2011-05-13

Från Broderskap till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Förbundsstyrelsen för Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen föreslår att förbundet byter namn till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Förbundskongressen i Uppsala i juni får nu ta ställning till förslaget.

Skälen till namnbytet är två. För det första lever vi i dag i ett samhälle där den kristna tron har sällskap med betydligt fler trosuppfattningar än tidigare. Redan nu finns det t ex inom Broderskapsrörelsen ett nätverk för muslimska socialdemokrater och flera lokala grupper är under uppbyggnad. Genom att bredda förbundet till att innesluta människor även med en annan tro än kristen vill vi främja dessa människors politiska mobilisering. Broderskapsrörelsen har alltid varit ett radikalt politiskt förbund och inte en kyrka. Många medlemmar i Broderskapsrörelsen definierar sig inte som troende, men väljer att vara med eftersom de känner frändskap med förbundets politiska värderingar.

För det andra har namnet Broderskapsrörelsen blivit allt svårare att använda i rörelsens utåtriktade arbete. Alltför många associerar ordet Broderskap till patriarkala sammanhang eller till organiserad brottslighet. Alltför mycket kraft får läggas på att försvara namnet och förklara att ordet Broderskap historiskt anspelar på en mellanmänsklig gemenskap och inte en manlig gemenskap. Ordet Broderskap har därigenom oåterkalleligt blivit ett hinder i stället för ett hjälpmedel i det politiska arbetet.

Religionen har återtagit sin plats i det offentliga livet. Som jag brukar säga: Staten skall vara sekulär, men samhället kan aldrig vara sekulärt. I denna post-sekulära tid har en kristen vänster - sida vid sida med en vänster från andra trosuppfattningar - en viktig uppgift att föra kampen vidare för ett samhälle impregnerat av frihet, jämlikhet och solidaritet. Kanske att namnbytet sänker tröskeln för åtminstone några att ta del i det viktiga arbetet. Välkomna!

P.S. Namnet Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är lite långt och behöver kompletteras med ett tillnamn (på samma sätt som "Broderskapsrörelsen" blev ett tillnamn för "Sveriges kristna socialdemokraters förbund"). Alla förslag mottages tacksamt.

10 kommentarer:

Anonym sa...

''Tro och solidaritet'' borde vara kort nog, en stavelse längre än ''Broderskapsrörelsen''.

/Swed Simon

Zucker sa...

Ni kan väl kalla er Sossetro. Det rimmar rätt fint på Barnatro.

Marta Axner sa...

Jag och några till har motionerat om att tillnamnet ska vara Syskonskap (syskonskapsrörelsen, syskonskapare etc). Det anspelar tydligt på det gamla namnet men eftersom det inte är ett så etablerat begrepp med många konnotationer borde problemen vara få. Det kanske tar lite tid att vänja sig men jag tror det kommer sätta sig lika snabbt som Socialdemokrater för Tro och Solidaritet eller vilket namnet nu blir.

Ulf Gustafsson sa...

Detta är ett namn som är nedvärderande mot dem som inte är medlemmar. Vad tillför ordet solidaritet? Finns det socialdemokrater som inte är FÖR solidaritet? Är det dem som är FÖR tro och egoism som inte är välkomna? I sämsta fall uttrycker det en genuin tro inom Broderskapsrörelsen att endast troende kan vara solidariska.

Att använda ordet FÖR är en markör för att tydliggöra att det finns de som är EMOT. En uppdelning i "vi och dom".

Ulf Bjereld sa...

Tack för synpunkter! Ulf Gustafssons kritik förstår jag nog inte. Det är ju kombinationen av tro och solidaritet som utmärker rörelsen, och då har jag svårt att se hur någon skulle kunna känna sig exkluderad.

Ulf Gustafsson sa...

"Socialdemokrater för tro och solidaritet och demokrati och rättvisa och yttrandefrihet och ..."

"Solidaritet" tillför inte något, om ni inte säger att det finns socialdemokrater som inte är för solidaritet eller är mindre solidariska - Occams rakkniv.

"Socialdemokrater för tro" hade räckt.

Anonym sa...

Troende progressiva demokratiska socialister? Kanske lite för långt...

Anonym sa...

På den första sidan i Socialdemokraternas partiprogram står: [det]gemensamma bästa förutsätter solidaritet.

Är förbundet "för tro" på samma sätt som socialdemokrater i allmänhet är "för solidaritet"?

Det vill säga anser förbundet att tro (oavsett religion) är en förutsättning för det gemensamma bästa? Och arbetar förbundet därmed aktivt för att skapa ett mer troende samhälle?

Andreas sa...

Solidaritet betyder helt olika saker i kristen och humanistisk tradition jämfört med socialistisk tradition. Den senare baserar uteslutande solidariteten på ett upplyst rationell EGENINTRESSE, d.v.s. egoism. De många (arbetarna) har ett gemensamt intresse av att samarbete eftersom de alla gynnas av detta. Solidaritet är en hårdkokt klasskamp med andra ord, enligt socialisterna. Kristna lägger nog andra betydelser i ordet ... frågan är hur de troende socialisterna kokar ihop sin brygd ...

Patrik Lindenfors sa...

Det är inte omedelbart uppenbart vad för Tro som åsyftas. Får man tro på upplysningsidealen, till exempel? Eller är det bara religiös tro som avses? Då borde ni lägga till det på bekostnad av inkluderandet av "solidaritet" (som ju alla Socialdemokrater är för): "Socialdemokrater för religiös tro" helt enkelt. (Utan begynnelseversaler - det är en anglifiering.)