2012-01-28

Hägglund vann lätt över Odell. Men vad händer med KD nu?

Som väntat blev det Göran Hägglund som gick segrande från kraftmätningen med Mats Odell om partiledarskapet i Kristdemokraterna. Hägglund fick 198 röster mot Odells 88, vilket innebar en seger med 69 mot 31 procent. Jag hade tidigare i dag tippat att Hägglund skulle få 214 röster, vilket skulle inneburit ungefär 75 procent.

Nu blev Hägglunds seger mycket stor, men kanske inte fullt så stor som Hägglund hade behövt för att kunna framstå som en riktig segerherre. Nära en tredjedel av stämmans ombud ville byta partiledare. Frågan är nu hur många av dem som representerades av den tredjedel som röstade mot Hägglund som kommer att passiviseras och kanske lämna partiet. Moderaterna tar emot dem med öppna armar. Jag har mycket svårt att se Mats Odell sitta kvar på ledande poster i partiet efter detta nederlag.

Kristdemokraternas kris är lika lite som Socialdemokraternas kris en partiledarfråga. Kristdemokraternas har under flera års tid misslyckats med att skapa sig ett utrymme i svensk politik. Men det är två och ett halvt år till nästa val, vilket är en lång tid i politiken. Nu behöver Göran Hägglund profilera Kristdemokraterna skarpare i förhållande till de övriga borgerliga partierna samtidigt som han försöker samla ihop ett parti som tycks vara så sargat att Socialdemokraterna vid en jämförelse framstår som hälsan själv.

3 kommentarer:

Olof sa...

Parallellen mellan Juholt och Hägglund skall nog inte överdrivas.

I juholts fall handlade det främst om människors mycket låga förtroende för honom som partiledare, snarare än om hans politik.

I Hägglunds fall rör det sig mer om en socialkonservativ kristen falang som tycker att partiet rört sig för långt bort från sina rötter. Många av dem skulle nog t ex vilja att partiet blev mer negativ till homosexuellas rättigheter.

I den meningen så kan nog Hägglunds kritiker mer liknas vid vänsterfalangen inom S, med Suhonen och andra, som på samma sätt anser att partiet rört sig för långt bort ifrån sina ideologiska rötter.

I KD-fallet finns dock inget etablerat parti som är mer tydligt socialkonservativt än man själv, i alla fall inte moderaterna på senare tid. Möjligen finns dock en risk för att en del av dem på sikt kan tänkas lämna för SD.

Olof J-S

Zeth sa...

Tror inte att moderaterna är så lockande, när många lämnat eller avvisat just moderaterna för att de inte stått upp för klassiskt borgerliga värden. Tror att de flesta accepterat att det är Göran som gäller till 2014, och en del som varit mer lugna och kompromissvilliga än andra sitter i exempelvis politikutvecklingsgrupper. Notera gärna också att Ebba Busch fick 44% av rösterna till vicepartiledarposten, och det är inte dåligt för en 24:åring som ställer upp mot Maria Larsson.

Af Dunkelspel sa...

Kan bli fortsatt svårt med profileringen om Hägglund tänkt sig att göra "reinfeldtare", dvs säga en sak och sedan göra tvärtemot.

Der är att underskatta väljarkåren att som KD ständigt vika ner sig för moderaterna och tro att ingen märker det.