2011-05-22

Kopiera och sprid! Om kopimismens Evangelium och dess strävan att bli erkänt som trossamfund

Det Missionerande Kopimistsamfundet har till Kammarkollegiet ansökt om att få bli registrerat som trossamfund. Kammarkollegiet har avslagit deras ansökan, men ett överklagande är under behandling.

Kopimismen är en rörelse som erkänner information som det högsta heliga. Information har enligt kopimisterna ett värde i sig, oavsett vad informationen har för egenskaper. Eftersom information är helig blir det också, enligt kopimismen, en helig handling att kopiera, sprida och remixa information. Kopimistsamfundet har en formell organiserad struktur med spirituella ledare (s k opar), symboler och riter. Kopimistsamfundets symbol är den s k kopimi-pyramiden, en pyramid med bokstaven K inuti. Även knappkombinationen 'ctrl-C+ctrl-V' är helig, eftersom den representerar kopieringstillfällen.

Kopimiströrelsen kan ses som en andlig syster till Piratrörelsen, och delvis är det samma personer som har ledande uppgifter inom båda dess rörelser. Visst skulle det vara möjligt att avfärda kopimisterna med att de endast är ett taktiskt försök av fildelare att få ytterligare uppmärksamhet för sin sak, vinna privilegier i form av samfundsstöd eller i religionsfrihetens namn få rättsligt skydd för sina utövare. Men fullt så enkelt är det inte.

Fildelningsfrågorna och Piratpartiet är bara toppen på det isberg som växer fram när den kommunikationsteknologiska revolutionen gör rådande ägandeförhållanden och rättsregler inom kunskaps- och kultursektorn hopplöst föråldrade. Revolutionen inom området förändrar maktförhållanden och gör att nya politiskt relevanta skiljelinjer kring spänningen mellan kunskap-marknad växer fram. Det tankegods som Piraterna och kopimisterna för fram har framtiden för sig.

Men är det då rimligt att betrakta kopimisterna som ett religiöst samfund? Är inte helgandet av information bara ett konstruerat förandligande av en problematik som i grunden är politisk? Jag är inte så säker på det. Vi behöver inte gå längre än till Johannesevangeliet för att hitta kopimisternas andliga inspiration: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. (...) Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus (Joh 1:1-4). Att sprida Ordet är en kristlig handling, att sprida Information är en kopimistisk handling.

Skall kopimisterna vinna trovärdighet i sin strävan efter att registreras som ett trossamfund så krävs tålmodighet. Erkännande får man inte, erkännande vinner man. Jag hoppas att kopimisterna därför nu utnyttjar alla tillfällen att delta i mångreligiösa sammanhang som t ex seminarier, konferenser och manifestationer. Sök samarbete med andra samfund i frågor där det kan finnas gemensamma beröringspunkter eller intressen. Bredda den politiska kontaktbasen så att Kopimistsamfundet inte uppfattas som en sidoorganisation till Piratpartiet. Kopimister som delar arbetarrörelsens värderingar är t ex hjärtligt välkomna i Socialdemokrater för Tro & Solidaritet. Här finns utrymme att driva frågor kring integritet, immaterialrätt och informationsfrihet.

Vi slutar med Joh 1:14: Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

5 kommentarer:

Beelzebjörn sa...

Snyggt, smart och välskrivet, som vanligt, med en extra guldstjärna i kanten för vinkeln på Johannesevangeliet... Att ingen tänkt på det innan ^^

jeffer sa...

Bra!

Detta känns så självklart. Sprid allt skapat till alla människor. Om vi kan dela med oss utan kostnad, varför ska någon behöva vara utan? Speciellt de som ändå aldrig haft råd.

För mig är det kanske inte religion i betydelsen övernaturlig, men kompimismen har transcenderande drag. En ny livshållning, världsbild eller livsåskådning.

Tänk om all kunskap var öppen och fri - hur mycket gott skulle inte det göra!

Nicholas Miles sa...

Intressanta tankar här. Särskilt intressant blir det ju om man betraktar begreppet "Ordets" teologiska och etymologiska ursprung. Begreppet kommer ju av grekiskans notoriskt svåröversatta "logos" vilket även kunde betyda ungefär system och handling. Information blir således, enligt det här resonemanget, inte bara någonting man har, utan också något man *gör* och rent av är en del av.

Rolf Ericson sa...

Detta är verkligen något nytt som jag har svårt att förstå. Gäller inte Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk längre. Lagen som reglerar upphovsrätten kan man väl inte överträda. Har jag missförstått syftet med kopimismen?

Anonym sa...

Fint skrivet.
Det finns en klassisk proto-kopimistisk bok online som heter "Copyright finns inte", den handlar om datorkulturens historia.
Enligt mig är den så gott som obligatorisk läsning.

Den tar upp teman som:

“Cyberpunk som ideologi”
“Makten Över Informationen”
“Ideologiskt Arv”
http://www.df.lth.se/~triad/book/cyberpunk.html

“Cyberentiskt samhälle”
“Cybernetiskt samhälle kontra copyright”
“Begreppen degenererar (Copyright finns inte!)”
“Cybernetiskt samhälle kontra Klassperspektiv – Maktens Mekanismer”
http://www.df.lth.se/~triad/book/cybersoc.html

// AA