2011-06-14

Håkan Juholt spränger partibunkern med hjälp av Stefan Holm?

Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt har erbjudit höjdhoppsstjärnan Stefan Holm att leda partiets arbetsgrupp mot barnfattigdom. Stefan Holm, som inte är partimedlem men som röstar på Socialdemokraterna, är positiv men har ännu inte tackat formellt ja.

Jag är mycket positiv till Juholts agerande och ser erbjudandet till Holm som ett uttryck för en genuin vilja att en gång för alla göra upp med den bunkermentalitet som fortfarande präglar delar av partiets arbete. Genom att ge makt och ansvar åt en person som inte formellt är medlem av partiet men som delar arbetarrörelsens värderingar bidrar Juholt till att förnya och öppna upp partiet. Att Stefan Holm dessutom är en person med stor trovärdighet och äkthet och som är populär i väljarkåren gör inte saken sämre.

Jag kommenterar Juholts initiativ i Göteborgs-Posten (ännu ej på nätet) och säger ungefär så här:

Jag tycker det är frimodigt av Håkan Juholt att våga släppa kontrollen och släppa in samhällsengagerade människor för att göra nytta. Vi kommer att få se mer av den här typen av initiativ framöver. Partierna får allt svårare att attrahera medlemmar. Här har vi en person, Stefan Holm, som är populär och som man vet är samhällsengagerad och har hjärtat till vänster. Varför då inte släppa in honom med sin kreativitet i det här arrangemanget?

Det gick ju också rykten i förra valrörelsen att Stefan Holm var påtänkt som idrottsminister. Det var rykten som fick väldigt bra spinn den gången, även om det inte låg någon substans i dem.

Visst kan det hända att någon enskild partiräv kan känna sig förbigången. Men de personer som känner sig så har framtiden bakom sig. Vi har ett helt nytt politiskt landskap i dag där partierna måste öppna upp sig och sina strukturer mycket mer för att kunna fylla samma funktion i det politiska systemet som de tidigare har gjort.

2 kommentarer:

Andreas sa...

Sommestad har en mer elitistisk uppfattning om Holms (o)lämplighet för uppdraget ...

Ulf Bjereld sa...

Ja, jag såg det. Jag delar inte Sommestads uppfattning här. Det kan inte finnas en motsättning mellan att å ena sida ge personer som Stefan Holm ansvar och förtroende i tunga politiska frågor och å andra sidan driva en kunskapsbaserad politik och knyta forskare/akademiker till partiet och dess politik- och idéutveckling.