månaderna.

Visst hade det varit bättre om det hade pågått reella fredsförhandlingar mellan Israel och palestinierna. Men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har tydligt markerat att han inte är villig att göra de eftergifter som är nödvändiga för att initiera en sådan process. USA och president Barack Obama kommer att vara politiskt handlingsförlamade i Palestinafrågan under hela 2012 - presidentvalet lägger hinder i vägen. Palestinierna väljer då andra vägar för att med fredliga medel arbeta för sin sak. Det är bra.

Sverige kan bidra genom att redan nu erkänna staten Palestina. I riksdagen finns en majoritet för ett sådant erkännande. Hur länge skall Carl Bildt kunna fortsätta att huka i frågan?

10 kommentarer:

Dessa mina minsta bröder sa...

Vad händer med deras ansökan om FN-medlemskap för Palestina ?

Ulf Bjereld sa...

Palestinierna har låtit frågan ligga still för att ge Kvartettens försök att få igång fredsförhandlingarna igen en chans. Men Kvartetten misslyckades och nu kommer palestinierna med all sannolikhet att återuppta sin kampanj.

Anonym sa...

Om en terrorstämplad organisation/parti ingår i en samlingsregering, blir inte hela regeringen då terrorstämplad?

Anonym sa...

Ett Palestina kommer inte att bli fullvärdig medlem av FN under vare sig ett fortsatt presidenskap för Obama efter valet i år eller med en republikansk president.

USA´s veto i Säkerhetsrådet blir straffet för att palestinierna vägrar erkänna ett judiskt Israel och fortsätter med sin terror.

Guardian sa...

Utmärkt analys Ulf, som jag delar till fullo! =)

Som en lite parantes kan även nämnas att också Fatah har försvagats i och med att Mubarak försvann i Egypten, vilket även gjorde att Fatahs intresse för Hamas ökade.

När det gäller Riksdagen så återstår det att se om Fp & Kd tänker uppdatera sin syn på frågan Israel och Palestinierna och försöka spela någon meningsfull roll - eller om man tänker fortsätta sin vandring längre in i återvändsgränden tillsammans med regeringen Netanyahu.

Hittills så har åtminstone Fp blundat och tittat bort medan alla de fina liberala värderingarna dras i smutsen i Israel.

Anonym sa...

Man frågar sig ängstligt om det minskade antalet kristna i dagens Palestina kommer att få någon representant vid kommande förhandlingar. Biskopen Mounib Younan borde i så fall vara den rätte mannen.
E

A-K Roth sa...

Ulf, varför ska bara en av parterna ge "nödvändiga eftergifter" innan fredsprocessen kan gå vidare, samtal som ska producera eftergifter och kompromisser? Vilka eftergifter tycker du att palestinska styret ska ge i förväg, om något? Jag tror du vet men vill inte dra upp några krav till PM.

När parterna samtalade i Amman nyligen vägrade PMs representant absolut att tala om säkerhetsfrågor och om uppviglandet, martyrhyllandet, våldsindoktrineringen som fortfarande pågår.

De tre krav som Israel sätter, erkänna Israel, stoppa våldet och uppviglingen, följa tidigare fördrag, ska de ignoreras samtidigt som det ses som positivt att Hamas accepteras? Om jag har fattat rätt tycker du det är fint att kräva att ett styre där Hamas ingår får erkännande av FN.

haNavi heHadash sa...

Hamas stadgar: "There is no solution for the Palestinian question except through Jihad. Initiatives, proposals and international conferences are all a waste of time and vain endeavors." Det vill säga: den palestinska frågan kan endast lösas genom krig, Jihad. Snack och internationella konferenser är enbart slöseri med tid.

Fatah säger exakt samma sak: "Article (6) UN projects, accords and resolutions, or those of any individual which undermine the Palestinian people's right in their homeland are illegal and rejected." Dvs: FN-projekt, överenskommelser och resolutioner är illegala och avvisas. Inte för att det hindrar Abbas att försöka utnyttja FN:s israelhat att komma in bakvägen. Se http://youtu.be/7MWEhZP1Ums

Gissa varför Netanyahu inte kommer någon vart med Abbas och definitivt inte med Hamas. "Enas" de är det detsamma som att säga totalt nej till fredsförhandlingar. Det enda de har enighet om nu är att Abbas ska leda ett gäng teknokrater som ska försöka fixa ett val som ser demokratiskt ut för de västerländska donatorerna.

Anonym sa...

Fred skapas direkt mellan två parter där båda parter erkänner varandras existens för en fredlig framtid. Hamas och Fatah har andra mål...
Detta är alldeles tydligt och glasklart för var och en att läsa - ingen kan missförstå arabsidans mål.

Carl.B sa...

"Speaking in an interview with Egyptian news agency Asharq al Awsat published on Saturday, Zahar claimed that Hamas's political chief in exile Khaled Mashaal did not consult him or other members of the Gaza leadership before signing the agreement with Abbas last week.
The deal has faced criticism from Hamas's Gaza leadership, bringing divisions within the group to the surface."
Som vanligt visar det sig att samverkan mellan Fatah och Hamas bara är en pappersprodukt.
Dessutom, vilket en professor i statsvetenskap borde ta allvarligt på, har det påpekats att den palestinska myndighetens egna "grundlag" förbjuder att presidenten samtidigt är premiärminister. Avtalet mellan Maashal och Abbas bryter mot den regeln i palestiniernas s k basic law. Abbas ska ju enligt avtalet vara både president och premiärminister.