2011-10-10

Politiskt vingklippt Juholt ett problem för S

Åklagarens beslut att inleda en förundersökning om misstänkt bedrägeribrott gör situationen än mer allvarlig för Socialdemokraterna och dess partiledare Håkan Juholt. Om det inte blivit någon förundersökning hade Håkan Juholt från och med nu kunnat koncentrera sig på att återskapa sitt förtroende och börja bedriva politik. Onsdagens partiledardebatt i riksdagen hade kunnat bli första steget på den långa vägen tillbaka. Nu kommer i stället bedrägerimisstankarna att kleta fast vid Håkan Juholt ända tills förundersökningen är avslutad - vilket kan ta allt från några dagar till över en månad. Under den perioden är Håkan Juholt politiskt vingklippt.

I skrivande stund sammanträder Socialdemokraternas VU, följt av ett sammanträde med partistyrelsen, för att diskutera den uppkomna situationen och huruvida det finns ett fortsatt förtroende för partiledaren. Kommer partiledningen att uppmana Håkan Juholt att ta en timeout medan förundersökningen pågår eller till och med avgå? Har Håkan Juholt själv kraften och motivationen att vilja fortsätta?

Möjligen kan det bli en timeout. Men jag tror att det internt kommer att finnas ett kraftigt stöd för att Håkan Juholt inte skall avgå. Det är inte många i partiet som nu önskar en ny, lång och osäker process för att välja ny partiledare. Det är också svårt att i förväg se hur en sådan process skulle sluta. Jag tror inte att Håkan Juholt vill avgå. Det kan också finnas en vilja bland många partiaktiva att inte ge efter för mediedrevet.

Jag är ingen jurist. Men min maggropskänsla och lekmannakunskap leder mig i en riktning där jag har mycket svårt att se att förundersökningen skulle leda till beslut om åtal. Kan Juholt hålla ut den tiden så finns det en möjlighet för honom att komma tillbaka, även om uppförsbacken blir tung. Blir det åtal är det däremot slut - då måste han avgå

Så jag tror att Håkan Juholt i kväll får fortsatt förtroende från VU och partistyrelse - möjligen med reservation för en timeout. Jag tror att förundersökningen inte kommer att leda till åtal och att Håkan Juholt därför kommer att sitta kvar och leda partiet ända in i valrörelsen 2014.

Håkan Juholt har naturligtvis fullt individuellt ansvar för det inträffade. Men det är märkligt att ett så stort parti som Socialdemokraterna inte har rutiner för att kontrollera och hjälpa sina främsta företrädare att hantera viktiga regelverk. Möjligen får vi ett Lex Juholt på den här punkten?

Jag kommenterar händelseutvecklingen för bl a TT.Länk

14 kommentarer:

Anonym sa...

En bidragssökande med en så riklig inkomst och en så stor samhällelig erfarenhet borde förväntas kunna göra en överslagsberäkning och en rimlighetsbedömning när han ansöker om bidrag.
Inte ska tjänstemännen curla för politiker! Ska de ge taxeringshjälp också??
Vi borde argumentera för vår socialdemokratiska idé om utjämning av inkomstklyftor och ta Juholt som ett exempel på osunda kulturer som uppstår i ojämlikhetens kölvatten.

@Svenjargen sa...

Bra och rimlig analys!
Håller helt med om att ett parti som S självklart måste ha ett kansli som stöttar med sånt här och hjälper till med kontroll av grundläggande administration.

Enda möjliga invändningen till dina sista meningar är väl att partiet enligt Aftonbladet faktiskt upptäckt det hela 2009. Här står ju ord mot ord och det hela kokar ju ner till frågan: är det Juholt eller Aftonbladets källor som talar sanning?

Rimligtvis kan inte både Juholt och källorna tala sanning. Därmed inte sagt att källorna sitter på sanningen, men heller inte motsatsen.

ganralf7 sa...

Jo , han tillträdde ju rätt nyligen , o med så mycke skit I bagaget borde han vetat att partiet kunde fått ännu ett sänke , det va ju redan vatten vid relingen så att säga ,

Anonym sa...

" Men det är märkligt att ett så stort parti som Socialdemokraterna inte har rutiner för att kontrollera och hjälpa sina främsta företrädare att hantera viktiga regelverk"

Men om jag inte minns fel så fick Mona Sahlin på sin tid några överrockar på sig som skulle reda ut kreditköp, försenade deklarationer och P-böter.

Ganska anmärkningsvärt att det skall behövas specialhjälp för partiledare för uppgifter av en typ som de flesta människor faktiskt klarar av själva.
Precis som om Juholt, Sahlin m.fl. skall betraktas som mindre vetande barn.

Nemokrati sa...

Instämmer i din bedömning. Tyvärr har Juholts val av ekonomisk politisk talesman visat att linjetalet bara var tom retorik. Skuggbudgeten har inte heller gett kött på de retoriska benen, tvärtom. Det är samma gamla eftergivenhet för Moderat och nyliberal politik. Det skapar inga jobb. Det är allvarligt för demokratin. Och SVT:s agerande i samband med partiledardebatten är i det hänseendet också en katastrof. Nu har SD vind i seglen.
Du skrev en bra och informativ postning om SVT:s agerande kontra S och V:s vägran att blockas ihop med SD i partiledardebatten. Tack för den.

Andreas sa...

det är märkligt att 1) det inte finns kontrollinstanser och stödfunktioner som hjälper till med blanketter, o.d. som du skriver.

och det är än mer märkligt att 2) politiker aldrig lär sig, att de tar så stora risker, de vet ju att de blir hårt granskade av media, de har mkt hög lön, mängder av förmåner, varför då fiffla när risken är så stor? de kan mista jobb och karriär och makt ... å andra sidan så åker de taxi för flera hundratusen, köper för hundratusentals kronor på kontokort utan att redovisa utgifterna (Juholt 1999 t.ex) så det är inte småsummor direkt, men några hundra tusen i fiffelinkomst är inte så mkt med tanke på +50.000 i månadslön + riskerna ..

Bulten i Bo sa...

Med tanke på hur han handlat (lämnat in hyresavier med både sitt eget och sambons namn) förefaller det ju inte som han har haft något klart uppsåt att berika sig själv. Så juridiskt talar ju det mesta för att det inte kommer att leda till åtal.

I övrigt har jag svårt att begripa idén med att riksdagsmän ska ha bostadsbidrag. Om det är så himmelskt upprörande att icke stockholmska riksdagledamöter får högre omkostnader för dubbelt boende - höj deras lön med så mycket som ett rum på riksdagshotellet kostar (minus avdraget för dubbelt boende, förstås).

Sen får alla betala sitt boende rakt av själva och man slipper all administration rörande dessa bostadsbidrag.

Olof sa...

Jag tror att det bästa vore om han snarast avgår. Han har upprepat visat dåligt omdöme såväl politiskt (Libyen, budgetförhandlingarna etc) som privat. Han saknar egen spetskompetens inom de mest centrala områdena liksom ett internationellt nätverk, han har egenskaper som gör det förmodat svårt att attrahera högutbildade mittenväljare, och hans förtroende inom partiets s k vänsterfalang har också fått sig en rejäl törn på sistone.

Räddningen för ett sargat parti synes mig vara att försöka övertala Margot att komma hem; ser inte annars vem som skulle kunna ena partiet och samtidigt ha tillräcklig tyngd för att på allvar kuna utmana alliansen inför nästa val.

Hon har ju tidigare förklarat att hon inte vill, men om ett enat parti vädjar i en svår situation, och om hon ges ett öppet mandat att själv få modernisera partiet och dess politik (en chans Reinfeldt men inte Sahlin fick) så kanske hon skulle kunna tänka sig att ompröva.

Olof Johansson-Stenman

Anonym sa...

Han man ta ut traktamenta 6 dagar längre än resans längd utan att fuska medvetet? Juholt framtstår alltmer som en medveten fifflare, och ju mer media gräver desto mer hittar de sannolikt:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/juholt-betalade-inte-tillbaka-resepengar_6541451.svd

Anonym sa...

Lägger man ihop det faktum att Juholt faktiskt förnekat sitt samboskap och sagt att han var "kulbo" när han bevisligen bodde ihop med Åsa och att han kvitterat ut bostadsbidrag för ensamboende så är det svårt att komma ifrån att detta är överlagt bedrägeri.

Krille sa...

Turerna kring den svenska Libyeninsatsen, det interna bråket om skuggbudgeten, slarvet med bostadsbidrag och ev. reseersättningar, vägran att ställa upp i en TV-debatt.

Passar verkligen Juholts intellekt för partiledarposten?

Rupert sa...

Jag tror förvisso inte att Juholt hade något uppsåt att fiffla, men jag har då svårt att se honom som annat än lite korkad. I vilket fall så är inte privata felsteg det viktiga utan politiska sådana.

Socialdemokraterna har alltid varit ett djupt splittrat parti. Dels har vi partiets gräsrötter i facket och de andra folkrörelserna som i allmänhet ser sig själva som demokratiska socialister. Dels har vi ett inflytelserikt skikt av ämbetsmän och andra samhällsförvaltare och dels har vi den urbana medelklassen som vill "främja entreprenörskap".
De står i grunden för olika linjer, folkrörelsedemokrati vs. statsbyråkratism vs. liberal kapitalism.

Jag uppfattade det som så att Håkan Juholt valdes in på mandatet att föra partiet åt vänster, i en mer folkrörelsedemokratisk linje. Det skulle bli ett slut på högervridningen inom partiet, nu skulle partiet gå tillbaka till sina rötter och bygga ett nytt jämlikare samhälle. Så lät det också i Håkan Juholts linjetal, som drog ner stora applåder och tycktes ingjuta entusiasm i en länge avsomnad socialdemokrati.

Men så blev det ju inte. I praktiken har inte Håkan Juholt fört partiet ett enda steg åt vänster, snarare tvärt om. Skuggbudgeten mottogs således med besvikelse inom partiet. Socialdemokraterna har alltså ännu en ledare som ingen falang inom partiet är så värst tillfreds med. Således är det inte konstigt att han får knivar i ryggen och att få som står upp för honom nu när det blåser som värst.

Jag är övertygad att om Socialdemokraterna ska kunna bli en kraft att räkna med igen så måste partiet välja väg! Tydligt och klart. Antingen så kör man på folkrörelselinjen för en demokratisk socialism. Eller så kör man på en slags "New Labour"-linje eller så kör man på något annat. Men det måste bli ett slut på dessa ständiga kompromisser som inte gör någon nöjd men alla besvikna.

Ska Socialdemokraterna vara ett arbetarparti? Ett liberalt företagarparti? Eller ett statsparti? Det går inte att vara lite av allt på en gång, synnerligen inte i dessa kristider när kakan krymper snarare än växer.

Arbetare och företagare och byråkrater har i grund och botten olika intressen, hur mycket vi än hymlar med det! Det går inte att hitta någon politik som alla är överens om utan att det blir urvattnad mellanmjölk av det hela.

Men det borde gå att utmejsla en linje som kan samla sisådär 75% i alla fall, och 75% entusiaster är många gånger bättre än 90% besvikna. Men då måste partiet öppet erkänna och diskutera sina interna klassmotsättningar!

Ulf Carlson sa...

Bäste namne!
För egen del anser jag att Riksdagens förvaltningskontor "kommit undan lite väl billigt"
HJ lämnade handlingar bl a hyresavi med två namn på avin. Rimligen skulle fövaltningen presumerat "samboskap" och enbart betalat ut 50 procent av sökt ersättning. Hade HJ inte varit nöjd med detta beslut - hade han kunnat överklaga.
Om en person söker bostadsbidrag på FK som ensamstående med hyresavin bär två namn, kommer FK högst troligt utreda varför namn två finns på avin innan ett öre utbetalas. Riksdagsförvaltningen handhar mångmiljonbelopp - är de lika slarviga som i HJs fall bör hela denna förvaltning genomlysas!
Vänlig Hälsning Ulf Carlson, Jur kand, civilekonom

Lise Blomqvist sa...

Instämmer i sista stycket. Socialdemokraternas syn på personligt stöd har alltid förvånat mig. Att t ex vice statsministern Mona Sahlin skulle sitta hemma om nätterna och hantera dagisräkningar var exempel på detta. Nog behövdes hennes krafter bättre på annat håll och regeringskansliet (styrt av s) borde givetvis ha ordnat avlastning med vardagsrutinerna.
Samma sak nu med Juholt. Fast här ifrågasätter jag även riksdagsförvaltningens jobb. Ledamöterna ANSÖKER om bidrag för bostaden. Förvaltningen ska givetvis avslå eller rätta till om det förekommer fel i ansökan.