2011-10-08

Stormiga dagar för S

De senaste dagarna har inte varit så där jättebra för Socialdemokraterna. Efter turbulensen i riksdagsgruppen i samband med budgetmotionen har nyhetsflödet det senaste dygnet dominerats av (1) Håkan Juholts ersättningar för bostaden i Stockholm samt oklarheter kring Håkan Juholts resa till Vitryssland 2006, (2) Ilmar Reepalus och Morgan Johanssons öppnande för att utvisa svenska medborgare samt samt (3) Socialdemokraternas avhopp från söndagens partiledardebatt i Agenda.

(1) Håkan Juholts felaktiga ersättningar för sin bostad i Stockholm är djupt olyckliga. Jag tror inte Håkan Juholt medvetet brutit mot reglerna i syfte att berika sig själv. Men okunskapen om regelverket - eller oviljan att fördjupa sig i det - uttrycker en sorglöshet och en naivitet som skadar bilden av honom som ansvarsfull politiker. I en tid då den politiska diskursen präglas av en kamp om vem som är mest ansvarsfull växer Juholts uppförsbacke på vägen till de svenska väljarnas förtroende.

Däremot tror jag inte att affären - om det stannar här - kommer att påverka partiet negativt i valrörelsen 2014. Svenska väljare brukar inte bry sig särskilt mycket om politiska skandaler när de bestämmer sig för vilket parti de skall rösta på. Nackdelen för Socialdemokraterna är att partiet nu får lägga stor kraft och möda på att diskutera Håkan Juholts personliga tillkortakommanden i stället för att formulera och driva politiska förslag som förnyar partiet och pressar Alliansregeringen. Borgerligheten vinner - igen - kampen om den politiska dagordningen.

Juholts krishantering med snabb presskonferens och där han tar hela skulden själv har varit mycket bra. Juholt betraktas av många som glad och jovialisk och lite slarvig. Den bilden underlättar för honom att komma undan med sitt misstag. Här finns en könsfaktor. En kvinna passar sämre i rollen som "go gubbe" som då och då klantar till det.

(2) Ilmar Reepalu och Morgan Johansson höll utan att de själva tycktes märka det på att sätta Socialdemokraterna i knät på Sverigedemokraterna när de glatt pratade på om en ny lagstiftning som skulle ge nya medborgare en "prövotid". Om den nye medborgaren begick något allvarligt brott under prövotiden skulle denne kunna utvisas. Sverigedemokraterna jublade - äntligen fick de gehör för sina förslag. Men inom Socialdemokraterna väcktes en vredens vind och Håkan Juholt var snabb med att gå ut och tala om att en sådan lagstiftning var helt utesluten. Det var bra - medborgarskapet kan aldrig villkoras eller relativiseras. Är man medborgare så är man medborgare och ingenting annat. Men Morgan Johanssons ställning som Socialdemokraternas talesperson i rättspolitiska frågor har fått sig en törn.

(3) Jag har förståelse för att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer att hoppa av partiledardebatten i Agenda på söndag. Det pågår en diskursiv kamp mellan regering och rödgrön opposition om relationen till Sverigedemokraterna. De rödgröna vill framställa Sverigedemokraterna som en del av regeringsunderlaget, eftersom regeringen för att få igenom sina förslag är beroende av att Sverigedemokraterna inte röstar med de rödgröna och eftersom Sverigedemokraterna i nio omröstningar av tio faktiskt stödjer Alliansregeringen. Regeringen vill å sin sida framställa oppositionen som en helhet, vari Sverigedemokraterna utgör en naturlig del.

Vad jag förstått hade Agenda beslutat sig för en uppställning som visuellt låg närmare Alliansregeringens verklighetsbild än oppositionens. Det hade varit bättre om Agenda utvecklat ett koncept som var neutralt till Alliansens och de rödgrönas verklighetsbilder. Nu blir debatten en stympad och märklig tillställning. Åsa Romson (MP) måste känna åtminstone lite kluvna känslor här hon tillsammans med Jimmie Åkesson får representera oppositionen mot Alliansregeringen.

Agendas debatt tappar intresse och betydelse när det överlägset största oppositionspartiet inte finns med. Väljarna och demokratin förlorar. Staffan Dopping formulerar sig väldigt klokt i saken här.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Däremot tror jag inte att affären - om det stannar här - kommer att påverka partiet negativt i valrörelsen 2014."

Då blir det din uppgift som statsvetare att se till att väljarkåren blir varse valets betydelse.

Statsministern i Sverige företräder Sverige inte bara som statsminister utan också som innehavare av ämbetet 'statschef'. Titeln 'statschef' förbehålles innehavaren av Sveriges tron. Ämbetet statschef - med de befogenheter som vanligtvis förbehålles en statschef - innehas av statsministern.

DEt är ju allvarligt om Sverige kommer att välja en fungerade statschef med belastningar av okunskap om regleverk och ändock ha utnyttjat det regelverket för egen vinning.

Det är statsvetarnas sak att påpeka och klargöra detta.

Per Kjellén

Anonym sa...

"Titeln 'statschef' förbehålles innehavaren av Sveriges tron. Ämbetet statschef - med de befogenheter som vanligtvis förbehålles en statschef - innehas av statsministern."

I min värld har statsministern haft titeln och ämbetet regeringschef, varför man ska försöka sig på någon slags sammanblandning av begreppen förstår då inte jag. Oavsett "titel" tror jag att svenska folket är kapabla att förstå och bedöma huruvida en person är lämplig att företräda Sverige.

Anonym sa...

""Däremot tror jag inte att affären - om det stannar här - kommer att påverka partiet negativt i valrörelsen 2014."

Jodå, om de borgerliga och deras sympatisörer inte avstår från att påminna väljarna om att denne fifflande man som statsminister skall representera Sverige.

Visst är det ironiskt att just Socialdemokraternas senaste två ledare upptäckts med fingrarna i syltburken samtidigt som de dundrat mot giriga direktörer.

A-K Roth sa...

Juholt och Reinfeldt är överens om att är man medborgare så är man. Det är det enda rätta. Och ändå finns det tydligen problem i samhället man tvingas tänka på.

I din länk: "... Däremot stöder han [Juholt] tanken på att införa snabbare svenska medborgarskap. Han framhåller också att det redan i dag i utlänningslagstiftningen finns möjligheter att utvisa personer som begår brott som kan ge fängelse..."

Det borde kanske inte vara så snabbt att myndigheterna inte kan verifiera uppgifter om och från de sökande, eller? Vad gör invandrarverket om/när det uppdagas att någon har fått sitt medborgarskap efter att ha gett falska uppgifter? Kan de utvisas liksom krigsförbrytare som kan fråntas medborgarskap i andra länder?

Att terrorister, massmördare och kriminella gäng får medborgarskap går liksom emot ens sinne för det rimliga, att flyktingar från förföljelse riskerar att möta sina förföljare i Sverige.

Men alla som nu opponerar sig mot Reepalus syn kunde ju ha gjort det tidigare när hans folkfientliga sida visade sig på annat sätt.

Kristna nätverket för Palestina sa...

Det kan vara svårt att hantera földerna av organiserad brottslighet som ingår i internationella nätverk om man bara är kommunalråd i exempelvis Malmö. Jag har full förståelse för att Ilmar Reepsalu söker lösningar inom lagstiftningen om förvärv av svenskt medborgarskap. De som pekar finger och ropar "Fy sådan främlingsfientlighet!" främjar vare sig rättsäkerheten på Malmös gator eller viljan bland våra medborgare att främja integrationen av nykomna i vårt land,varav de flesta inte vill annat än att integreras i en demokratisk rättsstat.

Nils Andreasson

Administrator sa...

SvD: Samma ”miss” som Juholt hade gett student fängelse.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-atala-s-ledaren_6536457.svd