2011-05-11

Jan Björklund och hans flummiga skolpolitik

Jag har länge tyckt att Jan Björklunds skolpolitik är flummig. Med flummig menar jag då att Jan Björklund gjort en dygd av inte grunda sin politik på kunskap och beprövad erfarenhet, utan i stället lanserar förslag som han intuitivt tycker är riktiga. Vetenskaplig forskning som talar mot hans förslag viftas bort. Jan Björklund bollar själv med siffror och utvärderingsresultat på ett sätt som gör cirkusjonglörer gröna av avund.

Flummigheten i Björklunds skolpolitik döljs av att han konsekvent klär sin politik i populistiska slagord som det är svårt att ha invändningar emot. Det är viktigt med ordning och reda i skolan. Skolket måste bekämpas.

Men skrapa på ytan i de konkreta förslagen och flummigheten kommer fram. Ett särskilt tydligt exempel är dagens utspel om att skolket skall skrivas in i skolbetygen. Även detta förslag inramas i formuleringar som är till synes ovedersägliga: På ingen arbetsplats i vuxenlivet kan man komma och gå som man själv vill. Det ska man inte kunna göra i skolan heller. Hallå - någon emot? Knappast. Men av premissen att elever inte skall kunna "komma och gå som man själv vill i skolan" följer inte med nödvändighet att inskrivning av olovlig frånvaro i betygen är bästa sättet att förhålla sig till fenomenet. Logiken är falsk och det vet Björklund. Ändå väljer han att använda den och det tycker jag är svagt.

En stor mängd tunga remissinstanser - från Barnombudsmannen till Skolinspektionen och Skolverket - är djupt kritiska till förslaget. Men deras sakkunskaper och kritik avfärdas av Björklund med slängiga formuleringar som att Det är inte konstigt att vi har problem i svensk skola med den attityden. Så bemöter således ansvarig minister sakliga invändningar från tunga remissinstanser. Man häpnar.

Ungdomar som mår dåligt är överrepresenterade i gruppen som skolkar. Dessa ungdomar slutar knappast skolka för att deras ogiltiga frånvaro skrivs in i betyget. För barn som mobbas och där vuxenvärlden sviker kan ogiltig frånvaro bli en tillfällig överlevnadsstrategi. Barn i trasiga familjer får inget ökat stöd i hemmiljön av att frånvaron skrivs in i betyget - reaktionen kan i stället bli tvärtom. Läs gärna Torbjörn Jerlerups artikel i Svenska Dagbladet i dag, där han skickligt gestaltar problematiken kring mobbing och skolk och tar avstånd från Björklunds förslag.

Jan Björklund har skickligt lyckats framställa sina sakpolitiska motståndare i skolfrågorna som flummiga. Den som sa det, han var det, säger jag.

13 kommentarer:

A-K Roth sa...

Elever som mår dåligt kan också få den hjälp de behöver om det finns papper på att de har alltför många dagar ogiltig frånvaro. Hjälpen kan ges till hela familjen, som kanske har varit omedveten om frånvaron eller som kan ha felat barnet genom att inte bry sig. Det är i alla fall ett annat sätt att se på saken.

I andra länder är det regel att ta med frånvaro, ursäktad och icke ursäktad i betygen, även sen ankomst, icke-ursäktad och ursäktad, som när det varit läkarbesök. Så var det inte för 20 år sedan men man har dragit åt reglerna. I vårt skoldistrikt i USA måste man ha läkarintyg när barnet har haft mer än nio dagars frånvaro under ett skolår. Besvärligt för föräldrarna ibland. Många inser nog att det är lättare att följa reglerna. Barn kan inte lära sig om de inte är i skolan.

Alexander Bringsoniou sa...

Är du säker på Björklund vet att logiken är falsk? När jag har träffat folkpartister säger de oftast att saker som "forskarna är inte överens".

Hanna Dönsberg sa...

Väl talat. Jag skolkade sjukt mycket i högstadiet, och den enda anledningen var trakasserierna jag utsattes för. När jag senare bytte skola var jag alltid närvarande, om jag inte var sjuk.

A-K>> Många skolor har ett system där man kontaktar föräldrarna om närvaron är över en viss procent, det fungerar bra på de flesta ställen och det behöver inte skrivas in i betygen för det.


I övrigt kan jag känna att det här är en överflödig diskussion, då jag känner att mina betyg påverkats av både närvaro och "ordning". Mina betyg på den nya skolan (där jag slapp trakasserier) var dåliga 2 år efter att jag slutat skolka. Presterade sjukt bra i t.ex. engelska, där jag som högst hade 4 (!) fel på alla prov sammanlagt, trots det fick jag bara VG i slutbetyg.

På gymnasiet hade vi en mattelärare som kränkte hela klassen, upprepade gånger. En gång blev jag arg, höjde rösten och bad honom sluta, och satte mig utanför lektionssalen för att räkna ifred resten av lektionen. När vi hade betygsnack sa han uttryckligen att jag "betedde mig som jag gjorde, och då kan han juh inte sätta MVG".

A-K Roth sa...

Hanna, att åtminstone kontakta föräldrarna borde vara ett måste. Det är, tycker jag, skolans skyldighet att kommunicera med föräldrar. Sen om det nödvändigt måste stå i betygen är en annan sak. Men nånstans måste det väl stå?

Det låter som bråkiga klasser du var i? Har varit både elev och lärare och har sett både det ena och det andra från bägge grupperna. Men lärarna är de vuxna så ska hållas till högre standard.

Hade du rytit åt en lärare och lämnat klassen i vårt nuvarande skoldistrikt hade du nog blivit skickad till skolkuratorn som hade talat med dig och gett dig en "consequence" för ditt beteende. Föräldrarna hade kontaktats. Men det vore schysstare än att straffa dig på mattebetyget, vilket var i min syn icke godkänt agerande från läraren. :)

Anonym sa...

Jag har hört från vännero ch bekanta som bor runtom i europa om hur de hä reglerna fungerar i deras skolor. Det visade sig att de flesta var överens om att det so händer är att folk försöker slingra sig, byta betyg med varandra och på olika vis lösa detta "problem". Jag tycker inte det låter konstuktivt. tror det finns bättre sätt för att nå föräldrarna som "inte bryr sig". Jag har svårt att se de där föräldrarna som aktivt söker information om sitt barn och som plötsligt får reda på att de skolkat och då blir upprörda för att de inte fått information. Informationen finns där!

Min lillebrors skola har ett system där föräldrarna på nätet kan gå in och kolla hans frånvaro och när jag gick i skolan fick föräldrarna hem brev om man var frånvarande för mycket.

Är det så att en förälder verkligen försökt och inte fått infon tror jag att skolan har verkliga problem med sina lärare.

A-K Roth sa...

Anonym 10:21, låter också vettigt. Men OM det nu är så, som jag har hört, att frånvaron enbart kommer i terminsbetyg och inte i slutbetyg ser jag inte vad som skulle vara så upprörande i att visa antal dagar frånvaro, antingen det beror på skolk eller inte. Om det skulle vara frånvaro pga sjukdom skulle frånvaron också kunna påvisa orsak till låga ämnesbetyg etc. Att lära sig ta ansvar för sina handlingar och att det finns konsekvenser har väl också med frågan att göra. Men att kalla det "skolk" i terminsbetyget skulle vara oprofessionellt och urbota dumt, i vilket fall.

Slutbetyget som man använder när man söker vidare eller söker jobb skulle ju inte innefatta frånvaro så är det "much ado about nothing"?

Bombadill sa...

Det enda forskarna är lite överens om är att det ger väldigt liten effekt på skolkare med sociala problem men jag ställer frågan varför detta blir utgångspunkt för så mycket kritik.

Det syns vilka de skötsamma eleverna är och dessa får en extra merit att visa upp. Det blir lättare att anställa de elever som passar in och det blir en signaleffekt att skötsamhet lönar sig.

Anonym sa...

Alexander! Vad FP och andra borgerliga säger är att skolforskning är så politiserat att man mer eller mindre kan strunta i den eller välja det man gillar - DN har sagt detta många gånger!

Henrik

A-K Roth sa...

Vad hände med redan publicerade kommentarer? Var det icke godkänt att peka ut att frånvarobetygen enbart kommer i terminsbetygen? :)

Ulf Bjereld sa...

A-K och andra: Blogger har haft tekniska problem och en del kommentarer har därför försvunnit. Blogger säger att dessa kommentarer kommer att "läggas tillbaka" igen. Vi får väl se om de klarar det... :)

A-K Roth sa...

Jo, jag förstod det, för många andra bloggar gick igenom liknande. Så: mvg!

Anonym sa...

Tack Ulf!
Personligen blir jag illa till mods av att så många vuxna, till synes sansade demokrater, vill göra våra barns individuella skolfrånvaro till offentliga handlingar. Cyniskt och aningslöst.

Anonym sa...

Björklund vill komma åt IVIK och IV som heter nuförtiden IMSPR. och PREP. där frånvaro är väldigt högt. Varför? jo! IVIK elever springer hela tiden hit och dit, idag hos migrationsverket, tingsrätten och imorgon hos advokaten ...
Utan att prata om Gamla IV som är skoltrötta och studieomotiverade och struntar totalt i vad björklund säger.