2010-03-07

Ilmar Reepalu, hetskampanjer och den viktiga kampen mot antisemitismen

OBS. Uppdatering efter Göran Hägglunds och Mona Sahlins debatt finns längst ned i posten

I dagens Expressen (ej på nätet) får PM Nilsson frågan: Är Ilmar Reepalu utsatt för en hetskampanj? PM Nilsson svarar: Alla som ger sig in i Mellanösternkonflikten blir utsatta för hetskampanjer.

PM Nilsson har rätt på så sätt att nästan inga debattämnen är så känslomässigt laddade som de som berör den israelisk-palestinska konflikten. Bland dem som stöder Israel i konflikten finns ofta en bergfast övertygelse om att Israel behandlas orättvist av svenska medier och av den svenska regeringen. På motsatt sida i debatten återfinns en lika bergfast övertygelse om att ingen annan stat än Israel skulle kunna bryta så ofta mot FN-resolutioner och mot folkrätten och ändå komma så lindrigt undan i svenska medier och i den politiska debatten.

I höstas var det Donald Boströms artikel i Aftonbladet om misstänkta israeliska organstölder som väckte debatt. (Om den affären formulerade jag mig här.) Nu är det Ilmar Reepalus uttalanden om situationen för den judiska befolkningsgruppen i Malmö som följs av anklagelser om antisemitism. Debatten är obehaglig. Det är sant att Ilmar Reepalu visat stor okunnighet om sionismen och att han formulerat sig på ett olämpligt sätt om att antisemitismen i Malmö kunde ha motverkats om judiska församlingen kritiserat Israel för dess grova och folkrättsstridiga övervåld under kriget i Gaza för ett drygt år sedan. Men enligt Nationalencyklopedin avser antisemitism fientlighet mot judar eller mot judendom. Ur det perspektivet är det en absurditet att anklaga Ilmar Reepalu för antisemitism.

Sverige är ett land där antisemitismen haft svårare att få fäste jämfört med i de flesta övriga länder i Europa. Låt oss vara stolta och glada över detta och tillsammans bidra till att så skall få vara fallet även fortsättningsvis. Hetskampanjer riskerar alltid att bli kontraproduktiva. I kväll debatterar Göran Hägglund kampen mot antisemitismen med Mona Sahlin i SVT Agenda. Det vore befriande om den debatten kunde bli utgångspunkt för ett mer nyanserat samtal i dessa svåra och angelägna frågor. Som jag skrev i min bloggpost om debatten kring Donald Boströms artikel: Kampen mot antisemitism är faktiskt alldeles för viktig för att överlämnas till personer som som i dessa frågor väljer agitatorns roll i stället för att använda sitt öppna sinne.

*

Uppdaterat söndag kl 21.40, efter Agenda-debatten mellan Hägglund och Sahlin: Agenda-debatten mellan Göran Hägglund och Mona Sahlin kan delas in i två delar. Under den första delen ville Göran Hägglund - inte oväntat - bita sig fast så länge som möjligt vid Reepalus olyckliga uttalanden. Mona Sahlin tillstod att Reepalus uttalanden varit olyckliga, men att han bett om ursäkt och att det vore mer konstruktivt om regeringen och oppositionen nu i stället tillsammans kunde diskutera vad som bör göras för att bekämpa hatbrott. Under den andra delen slant (?) Göran Hägglund med tungan och antydde att Reepalus uttalanden syftade till att vinna muslimska väljare. Mona Sahlin blev rasande och krävde en ursäkt från Hägglund för att han antydde att muslimer skulle vara vänligt inställda till hatbrott. Men mitt i den eldfängda ordväxlingen var debattiden slut.

Mona Sahlin var mycket stabil. Jag kan förstå att Göran Hägglund vill göra så mycket som möjligt av Reepalus uttalanden. Men hans antydan om Reepalus motiv, och därigenom hans indirekta antydan om muslimer syn på hatbrott mot judar, kan bli något han får äta upp i debatten. Ett klargörande vore på sin plats.

22 kommentarer:

Anonym sa...

1) Ulf, vad tycker du är värre, att Reepalu och Boström kommer med anklagelser som bidrar till fördomar om både Israel och judar (vilket båda gjorde, kan komma med exempel om så krävs) eller att de anklagas för att hetsa till antisemitism? Arrogant okunnighet kan vara en orsak till deras utsvävningar men är det egentligen någon ursäkt?

2) Varför nöja dig med Nationalencyklopedins definition av antisemitism? Varför inte ta med även EUs definition som tar upp fall av dagens antisemitism när judar som grupp klandras eller avkrävs ställningstaganden för Israels agerande?

3) Du lyckas få in ordentligt med israelkritik eller fördömanden (från att döma i förväg) även i denna artikel. Hur skulle det vara om du lämnade utanfuor debatten just nu ditt eget ställningstagande, såsom "grova och folkrättsstridiga övervåld under kriget i Gaza"? Är det inte situationen för Malmös judar som ska diskuteras? Varför upprepa det Reepalu så okunnigt har gjort?

Tacksam för svar,

A-K Roth

Dessa mina minsta bröder sa...

"Alla som ger sig in i Mellanösternkonflikten blir utsatta för hetskampanjer" Jag håller med, på min blogg försöker jag berätta om de kristna palestiniernas situation i det ockuperade Gaza och Västbanken ex. Människor i Gaza
Jag får ständigt elaka kommentarer från de som påstår sig vara goda kristna som anklagar mej för att vara antisemit och judehatare. Men när deras argument från dessa kristna sionister tagit slut så återstår bara denna anklagelse.

Magnus sa...

"På motsatt sida i debatten återfinns en lika bergfast övertygelse om att ingen annan stat än Israel skulle kunna bryta så ofta mot FN-resolutioner"

Nämn en enda bindande FN-resolution som Israel bryter emot. En enda!

Henk sa...

Det var väl uppenbart att Hägglund menade att det finns människor med ursprung från Mellanöstern som känner ett större engagemang än andra för palestinafrågan, och att det därför skulle kunna finnas anledning för Reepalu att försöka göra kopplingar till Israels politik och konflikten. För frågan kvarstår ju; hur kan Reepalu gång på gång sätta ned foten i klaveret?

Anonym sa...

Ulf och Mona trodde alltså att judehat var impopulärt i de grupperna?

Emil sa...

"Under den andra delen slant (?) Göran Hägglund med tungan och antydde att Reepalus uttalanden syftade till att vinna muslimska väljare."

Att vinna muslimska, palestinska och arabiska väljare, ja. Reepalu tror och räknar med att de väljarna tänder på antisemitism, eftersom det är en statsideologi i stater från vilka många av dem kommer.

Det kallas populism, Ulf.

Trodde du att Reepalu vädjade till fördomar och hat bland kinesiska väljare med sådana fördomar?

Anonym sa...

Men försökte inte Hägglund antyda att det är Reepalu som tror att muslimska väljare gillar tvetydiga (på gränsen till antisemitiska) uttalanden i Israelfrågan?

Det är ju Reepalus agerande han försöker förklara.

OS

Anonym sa...

Är inte det allvarligast i saken att Reepalu påstår sig har varit totalt okunnig om situationen för Malmös judar?

OR

Anonym sa...

OS:

Du har helt rätt. Det är inte Hägglund som påstår att det finns antisemitism hos muslimer, utan han funderar på motiv bakom Reepalus agerande. Men inom vänstern försöker man släta över Reepalus uttalanden och flytta fokus

/Markus

Bulten i Bo sa...

A-K Roth:s "Arrogant okunnighet kan vara en orsak till deras utsvävningar men är det egentligen någon ursäkt?" är mycket väl uttryckt.

Exempelvis Per Ahlmarks okunnighet om förekomst av irakiska massförstörelsevapen (se här) är ju ett exempel på en arrogans som fick ett mycket högt pris; deltagande i ett hetsande för en start av ett bombkrig som nu har krävt 1.2 miljoner döda.

Hade Per istället i sin publicistiska verksamhet nöjt sig med att hålla samma låga profil som Donald Boström gjorde i sin Aftonbladet-artiklel, dvs, redogjort för de misstankar som fanns och kräva att dessa misstankar ställs under en internationell utredning, då hade det väl idag inte funnits någon anledning till svidande kritik?

...när judar som grupp klandras eller avkrävs ställningstaganden för Israels agerande?, helt rätt A-K, sådant vill vi inte veta av. Det är precis lika fel som när kritik mot israeliska krigsinsatser kallas för "antisemitism" och det därmed impliceras att varje jude skulle ha någon sorts skyldighet att känna sig personligen utpekad för staten Israels ageranden.

Detta med kollektiva anklaganden tog vi ju upp på bloggen Kamferdroppar och jag och Charlotte verkar ju ha blivit fullständigt överens i fördömandet av Jakubowskis kollektiva anklagande av muslimer. Du, A-K, verkade ju dock passa på att stämma in i koncensusen, varför det?

Anonym sa...

Intressant inspelning. Hägglund sa inte att han själv tror muslimer skulle välkomna angrepp på judar, även om Mona Sahlin tydde det så. Han verkar ha antytt att Reepalu har den synen, precis som OS 10:55 skrev. Skulle det inte vara mycket möjligt, att Reepalu är okunnig både om judiska och muslimska församlingar? Mona fick bli upprörd över ett missförstånd?

Reepalu drog in sin syn på muslimers syn på Israel när han drog igång ostraceringen av Israels Davis Cup-lag i fjol, så det är absolut rimligt att diskutera den vinkeln. Då hade även regeringen en chans att stoppa Reepalus vådliga agerande inom svensk utrikespolitik. Mona hade klart en poäng om att regeringen skulle ha kunnat agera i frågor om hatbrott mot alla grupper. Men frågan är hur Malmö kommun och socialdemokratien skulle ha hanterat inblandning av regeringen i deras lokala angelägenheter?

Inte gott att veta: Hur lätt är det för någon regering att påverka kommunalråd med stor makt och stark vilka och ego?

A-K Roth

Per sa...

Johan Ingerö förklarar saken bäst i sitt inlägg, och citerar vad Ilmar Reepalu själv har sagt:

"Nu har vi tagit på oss det här arrangemanget. Men om Malmö kommun hade kunnat välja i dag, efter kriget i Gaza, så hade det bästa varit att matchen inte spelats i Malmö. [...] En stor del av Malmös befolkning kommer från Mellanöstern. Många har släktingar i Gaza som råkat illa ut. De känner sig frustrerade och arga på Israels ockupation."

Det finns med andra ord all anledning för Hägglund att misstänka att Reepalu gör sådana kalkyler, och det är inget fel att nämna att det är personer ur den arabisk-muslimska gruppen som legat bakom attackerna mot judar. Det står ju även i polisanmälningarna, och det säger ju polisen själv!

Case closed, således, som Ingerö skriver.

Anonym sa...

BiB, du kanske inte kan hjälpa dessa inhopp? Undrar vad Charlotte, den beundransvärda vänsterbloggaren på Kamferdroppar som du nämner skulle tycka? "Samma gamla BiB", antar jag, då även hon är hårt prövad. Nog måste du ha ett liv vid sidan om att agera skvallertant mellan olika bloggar även om du är duktig på det området? Är det en metod att sätta dimridå? Kommentaren rör öht inte vid ämnet Ilmar Reepalus , Göran Hägglund eller Mona Sahlin. För pinsamt eller är du helt i Reepalus hörna liksom meningsfränderna Eckerman och Jinge? ?:)

Om din tes är att alla människor kan göra fel så håller jag med. Per Ahlmark kan ha fel även om han gjort mycket rätt. Jackie Jakubowski är oftast vettig och har vad jag vet aldrig försökt förminska hot och hataktioner riktade mot muslimer men kan naturligtvis ha fel och göra fel. Är han kommunalråd med ansvar för hundratusentals stadsbors väl och ve?

Ett råd: Det är aldrig en bra strategi att försöka domdera och härska över folk. Då sätter de dig på tvären och vill inte svara. Håll dig till Mona, Göran och Ilmar. Jag är inte kommunalråd med ansvar för tusentals malmöbors välgång.
A-K

BU sa...

* A-K hittar på att Reepaly skulle kommit med anklagelser som bidrar till fördomar mot judar. Inget exempel kan ges.

* A-K vet att Boström hade rätt på alla punkter, men fortsätter ändå att attackera.

* A-K borde tycka det är lika självklart att judiska grupperingar tar avstånd från Israels agerande som att muslimska tar avstånd från Al Qaida.

Anonym sa...

BU, du behöver inte ta personligt min syn på agerande från både Reepalu och Boström, namn som bloggvärden behandlar och som det därför är fritt att kommentera. Om du ser dessa två som fria från att ha bidragit till folkförakt har du kanske liknande kollektivanklagande synpunkter? Kallar du det judelobby, israeliska lobbyn eller gör du som Boström och insinuerar internationell judisk konspiration medelst kontext? Båda dessa herrar har sent omsider tagit tillbaka ord men sedan gjort kovändningar och hoppat från elden in i stekpannan igen.
Din "uppmaning" är insinuant och ignorant. Jag väntar mig att alla judiska grupperingar tar definitivt avstånd från Baruch Goldsteins hemska agrande. Och jag väntar mig att muslimska gör samma mot muslimska terrorister. Och - en muslimsk imam/talesman i Malmö har tagit avstånd från antisemitiska yttringar i Malmö, helt frivilligt, rakt, utan krusiduller och beundransvärt, något Reepalu inte kunde.

A-K Roth

Bulten i Bo sa...

Får väl försöka vara positiv och tolka A-K Roth som att hon håller med mig i framhållandet av Donald Boströms journalistiska metod (redovisa åsikter + kräva utredning) framför Per Ahlmarks dito (skrika efter bombkrig). Bra så.

Vad beträffar Jackie Jakubowskis utkrävande av kollektivt ansvar förefaller A-K anse att sådan rasism endast ska uppmärksammas när kommunalråd begår brottet. Och att allt massmediafolk, så som JJ är ett exempel, ska slippa behöva bli utsatta för drev när de begår samma vedervärdiga handling.

Skulle nog rekommendera dig, A-K, att ganska snabbt revidera denna din inställning. Ett drev mot Reepalu varar inte i all evighet och nästa gång kan det vara t.ex. Jan Guillou, Åsa Linderborg eller Robert Collin som SKMA ska rulla i tjära och fjädrar.

Trist för dig om du inte kan vara med då, eller hur?

BU sa...

* A-K talar om "folkförakt, men kan fortfarande inte ge det minsta exempel.

* A-K talar om en "internationell judisk konspiration", men kan inte ge det minsta exempel på vem som ska ha skrivit om detta.

* A-K har rätt i att alla, judar eller icke, bör ta avstånd från Israels och Baruch Goldsteins agerande.

* A-K har också rätt i att alla muslimer bör ta avstånd från Al Qaidas och Egyptens agerande.

Anonym sa...

Jan Helin gör en Ilmar Reepalu i dagens Aftonbladet:

"Viktigare här hemma nu är svenska muslimska röster som försvarar yttrandefrihet och fördömer mordhot i Islams namn."

Undrar om de som har upprörts över Reepalus uttalanden om judiska församlingen kommer bli lika upprörda denna gång.

OS

Anonym sa...

Efter Helins artikel måste det väl vara bevisat att kritik av muslimska samfund och muslimer är PK medan kritik av judiska samfund och judar är rasism.

Vilka väderkvarnar ska A-K Roth, BR, Kamferdroppar, Ingerö och andra som naturligtvis inte tillhör någon pro-israelisk lobby nu kämpa emot?

SO

Anonym sa...

OS - Reepalu har så många uttalanden om den judiska församlingen att det vore vansinne att jämföra dem med ett uttalande av Helin.

SO - det är alltså "väderkvarnar" som fått så många judar i Malmö att lämna staden medan deras högste ledare spelar politik med människor? Osar nog lite so här.

A-K Roth

Anonym sa...

A-K Roth: Jag har för mig att det lät annorlunda när Helin lät publicera Boströms artikel om organplundring.

Eller menar du att Helin genom sitt publiceringsbeslut och sina uttalanden i samband med det inte bidrog till att kollektivt skuldbelägga judar som grupp?

OS

Anonym sa...

OS, du är intresserad av min syn? Jag får väl gå efter det lilla som antyds.

Att Helin tidigare lät en dåligt belagd och insinuerande artikel passera hans skrivbord betyder väl inte att han helt saknar vett på andra områden? Jag tycker det är naturligt att t.ex. religiösa ledare talar folk tillrätta när de felar. Det är väl deras uppgift? Mona Sahlin har liknande ansvar inom socealdemokratien o.s.v.

Men - om han med "svenska muslimska röster" menar alla muslimer har han gått över gränsen för det acceptabla.

Jag gör skillnad mellan ledare i ansvarsroll och "vanligt" folk. När Helin skriver,
"Viktigare här hemma nu är svenska muslimska röster som försvarar yttrandefrihet och fördömer mordhot i Islams namn.",
så hoppas jag han talar om ledare, talesamän och taleskvinnor inom gruppen.

Om han syftar på vanligt folk ska han lämna dem ifred och inte anta någonting. Men rabbiner, präster, imamer borde ta ansvaret och undervisa, förmana och tillrättavisa församlingsmedlemmar som ägnar sig åt hatretorik, mobbning och trakasserier av människor.

A-K Roth