2011-05-04

Försoningen mellan Fatah och Hamas ökar pressen på Sverige att erkänna en palestinsk stat

I dag undertecknar de palestinska organisationerna Fatah och Hamas i Kairo en överenskommelse som sätter stopp för fyra års bittra inbördes strider samt att en interimistisk palestinsk samlingsregering skall upprättas. Samlingsregeringens viktigaste uppgift blir att genomföra val i hela Palestina. Försoningen mellan Hamas och Fatah innebär ytterligare ett steg på vägen mot utropandet av en palestinsk stat i september 2011 och förstärker pressen på omvärlden att erkänna en sådan stat.

Den högerdominerade israeliska regeringen rasar och säger att Fatah måste välja mellan fred med Israel eller fred med Hamas. Men försoningen mellan Hamas och Fatah förstärker i stället omvärldens irritation över den israeliska regeringen ovilja att avbryta de olagliga bosättningarna för att den vägen möjliggöra en nystart på den israelisk-palestinska fredsprocessen.

Jag har tidigare argumenterat för att kampanjen för utropandet av en palestinsk stat främst syftat till att sätta press på såväl Israel som omvärlden. Ingen - sannolikt inte ens det palestinska ledarskapet - har hittills egentligen velat att en sådan stat utropas, eftersom utropandet inte löser de grundläggande motsättningarna mellan Israel och palestinierna. En förhandlingslösning vore att föredra. Men när nu Hamas och Fatah - överraskande snabbt - enats om en interimsregering ritas landskapet om. När splittringen mellan Gaza och Västbanken inte längre föreligger så blir utropandet av en palestinsk stat betydligt mer realpolitiskt trovärdigt.

Ett avgörande kriterium för om en stat i folkrättslig mening kan sägas föreligga är huruvida statens regering kontrollerar sitt territorium. Visserligen kommer Israel som ockupationsmakt även efter det eventuella utropandet av en palestinsk stat att ytterst kontrollera det palestinska territoriet. Men enandet av Gaza och Västbanken innebär ändå att kraften i den kontroll som den palestinska myndigheten och den nya palestinska regeringen utövar kommer att stärkas. Jag har nu mycket svårt att se att Sverige inte skulle erkänna en palestinsk stat om en sådan utropas i september.

Det är också viktigt att komma ihåg att avtalet mellan Hamas och Fatah lämnar många svåra frågor olösta. Hamas är en rörelse som ägnat sig åt terrordåd som entydigt måste fördömas och det är fortfarande en öppen fråga hur Hamas i regeringsställning kommer att förhålla sig till Israel och till konkurrerande politiska rörelser i Palestina. Avtalet skall därför ses som en början till försoning, inte som slutet på en försoningsprocess. Men allt annat lika utgör avtalet en framgång för palestinierna och stärker förutsättningarna för bildandet av en palestinsk stat, med eller utan förhandlingar med den israeliska ockupationsmakten.

19 kommentarer:

Anonym sa...

En stor dag för det palestinska folket!!!
E

A-K Roth sa...

Hm, terrorist-och förtryckarmakten Hamas med stöd från Syrien och Iran ska ta del i att skapa stat. Sverige ska erkänna utan villkor? Därför att...?

BR sa...

Hmm. Erkänna en stat som definitivt inte behärskar sitt territorium och där en av de i en kommande samlingregering ingående parterna är terrorstämplad av USA och EU.
Skulle inte tro det.
/BR

Guardian sa...

Eftersom organisationen Hamas även har en militant gren som anses vara terrorister, så ska Sverige inte erkänna en palestinsk stat?

Hmmmm...Fanns det någon form av logik i det resonemanget?

Anonym sa...

Guardian,

Det finns en mycket klar princip i det här sammanhanget: Det går inte att hålla "arms-length distance" mellan den del av organisationen som utför terrordåd och resten av organisationen. Hela Hamas är terrorstämplat.

BR sa...

Hamas och Fatah bildar kanske en samlingsregering och kräver erkännande av en palestinsk stat.
Men lika säkert som Arafat hamnade i onåd i Väst efter att ha stött Saddam Husseins invasion av Kuwait 1990 så kommer Västvärlden att komma ihåg Hamas fördömande av USA´s överfall och dödande av Usama Bin Laden.

Att Väst mot den bakgrunden, plus att Hamas är terrorstämplat, skulle erkänna en palestinsk stat där organisationen ingår i regeringen, verkar osannolikt.

/BR

A-K Roth sa...

Hamas har en del arbete att göra innan de kan accepteras som statsbildare av omvärlden. Hamas ska undersöka sina ageranden mot Israel före kriget och i Gaza under kriget. I stället har de, som Goldstone noterat och kallat krigsbrott, fortsatt attackerna. FN har bedömt att de inte gjort det 'Goldstone commission' krävde. Eftersom de inte har gjort en egen undersökning ska de enligt kommmissionen låta en annan institution göra arbetet. Det har de heller inte initierat.

Vad i Hamas agerande visar att man ska stödja Hamas i att forma en ny stat? Vad visar att man ska ge stöd från Sverige i miljardbelopp, om Hamas riskeras få sina blodbesudlade nävarna i det? Den blodiga kuppen mot Fatah för fyra år sedan? Ska man låta lura sig av dessa brottslingar?

Guardian sa...

Anonym
Om ens mål är att stämpla ut personer/organisationer som ”terrorister”, så är det givet att man undviker nyanser och distinktioner.

Hamas själva gör skillnad på sina 3 olika grenar där den militära delen, Izz ad-Din al-Qassam Brigaderna bildades först 1992, 5 år efter att Hamas som organisation bildats.

En generell definition av terrorism brukar inkludera att man vill uppnå politiska mål, med hjälp av våld riktat mot civila.
Hamas politiska och civila del ägnar sig inte åt sånt – men den militära.

Varför utgå från en onödigt onyanserad bild, och vad har det att göra med ett erkännande av en palestinsk stat?

Guardian sa...

BR
Vad i hela friden har Saddam Hussein med detta att göra?
Om det var några som stödde Saddam Hussein och borde kritiseras för det så var det Väst - med USA i spetsen.

Intressant att man lägger fokus på en av de olika politiska grupperingar som finns bland palestinierna, istället för att konstatera att det faktiskt är den israeliska ockupationen som förhindrar att en palestinsk stat bildas.
Tala om skygglappar.

A-K Roth sa...

Ingenting hindrar att Palestinska Myndigheten lägger ner vapnen, förhandlar och kompromissar i syfte att skapa en palestinsk stat sida vid sida med Israel, annat än förstås den gamla ideologien att skapa sin stat på israelsikt område, det de anser vara ockuperad mark. Hamas och andra grupper finns fortfarande på den nivån. Vill man bygga upp en fungerande stat måste man visa ett varaktigt och fredligt syfte. Finns viljan?

Niclas Kuoppa sa...

Jag tänker att detta närmande till Fatah kanske kan bero något på vad som händer i Syrien och andra länder, samt de regimkritiska demonstrationerna i Iran. Hamas kanske anser att de måste positionera sig i tid för att inte bli tagna på sängen om de blir utan stöd ifall Syriens och Irans regimer faller.

Anonym sa...

Guardian,

Hamas är en stor organisation, så det är ganska rimligt att inte alla människor sysslar med allting. Det är också rimligt att verksamheterna är uppdelade i olika enheter. Organisatorisk effektivitet är dock inget argument att låta den politiska grenen undgå terrorstämplen.

Jag skulle förmoda att du håller Israels premiärminister som ytterst ansvarig för IDFs militära strategi och filosofi, trots att det operativa ansvaret slutar hos överbefälhavaren.

Guardian sa...

Niclas
Närmandet mellan Fatah och Hamas beror inte enbart på minskat stöd för Hamas utan att båda parterna har tappat, Fatah hade ett stort stöd i Mubarak i Egypten. Nu är han borta.

President Abbas har äntligen insett det utsiktslösa i att vänta på att USA ska leverera en palestinsk stat. Han har hittills förlorat mer på att följa amerikansk-israeliska diktat, än att sätta sig på tvären.

I och med den senaste FN resolutionen där USA i praktiken tvingades lägga sitt veto mot en position man själv förordat, visar Abbas på en förändring bort från USA.
Han inser att det finns mer och tyngre stöd i FN för palestinierna, än i USA.

Nästa steg är samlingsregeringen och att bryta med Israels och USA:s motstånd mot enighet mellan Fatah och Hamas, vilket också kommer stärka palestiniernas position i FN och allmänt.

Avslutningsvis, ska vi inte heller glömma att det i botten finns en stark önskan bland palestinier i gemen om palestinsk enighet – ett gemensamt ledarskap stärker båda grupperingarna.

Guardian sa...

A K Roth
Det är en fördel att veta vad man pratar om…

Palestinska myndigheten ska inte göra någonting – eftersom man aldrig har varit en part i fredssamtalen.

Förhandlingarna har alltid skett mellan Israel och Palestine Liberation Organization, (PLO), där Abbas är ordförande.

Det var dessa förhandlingar som en gång i tiden (1994) skapade palestinska myndigheten, Palestinian Authority (PA) – som en tillfällig administrativ enhet för att under 5 år styra över delar av Gaza/Västbanken i väntan på att slutförhandlingarna skulle generera en palestinsk stat.

PA är dessutom en administrativ enhet som förväntas ledas av ett styre som demokratiskt väljs av palestinier som bor i östra Jerusalem, Västbanken och Gaza.

PLO är en paraplyorganisation för diverse olika palestinska organisationer, erkänd av FN som ”den enda legitima representanten för det palestinska folket”, vilket betyder att den även talar för miljontals palestinska flyktingar, utanför Jerusalem, Västbanken etc.

Guardian sa...

Anonym
Hamas må vara en stor organisation, men det är inte ”effektiviteten” som avgör om man är terrorist, eller inte - utan om man ägnar sig åt våldsdåd mot civila.

Om man går med i de militära Izz ad-Din al-Qassam Brigaderna är det en sak, men väljer man istället att engagera sig i civil verksamhet eller att ställa upp för Hamas i demokratiska val, finns det ingen som helst anledning till att man plötsligt ska kallas ”terrorist”. Svårare än så är det inte.

Intressant när man verkligen inte vill vara nyanserad…

A-K Roth sa...

Tack för påpekandet, Guardian. Det leder till fler frågor. Du talar om att PLO sköter förhandlingarna. Fine. Du menar samtidigt att PA som lyder under eller blev tillsatt av PLO inte behöver följa fördrag? Om PA fortfarande finns trots att de fem åren har gått, varför ska de inte administrera områdena så att terrorn stoppas, det paraplyet skrev under på? Finns det något som säger att de inte får? Vill paraplyet stoppa våldet?

Jag tror jag får be Tikotzinsky eller nån annan kunnig reda ut vilka som har det ansvar att stoppa våldet som PLO skrev under på. Någon har misslyckats i att stoppa terrorvåldet. Vilken organisation?

Anonym sa...

Guardian,

Din åsikt skiljer sig markant från EUs och USAs. Båda har terrorstämplat Hamas som organisation, vilket omfattar hela organisationen. Det är helt rätt att individuella medlemmar inte nödvändigtvis är "terrorister", men de är ändå medlemmar i, och representerar, en terror-organisation. Det är tex därför det är lagvidrigt i USA att ge pengar till Hamas, oavsett vad pengarna används till.

A-K Roth sa...

Re Anonym 8:56, vidare verkar det som att Hamas/terror har absolut makt. De kan utan att Hamas/socialarbetare eller Hamas/infrastrukturarbetare etc. lägger hinder i vägen driva krig från och dra krig till deras arbetsområden, alltså bebyggelse, allt från sjukhus och bostadsområden till skolor och moskéer. Att ifrågasätta att Hamas i sin helhet drivs av terrorister ser lite märkligt ut.

Anonym sa...

Det är uppenbart att palestinier inte vill ha en stat.
Genom att slå ihop Fatah med Hamas skapas en helt omöjlig konstellation som inte på något sätt kan erkännas. Avsikten tycks vara att upprätthålla konflikten, att alltid begära det omöjliga - och att håva in massor med pengar! Man blir bara trött på denna komedi!
Enda lösningen, som hittills avvisats som oseriös, verkar vara att integrera palestinierna med Jordanien...