2010-03-14

De rödgröna och regeringsdugligheten

Den Sifo-mätning som publicerades i dag förstärker bilden av de rödgrönas överläge i opinionen. Denna gång skiljer det 5.0 procentenheter mellan de båda blocken, vilket är en ökning med 1.6 enheter jämfört med februari månads Sifo-mätning.

Självklart kan man inte dra några slutsatser utifrån en enda mätning. Men faktum är att de rödgröna har haft ett övertag i nära nog samtliga av de mer än 200 opinionsmätningar som genomförts sedan valet 2006. Det rödgröna övertaget synliggörs t ex i den "poll of polls" ("mätningarnas mätning") som bl a Henrik Oscarsson och Ekot förtjänstfullt regelbundet sammanställer.

Situationen är särskilt dyster för Kristdemokraterna som åter hamnar under fyraprocentsspärren med sina 3.8 procent, Centern som bara får 4.7 procent och Folkpartiet som tidigare tycktes ha en uppåtgående trend som som nu landar på blygsamma 5.9 procent. Sverigedemokraterna har - åtminstone tillfälligt - försvunnit ur debatten och får 3.8 procent.

Den rödgröna framgångsvågen tenderar att dölja socialdemokraternas bekymmer. Denna gång får Socialdemokraterna 34.0 procent, vilket är en procent lägre än det valresultat från 2006 som i sin tur var Socialdemokraternas sämsta valresultat sedan landstingsvalen 1914...

Men trots de rödgrönas överläge i opinionen har valet fortfarande förutsättningar att bli jämnt. Väljarna har blivit alltmer rörliga över tid och de bestämmer sig allt senare för vilket parti de skall rösta på. Det är också möjligt att de rödgröna väljarna i dagsläget är mer mobiliserade än vad alliansregeringens väljare är.

En av allianspartiernas paradfrågor så här långt under mandatperioden har varit regeringsdugligheten. De borgerliga partierna har hållit ihop på ett sätt som tidigare borgerliga regeringar aldrig kunnat drömma om. De rödgröna är ännu inte lika eniga som de borgerliga partierna och är också betydligt mer oprövade som regeringsalternativ.

Men angående regeringsdugligheten - vad väljer du själv? Väljer du en enad och handlingskraftig regering som genomför en politik du starkt ogillar? Eller föredrar du en något mer oenig och oprövad regering som gör anspråk på att genomföra en politik du gillar? Jag vet vad jag väljer.

3 kommentarer:

Lars M Hermansson sa...

När det gäller KD:s och SD:s exakt identiska siffror får man minnas att närheten till spärrgränsen gör att båda dessa partier egentligen kan ligga lika gärna över som under spärrgränsen. SD brukar alltid underskattas i opinionsmätningarna. Förra månadens sifo-siffra för SD var lägre än denna månads men hade ingen motsvarighet i andra mätningar som gjordes under samma period. T.ex. hade SD en stor ökning hos DN- Synovate och deras mätning gjordes under ungefär samma period. SD:s sifo-siffra är den enda som ger partiet mindre än fyra procent.
Beträffande de stora partierna kan konstateras att (S) och (M) är nästan lika stora. Men då får man minnas att lika ofta som SD underskattas i opinonsmätningar lika ofta brukar (M) överskattas.

Innehållslös sa...

Mycket bra skrivet!

Kerstin sa...

Jag har ibland varit inne på att inte rösta alls. Men så blir det nog inte. Eftersom jag aldrig har missat ett val så går det nog inte att låta bli. Och då vet jag förstås hur jag ska rösta.
Fyra år till med dessa politiska marodörer vore katastrof för majoriteten av svenskarna.