2012-01-14

Om manlig omskärelse igen. Svar till Adam Cwejman

Min tidigare text om religionsfrihet och manlig omskärelse har väckt många och ibland starka reaktioner. I denna post väljer jag att svara på några av de invändningar som Adam Cwejman, ordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF), framför på sin blogg.

Adam Cwejman menar att seden att omskära unga pojkar utgör en "allvarlig rättighetskollision" mellan "föräldrarnas behov av att fostra barnet på ett specifikt religiöst sätt och barnets möjligheter att välja i frågor som rör irreversibla kroppsmodifikationer". Jag håller inte alls med.

För det första är seden att omskära pojkar inte bara religiös utan också kulturell. För det andra är ingreppet så litet att det inte blir trovärdigt att tala om en "allvarlig rättighetskollision". För det tredje - och viktigast - är det ingen "rättighetskollision" om man inte med det uttrycket inbegriper alla val som en förälder gör för sina barn och som har betydelse för barnets vuxna liv.

Som förälder uppfostrar du dina barn - avsiktligt eller oavsiktligt, men definitivt oundvikligen - med normer och värderingar, livsstil och kulturella uttryck som är lika omöjliga för barnet att i efterhand frigöra sig ifrån som en omskärelse. Det kan röra sig om allt från ett inpräntande av en moral om vad som är rätt och vad som är fel till att flickor kläs i rosa och pojkar i blått. Flickor bär klänning, det gör sällan pojkar. Vi reglerar barnens tänder med tandställningar så att de bättre skall motsvara de estetiska krav som präglar vår del av världen och vår tid. Är det någon som tror att föräldrars uppfostran och bejakande av kulturella sedvänjor inte har betydelse för hur våra barn som vuxna lever sina liv?

Det enda argument för att förbjuda omskärelse av unga pojkar som jag tycker har bäring är om det kunde visas att omskärelsen innebar men för de berörda. Men ingen har för mig lyckats göra trovärdigt att så är fallet.

Adam Cwejman påstår i sin text att jag hävdar att Bengt Westerberg "inte lämpar sig att jobba med intolerans och mot främlingsfientlighet". Det är ett felaktigt återgivande av min ståndpunkt. Jag skrev: Det är ett bekymmer att Bengt Westerberg, som fått regeringens uppdrag att utreda åtgärder för att motverka intolerans och främlingsfientlighet i Sverige, vill införa en lagstiftning där Sverige blir det enda landet i världen som på detta sätt gör det omöjligt för judar att utöva sin kultur och/eller religion. Den formuleringen står jag för.

23 kommentarer:

Anonym sa...

Det är obegripligt hur man kan göra den sjukdomsskyddande bagatelloperationen omskärelse av spädbarn till en storpolitisk fråga.
Istället borde frågan gälla om sjukvårdssubventionen skall täcka omskärelse i högre åldrar utförd av. Kirurg för att minska den risk för komplikationer som finns när omskärelsen görs i köksmiljö.
Det är, enligt min mening, självklart att den offentliga sjukvården skall utföra ingreppet skattefinansierat för att omskärelsen skall bli komplikationsfri.

Leo sa...

Hej Ulf,

Jag tillhör ju inte de liberalas skara och tycker väl egentligen inte att förhuden är en sådär jätteviktig fråga. Intressant likväl eftersom den kommer att handla om principer och rättigheter.

Du skriver att det kan vara läge att diskutera huruvida omskärelse är en bra idé om det kan visa sig finnas men för de berörda men att du inte hittat några tecken på detta.

Intressant kan då vara att googla "foreskin restoration", där det verkar finnas en liten rörelse av omskurna män som försöker återskapa förhuden. Vet inte hur mycket det säger och hur mycket men de här männen egentligen lider av, men det kan vara värt att ha i åtanke.

Erik, Sthlm sa...

En studie av danska folkhälsoinstitutet visar att omskärelse kan leda till sämre sexliv p.g.a. att slemhinnan på ollonet ombildas till hårdare hud.
http://svt.se/2.22620/1.2603306/omskurna_man_har_samre_sexliv

Vidare är det ganska magstarkt och långsökt att jämföra ett operativt ingrepp med att tradera normer och värderingar till nästa generation.

Om kultur ska vara ett argument, så är det väl också en del i många kulturer att aga barn. Ska det också tillåtas i kulturrelativismens namn?

Johanna sa...

Jag brukar inte bli arg av det du skriver, men det här är faktiskt riktigt provocerande och en ganska stötande syn på människors rätt till kroppslig integritet och att få sin sexualitet ifred. Det är jättemånga omskurna killar som hävdar att de förlorat sexuell känslighet och viss möjlighet till onani, eftersom de inte har en förhud som går att dra fram och tillbaka. Att förneka att det kan innebära ett men är därför rätt stötande.

Alla män upplever sig inte skadade av manlig omskärelse, men vissa gör det. Och eftersom man inte på förhand kan veta vilka som kommer uppleva ingreppet som stympade måste det vara upp till dem att besluta själva, i tillräckligt mogen ålder.

Toofan Salehpour sa...

Erik, Sthlm:

Att låta barn växa upp med osunda värderingar och normer har mycket större (och ofta värre) konsekvenser än att utföra en omskärelse. Om något, då är Bjerelds analogi otillräcklig därför att en omskärelse är så obetydlig i sammanhanget, inte tvärtom.

Anonym sa...

Det finns alltid psykiskt störda individer som hänför sin bristande sexuella kapacitet till specifika händelser när i själva verket det beror på psykologiska faktore, diabetes och förträngd homosexualitet.
Jag är själv omskuren i vuxen ålder pga upprepade förhudsinfektioner och har enbart positiva sexuella erfarenheter ,av det..

Anonym sa...

Om omskärelse förbjuds så vet vi alla att ett stort antal kommer att utföras illegalt i förortskök med en stor riskfri komplikationer,inkl. Risk för död i blödningsshock.
Förbudsivrarna tar på sig ett stort ansvar

Anonym sa...

Med den argumentationen ger du föräldrar fritt fram att göra vad som helst med sina barn.

Stort!

Anonym sa...

Så länge som inte sambandet mellan föräldrars tro/åsikter/värderingar/syn på världen och deras barns dito är perfekt, så håller inte ditt resonemang.

För förhuden går inte att operera tillbaks. Allt det andra kan ändras, även om det är svårt.

Jesper R. sa...

Ett annat mycket litet och oåterkalleligt ingrepp som markerar kulturell och religiös tillhörighet kan vara en tatuering.

Tänk att ha ordet PINGSTVÄN på snoppen hela livet. Förmodligen skulle staten betala plastikkirurgin åt den stackare som drabbades. :-)

Unknown sa...

Rekommenderar Oscar Swartz från 2006 om cut vs uncut.

Att påstå att ingen vill få förhuden tillbaks är faktiskt arrogant och dåligt påläst.

Att acceptera irreversibla operativa ingrepp på könsorganen med full vetskap om att tiotusentals ångrar detta är inte värdigt en modern rättstat.

Olof sa...

Ulf, betyder det alltså att du faktiskt anser att Westerberg ändå är lämplig för uppdraget?

Man skulle ju möjligen kunna tycka att det vore lite märkligt eftersom du ju samtidigt anser att han "står för en atomistisk människosyn, där varje människa är en ö" och att han därför inte kan "förstå att omskärelsen för de flesta judar är ett uttryck för en gemensamhetskultur, ett upptagande i en gemenskap från vilken det vore orättfärdigt att utestänga barnet".

Själv anser jag att en person med en sådan människosyn (som jag ju f ö inte alls tror att Westerberg har) inte är lämplig för detta viktiga uppdrag.

Anonym sa...

Fråga judar och muslimer. Om vad de tycker om sedvänjan och om hur de personligen upplever sin omskärelse istället för att agera självutnämnda talesmän för grupperna på detta ytterligt arroganta sätt.

Lars Fritsch sa...

Vad du säger är detta: föräldrar har rätt att med hänvisning till religion och kulturell tradition skära bort bitar av sina barn, så länge detta inte ”innebär men för de berörda. Men ingen har för mig lyckats göra trovärdigt att så är fallet.”

Vad det handlar om är alltså hur mycket empati du lyckas uppbåda för dem som du har makt över i din religionsutövning. I ditt fall måste deras lidande tydligen bevisas vetenskapligt – inte professor för inte – det räcker inte med att det är troligt att onödiga operationer kan leda till lidande av olika slag.

Frågan är då var du drar gränsen för att förbjuda den här riten, tio procent av de omskurna, femtio, två, elva som på ett eller annat sätt far illa av vad de råkat ut för.

Sedan får vi ställa den siffran i relation till de religiösa traditionsbärarnas lidande om vi skulle förbjuda omskärelse. Hur många skulle lida svårt om de inte fick omskära sina små barn, fem, tio femton, hundra procent?

Och hur skall vi sedan vikta dessa olika typer av lidanden mot varandra? Måhända ett forskningsfält.

Eller också får vi göra det lite mera logiskt för oss: ”Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahn. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!”

Själv skulle jag inte gilla att bli omskuren nu som vuxen. Skulle du?

Anonym sa...

Mycket otrevligt att du släpper igenom homofoba kommentarer som den 11:10.

Men den vittnar om vilka krafter det är som vill försvara omskärelse till vilket pris som helst.

Erika

Anonym sa...

Vad har psykisk störning med homosexualitet att göra?

Och varför håna omskurna som har fått problem genom att kalla dem psykiskt sjuka?

Mycket otrevlig ton i några av de inlägg du har valt att släppa igenom.

Ställer du upp på skrivningarna? Om du inte gör det - varför släpper du igenom dem? Du förstår väl att de är djupt kränkande.

Johanna

Ulf Bjereld sa...

Tack för inkomna synpunkter När det gäller min uppfattning om Bengt Westerberg har jag - som ni noterar - valt att inte skriva att jan bör lämna/fråntas sitt uppdrag. Man kan vara kritsik mot en utrednignsledares åikter och uppfattningar utan att det för den skll innebär avgångskrav.

Några har reagerat på att jag släppt igenom kommentarer vilka uppfattas som homofoba. Jag vill ha högt i tak i kommentarsfälten. Men det är möjligt att jag i något fall inte varit tillräckligt uppmärksam utan släppt igenom inlägg som bryter mot bloggens kommentatorsregler. I så fall ber jag om ursäkt, men får stå för att jag släppt igenom dem. Självklart innebär det inte att jag delar de igenomsläppta ståndpunkterna.

Erik Andersson sa...

Man bör vara försiktigt med ordvändningar som "Det enda argument ... som jag tycker har bäring är." Du riskerar att urvattna betydelsen av sådana allvarliga invändingar när du använder de så lättvindigt som i fallet med manlig omskärelse.

Man ska vara noggrann med språket och inte ta till överord, annars riskerar man att definiera ur sig ur debatten.

Anonym sa...

stort kredd till Adam Cwejmans liberala hållning! Det verkar märkligt hur frågan om pojkars förhud får många liberaler att tappa principerna på golvet i en enda röra.

Ulf, varför kan inte omskärelsen vänta tills personen är myndig eller vuxen och själv får möjlighet att ta beslut om det? Varför måste det göras på en bebis?

Nu skulle visserligen det sociala trycket på en myndig pojke att omskära sig vara massivt. Lika massivt som det är på föräldrarna till en bebis att låta omskära barnet. Men det skulle ges en möjlighet till ökad individuell frihet kring denna fråga.

Att det inte bara är en religiös utan även en kulturell sedvänja gör varken till eller från. Frågan är enkel: ska vi lämna detta till individen eller inte?

Att ingreppet är litet, jämfört med kvinnlig omskärelse, lämnar försvararna av omskärelse svaret skyldiga varför det då inte försvarar kvinnlig omskärelse av kulturella skäl där det sker - med kravet att omskärelsen görs mindre allvarlig?

Att barn påtvingas tandställningar eller annat som inte kan motiveras med mdeicinska skäl innebär inget försvar för omskärelse. Det innebär bara att listan på frågor som bör läggas på individen att besluta om blir längre.

När du pratar om betydelse för barnets vuxna liv, vill jag veta vad du menar. Jag vill mena att vuxna ska ta de beslut kring barnet som ÖKAR deras möjligheter att få ett långt hälsosamt liv och som främjar deras förmåga att ta självständiga beslut kring deras livsval och identitet och låta andra göra detsamma.

Flickor bär klänning och det gör sällan pojkar. Visst, men dessa könsföreställningar och andra håller på att utmanas. Det är dessutom en märklig jämförelse. Den mellan moralsyn, kulturella könsföreställningar, och klädkoder (som en individ kan utmana i vuxen ålder) och bortskärandet av en förhud som inte kan återfås utan operation.

Det finns på nätet organisationer med judar och muslimer som kritiserar omskärelse. Det finns även muslimer som ifrågasätter att Koranen föreskriver omskärelse.

Med tiden kommer omskärelsens betydelse för den religiösa eller kulturella samhörigheten att erodera såpass att beslutet lämnas till myndiga eller vuxna individer.

Ulf, vilka livsval anser du att en individ ska få ta själv?

Vilka skäl ser du för att begränsa en individs livsval?

Ska samma skäl gälla alla människor eller bara vissa grupper?

Om du anser att alla människor ska få begränsa sina barns livsval på motsvarande sätt som vid en omskärelse. Skulle du då ha något emot att vi startar en religion eller kultur där samhörigheten manifesteras med att barnen får sina örsnibbar bortskurna, om de har såna (alla har inte örsnibbar)?

Fredrik Strage skrev bra om denna fråga för ett tag sedan i DN.

En del åberopar hälsoskäl för omskärelse. Men renlighet och kondom främjar hälsan precis lika bra. Det är väl ingen som motvierar att vi skär bort nagelbanden för att slippa nageltrång och inflammationer!? Förresten, det där om att omskärelse minskar risken för Hiv. Är det inte emot religionerna att ligga runt hur som helst, ändå!?

mvh/Joakim

Anonym sa...

Inga av de som kommenterar bemöter det argument Ulf tog upp om estetiska ingrepp och könsrollsprägling av barn. En estetiskt tandingrepp är ungefär lika svårt att rekonstruera som en förhud. Vill ni förbjuda även sådana ingrepp? I fallet könsroller är det inte ett kirurgiskt ingrepp. Men det går ofta djupare än något knivblad kan nå. Att kirurgisk påverkan alltid skulle vara värre är förändring av hjärnans struktur hittar jag inga argument för.

Filipe sa...

Hej Ulf! Jag kan inte hålla med dig, eller ens se någon logik i ditt resonemang i denna fråga.

Du skulle alltså, om jag förstår dig rätt, vara för kvinnlig omskärelse, ifall de som anger kulturella skäl till att omskära flickor skulle gå med på att skära bort en mindre del av flickornas könsorgan? Så att endast "ett fåtal" av de omskurna flickorna drabbas av allvarliga och bestående men, precis som endast "ett fåtal" pojkar/män drabbas av allvarliga och bestående komplikationer av manlig omskärelse.

Tycker du att de föräldrar som vill ska få skära bort örsnibbarna eller kanske halva vänster lilltå på sina barn, om de anger att de gör det av kulturella själ? Det skulle ju minska risken att barnen i fråga drabbas av eksem på örsnibbarna, alternativt minska risken för nagelsvamp med 10% - så rimligen måste du väl stödja den idén också.

Många förespråkare av manlig omskärelse motiverar sin ståndpunkt med att kvinnlig omskärelse är ännu värre. Det tycks också vara ett av dina huvudargument. Det är ungefär lika relevant som att argumentera för att det ska vara tillåtet att skära av barns händer, eftersom det vore ännu värre att skära av deras ben.

I ett modernt samhälle måste det självklart vara fullständigt förbjudet att av ickemedicinska skäl skära bort kroppsdelar på barn. Vare sig det drabbar flickor eller pojkar.

Anonym sa...

Filipe: vill du förbjuda estetiska tandingrepp på barn? T.ex. tandställning, justering av tänder eller nedslipning av tänder?

Lasse Norén sa...

Religionsfrihet är en individuell rättihet. Detta gör att du kan använda religionsfriheten som ett argument för rätten att omskära dig själv. Du kan aldrig använda den som ett argument för att utföra handlingen på en annan person! Om en vuxen man med våld utsätter en annan vuxen man för en omskäresle så har personen brutit mot svensk och internationell lag. Han är då skylldig till "grovt sexuellt övervåld" och "könsstympning". Om detta skulle ha skett under ett krig så är han dessutom skyldig till "krigsbrott" och "tortyr". Om, detta skulle ha skett i religöst syfte så är brottet dessutom "tvångs anslutning till en religion". Det är totalt olagligt att utsätta en person för en omskärelse utan den personens informerade medgivande, jag antar att du håller med om detta.

Så frågan är; har en förälder rätten att utsätt sitt barn för en handling som i alla andra fall skulle vara ett grovt brott? Svaret är givetvis NEJ! Vi ser detta i alla andra fall där religoner strider mot svensk lag. Så varför skulle judar och muslimer nu få ett undantag och särbehandlas? Skall inte alla andra grupper också då ha rätten att utsätta sina barn för handlingar som anars skulle vara grova brott? En fråga till, om en muslimsk kvinna av tradition och religion vill omskära sin dotter, har hon rätten att göra detta? Om inte, varför skall hon inte ha det, du anser ju att religion och tradition är en okej anledning till att utföra könsstympningen på ett gossebarn?

Notera att antalet dödsfall p.g.a. omskärelse av pojkar är över 100 st per år enbart i USA (vi har redan ett i Sverige). Vidare att komplikationer sker i mellan 1-3%
av ingrppen (eller snarare "övergreppen"). Så om en förälder dödar sitt barn genom att omskära barnet, vad tycker du vi skall göra då? Skall föräldrarna och den som utförde könsstympningen hållas ansvariga för dödsfallet? Skall handlingen behandlas på samma sätt som om en flicka dödades av omskärelse? Skall vi ha jämlikhet i Sverige där vi alla har samma rättigheter och behandlas lika i lagen, eller är det okej att diskriminera efter kön?