2011-06-12

TV-tittandet dominerar över nätsurfandet - men hur länge till?

Den senaste Mediebarometern visar att en genomsnittlig svensk tittar på TV 98 minuter varje dag. En genomsnittlig svensk ägnar också 81 minuter åt att surfa på nätet. Kan det vara sista året som TV-tittandet dominerar över nätsurfandet? Eller smälter TV och nät så snabbt samman att det inte längre blir rimligt att skilja TV-tittande från nätsurfande.? Spännande tider indeed.

Inga kommentarer: