2011-06-19

Födda: Socialdemokrater För Tro och Solidaritet

Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen finns inte längre. Förbundet och dess verksamhet finns naturligtvis kvar, men förbundets just avslutade kongress i Uppsala beslöt att namnet fortsättningsvis skall vara Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Jag tycker det är ett bra beslut. Namnbytet visar att förbundet utvecklas med sin tid och där den kristna vänstern är tillräckligt stark i sin identitet och frimodig i sin anda för att vilja ta steget att hand i hand med vänner från andra trosinriktningar utmana ofriheten och ojämlikheten och kämpa för ett solidariskt samhälle. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är ett radikalt politiskt förbund och inte en kyrka. Alla som delar förbundets grundläggande värderingar är välkomna i arbetet.

Förbundets ändamålsparagraf inleds så här:

Vår övertygelse är att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter. Vi är också övertygade om att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människa med respekt för sin egen och andras andlighet och tro deltar i politiken och samhällsbygget; människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten.

Religionen har återtagit sin plats i det offentliga livet. Som jag brukar säga: Staten skall vara sekulär, men samhället kan aldrig vara sekulärt. I denna post-sekulära tid har en kristen vänster - sida vid sida med en vänster från andra trosuppfattningar - en viktig uppgift att föra kampen vidare för ett samhälle impregnerat av frihet, jämlikhet och solidaritet. Välkomna med i detta viktiga arbete.

1 kommentar:

Dessa mina minsta bröder sa...

Jag gratulerar er önskar er lycka till i ert politiska arbete för ett solidariskt samhälle.