2011-06-22

Extrainkallad riksdag ett uttryck för regeringen Reinfeldts svaghet

Uppdatering längst ned i posten!

Mycket talar för att oppositionen i dag kommer att rösta igenom att riksdagen extrainkallas under sommaruppehållet för att behandla förslag om förändringar av sjukförsäkringen. Oppositionen menar att Alliansregeringen medvetet obstruerar riksdagsmajoritetens vilja genom att dra ärendet i långbänk. I går begärde Alliansen att förslagen om förändringar i sjukförsäkringen i stället för att tas upp till beslut i kammaren (där regeringen skulle förlora omröstningen) skulle återremitteras till socialförsäkringsutskottet och därigenom öppna för en tidskrävande remissbehandling.

För att riksdagen ska extrainkallas krävs att minst 115 ledamöter begär det. Men regeringen eller talmannen kan också besluta om att avbryta sommaruppehållet.

För de rödgröna partierna fyller en extrainkallad riksdag i sjukförsäkringsfrågan tre funktioner. För det första påskyndar man behandlingen av sjukförsäkringsfrågan och får därmed bättre förutsättningar att genomföra sina förslag i sakfrågan. För det andra påvisar man svagheten i regeringen Reinfeldts parlamentariska ställning och undergräver därmed trovärdigheten i Alliansens regeringsduglighet. För det tredje bidrar man till att till att stärka sjukförsäkringsfrågans plats på den politiska dagordningen, vilket kan vara opinionsmässigt fördelaktigt. Den risk man tar är att opinionen uppfattar kraven på en extrainkallad riksdag som en partistrategisk demonstrationspolitik, som i onödan kostar tid och pengar. Men sammantaget är det ur de rödgröna partiernas synvinkel svårt att se annat än att fördelarna överväger.

En extrainkallad riksdag under sommaruppehållet skulle förstås innebära ytterligare en nesa för statsminister Fredrik Reinfeldt. Det är inte lätt att regera i minoritet. En minoritetsregering kräver regeringsduglighet. Då får statsministern inte hantera motgångar genom att sura och rikta anklagelser mot oppositionen för att den utnyttjar sin majoritet i riksdagen till att driva oppositionspolitik. Statsministern skall tjäna riksdagen - inte tvärtom.

*

Det är nu också formellt klart att riksdagen kommer att extrainkallas i sommar. TT meddelar att talmannen, på begäran av 137 riksdagsledamöter, beslutat att avbryta kammarens sommaruppehåll och kallar till bordläggningssammanträde torsdag den 30 juni kl 17.00, följt av arbetsplenum fredag den 1 juli kl 10.00. Dessförinnan sammanträder socialförsäkringsutskottet, som bereder ärendet om förändringarna i sjukförsäkringen, torsdag den 30 juni kl 11.00.

Magnus Isberg, docent i statsvetenskap och tidigare kanslichef vid konstitutionsutskottet, säger till TT att riksdagen i modern tid bara extrainkallats vid två tillfällen: Under sommaruppehållet 1996 för att besluta om två ekonomisk-politiska propositioner, och under vinteruppehållet 2004-2005, angående beslut relaterade till tsunamikatastrofen i Sydostasien.

Alla Almedalsvänner kan i alla fall dra en lättnadens suck. Hade talmannen valt att extrainkalla riksdagen en vecka senare så hade vi fått uppleva strömhopp från de i förväg noga inplanerade seminarierna och debatterna i Almedalen. Man får vara glad för det lilla också. :)

Inga kommentarer: